Project

.
.
Advanced mechanical energy harvesting nanogenerators
Project title: Advanced mechanical energy harvesting nanogenerators
Project short title: NanoGen
Number of project implementation agreement: 3707
Registration number: 3707/2018
Department: Research Laboratory of Functional Materials Technologies
Administrating department: Unit for Research Projects
Finance fund: RTU Zinātnes attīstības fonds
Project RTU role: vienīgais projekta īstenotājs
Status: Īstenošanā
Project start date: 03.09.2018.
Project end date: 02.09.2021.
Title of grant issuer: Rīgas Tehniskā universitāte
Project scientific manager: Andris Šutka
Project manager: Sanita Vanaga
Total finance:
Finansējumu 270 000.00 EUR apmērā piešķir Zinātnes atbalsta fonds.
Summary:

RTU Zinātnes izcilības granta mērķis ir atbalstīt izcilus un daudzsološus zinātniekus, lai tie  attīstītu pētniecību jaunā, starptautiski nozīmīgā, perspektīvā un augstas globālas novitātes zinātnes virzienā. Grants tiek piešķirts projekta realizācijai un tas ietver pētniecību, finansējuma piesaisti RTU, pašfinansējošas pētnieku grupas vai struktūrvienības veidošanu, iesaistīšanos studiju procesā. 

Konkursa rezultātā tika atbalstīts RTU MLĶF vadošā pētnieka Andra Šutkas projekts “Uzlaboti nanoģeneratori mehāniskās enerģijas savākšanai”, kura gaitā tiks izstrādātas jaunās paaudzes piezoelektriskie un triboelektriskie nanoģeneratori un to sintēzes pieejas. 

Projekts tiks īstenots no 2018.gada septembra līdz 2021.gada septembrim. 

Activities:
Projekta rezultātā tiks publicētas 4 publikācijas un iesniegtas 2 publikācijas nozīmīgos zinātniskos žurnālos, kas indeksēti SCOPUS vai Web of Science vietnē, vadīti 3 doktorantūras studenti, piesaistīts finansējums 210 tūkstošu eiro apmērā un izveidota 1 pašfinansējoša pētnieku grupa.
Project published on RTU website: 30.09.2018.

University