Project

.
.
The quest for disclosing how surface characteristics affect slideability
Project publications:
Project title: The quest for disclosing how surface characteristics affect slideability
Project short title: -
Number of project implementation agreement: 1.1.1.1/16/A/129
Registration number: 2584/2017
Department: .
Administrating department: Project Implementation and Coordination Unit
Finance fund: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
Project RTU role: leading partner
Status: Ended
Project start date: 01.04.2017.
Project end date: 31.03.2020.
Title of grant issuer: CFLA
General manager: Liene Plūduma
Administrative manager: Aija Zeidaka
Total finance:
Projekta kopējais budžets ir 594 054.28 EUR, t.sk., līdzfinansējums natūrā un 120 000.00 EUR sadarbības partnera LU daļa.
Summary:

Projektā veiktās darbības attieksies uz/un projekta rezultāti tieši ietekmēs sekojošas mērķu grupas:

1) zinātnisko institūciju – Rīgas Tehnisko universitāti (RTU):
- veiktā pētniecība nodrošinās RTU konkurētspēju nacionālā un starptautiskā līmenī attiecībā uz projekta starpdisciplinārajām zinātņu nozarēm;
- projekta ietvaros piesaistot 1 vadošo pētieku, 3 jaunos zinātniekus, 4 doktora un 1 bakalaura studentu, tiks nodrošināta zinātniskās organizācijas pētniecībā nodarbināto skaita pieaugums un personāla atjaunotne;
- izveidos jaunu sadarbību ar pētniekiem no Latvijas universitātes, lai kopīgi izveidotu jaunu starpdisiplināro pētījumu;
- tehnoloģijas tiesību iegūšana nodrošinās zinātniskajai organizācijai priekšnoteikumus nākotnes ienākumiem, kurus varēs izmantot savas pamatdarbības nodrošināšanai, tai skaitā pētījuma turpināšanai.
2) zinātnē un pētniecībā nodarbinātos darbiniekus:
- veiktā pētniecība nodrošinās darbinieku zināšanu un jaunas izpratnes iegūšanu par materiālu virsmas īpašībām kas uzlabo slīdamību pa ledu, izmantojot jaunas, inovatīvas metodes un materiālus;
- veiktā pētniecība nodrošinās darbinieku pieredzes, kompetences, zināšanu līmeņa celšanu, kas nodrošinās to konkurētspēju – augstas citējamības publikācijas, dalība starptautiskos zinātniskajos projektos;
- veiktā pētniecība nodrošinās jaunu zināšanu radīšanu (promocijas un maģistra darbu izstrāde).

Projektam ir sekojoša netiešā mērķa grupa:
1) Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēti NACE 2 nozares 25.61 “Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana” komersanti, varēs iegūt pirmo ieskatu uz jaunizveidoto tehnoloģiju un tās pielietojumu, kas attiecīgi palielinās iespēju būt konkurētspējīgiem nacionālā un starptautiskā tirgū;

Rezultāti: Izveidos 7 zinātniskos rakstus, 2 atskaites un 1 prototipu ar palielinātu jūtību slīdamības mērīšanai. Šie rezultāti sniegs lietderīgu ieguldījumu kuģu vieglākai kustībai pa jūru ziemas mēnešos, drošākai kustībai pa ledus virsmām, un ātrākai kustībai pa ledus virsmām.

Activities:
Projekta aktivitātes tiks sadalīta trīs tēmās: par virsmu, metodes un kustību. Sadaļā par virsmu, būs iekļautas 4 aktivitātes kur apskatīs mijiedarbību starp ledus virsmu un dažādiem virsmas raksturlielumiem. Nākamā tēmā pat metodēm apskatis ledus kvalitāti un tās ietekmi uz slīdamību, un izveidos jaunu testēšanas metodi, kura ļaus iegūt precīzākus slidamību. Pēdējā tēmā apskatīs kustības ātruma pa ledu palielināšanu, apskatot vibrācijas slidēšanas laikā un virsmas makro un mikro ģeometriskās iezīmes kādas sastopamas dabā, piemēram, haizivs ādas tekstūru.
Partners:
  • University of Latvia
Project first publicity: Download
Project published on RTU website: 03.04.2017.

University