Project

.
.
Development, optimisation and sustainability analysis of smart solutions for nearly zero energy buildings under natural climat condition
Project publications:
Project title: Development, optimisation and sustainability analysis of smart solutions for nearly zero energy buildings under natural climat condition
Project short title: -
Number of project implementation agreement: 1.1.1.1/16/A/192
Registration number: 2593/2017
Department: Department of Building Materials and Products
Administrating department: Department of Building Materials and Products
Finance fund: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
Project RTU role: project partner
Status: Ended
Project start date: 01.04.2017.
Project end date: 31.03.2020.
Title of grant issuer: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
General manager: Diāna Bajāre
Administrative manager: Daira Toma
Total finance:
580 000,00 EUR, (ERAF 493 000.00 EUR (85%); Valsts budžeta finansējums 43 500.00 EUR (7.5%); līdzfinansējums, t.sk., ieguldījums natūrā 43 500.00 EUR (7.5%)), RTU daļa: 121 800.00 EUR
Summary:

Projekta mērķis: sekmēt Eiropas Direktīvā 2012/27/ES par energoefektivitāti prasību izpildi vidējās joslas klimatā, t.sk. Latvijā, nodrošinot gandrīz nulles enerģijas ēku (GNEĒ) būvniecību no 2019.g.
Projekta galvenie rezultāti:
1)    oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos;
2)    zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa;
3)    oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai WEB OF SCIENCE datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos;
4)    jauns produkts - tehnoloģijas prototips “Jaunas tehnoloģijas gandrīz nulles enerģijas ēkai”;
5)    tehnoloģiju tiesības – zinātība “Praktiskās informācijas kopums”, funkcionālo modeļu izstrāde;
6)    citi pētījuma specifikai atbilstoši projekta rezultāti – dažādi pārskati (testēšanas un informatīvi), datu kopas ar  iegūtā prototipa monitoringa testēšanas rezultātiem, vadības programmatūras moduļi operacionālo (īstermiņa) meteoroloģisko prognožu datu efektīvai  izmantošanai ēku termiskā komforta apstākļu stabilizācijai un energopatēriņa samazināšanai.

Activities:
Galvenās projekta darbības rūpniecisko pētījumu ietvaros:
1. Tiks izstrādāti ilgtspējīgi norobežojošo konstrukciju risinājumi, uz vieglu t. sk. šūnveida koka konstrukciju bāzes ar integrētu mikrokapilāro siltummaiņu tīklu ēku apkurei un dzesēšanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus: siltumsūkņus un siltuma utilizāciju ventilējamā fasādē un caur zemi. Lai minimizētu energopatēriņu, vienlaicīgi nodrošinot termisko komfortu, strauji mainīga solārā starojuma un diennakts temperatūru svārstību apstākļos, tiks attīstīti gan pasīvie risinājumi, t. sk. fāžu maiņas materiālu lietojumi, gan arī uz sensoru mērījumiem bāzēta ēkas sistēmu vadības programmatūra. Tiks pielietota multifizikāla skaitliskā modelēšana, lai izvērtētu risinājumu energoefektivitāti un termisko komfortu telpās.
2. Izmantojot siltuma bilances un pārneses procesu multifizikālo modelēšanu tiks veikta atlasīto risinājumu ar vietējiem un high-tech materiāliem (piem., aerogēli) analīze.
3. Laboratorijā tiks daudzveidīgi testēti perspektīvi materiāli un sistēmas elementi, bet reālos klimatiskos apstākļos tiks veikta vadības programmatūras un optimizēto būvkonstruktīvo risinājumu efektivitātes kompleksa praktiskā pārbaude, izveidojot GNEĒ prototipu.
4. SCOPUS, WEB OF SCIENCES datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferences rakstu krājumos tiks iesniegti publicēšanai oriģināli zinātniskie raksti, kā arī zinātniskie raksti tiks iesniegti publicēšanai žurnālos vai konferences rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa.
Partners:
  • University of Latvia
Project published on RTU website: 20.03.2017.

University