Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts
Parādīt izvēlni
Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts

Latvija – CERN

2021. gada 2. augustā Latvija kļuva par pilntiesīgu CERN asociēto dalībvalsti. Tas Latvijas zinātniekiem paver plašākas iespējas strādāt vienā no pasaules spēcīgākajiem zinātnes centriem. Asociētās dalībvalsts statusā Latvija piedalās CERN zinātniskajā un administratīvajā darbā. Klātbūtne CERN padomē Latvijai dod iespēju piedalīties CERN lēmumu pieņemšanā. Kaut arī asociētās dalībvalsts statusā Latvijai nav balsstiesību, tomēr tā piedalās diskusijās un izsaka viedokli par apspriežamajiem jautājumiem.  
 
CERN padomē Latviju pārstāv Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Stepanovs un Latvijas vēstnieks ANO Ženēvā Bahtijors Hasans.  

CERN Zinātnes politikas komitejā novērotāja statusā Latviju pārstāv RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centra direktors Kārlis Dreimanis.   

Latvija darbojas arī CERN Finanšu komitejā, kur to pārstāv D. Stepanovs, un Industriālajā komitejā, kur valsti pārstāv Latvijas Zinātnes padomes direktore Lauma Muižniece.

Latvijas ieguvumi pēc iestāšanās CERN:
  • Piedaloties CERN padomes sēdēs, Latvija ir informēta par CERN iecerēm un attiecīgi var plānot savu zinātnisko darbību atbilstoši CERN stratēģijai;
  • Latvija ir ieguvusi tiesības piedalīties CERN zinātniskajā programmā, kā arī visās CERN mācību un izglītības programmās;
  • Latvijas zinātniekiem ir iespēja kļūt par CERN darbiniekiem un piedalīties CERN zinātnes projektos; 
  • doktoranti savus promocijas darbus var izstrādāt, sadarbojoties ar CERN zinātnisko personālu; 
  • Latvijas skolēni un skolotāji var doties uz CERN un piedalīties centra izglītības programmās, paplašinot savas zināšanas par daļiņu fiziku un visjaunākajām tehnoloģijām;
  • Latvijas uzņēmējiem, kuri piedāvā Latvijas izcelsmes preces un pakalpojumus, ir iespēja piedalīties CERN organizētajos iepirkumos, piedāvājot sus produktus, kas vajadzīgi CERN.  

CERN jau gandrīz 70 gadus ir pasaulē vadošais zinātniskais centrs, kurā notiek globāli nozīmīgi zinātnes atklājumi. Tieši CERN tika izstrādāts vispasaules tīkla (www – World Wide Web) datu pārneses protokols (http – Hypertext Transfer Protokol), savukārt viens no publiski zināmākajiem atklājumiem – 2012. gadā ar Lielā hadronu paātrinātāja palīdzību CERN tika pierādīta Higsa bozona eksistence.

CERN Nacionālais kontaktpunkts Latvijā

CERN Nacionālais kontaktpunkts Latvijā tika izveidots, saskaņā ar Eiropas kodolpētniecības organizācijas (CERN) un Latvijas Republikas noslēgto līgumu par zinātnisko un tehnisko sadarbību augstas enerģijas daļiņu fizikā.

CERN Latvijas grupa

CERN Latvijas grupa ir Latvijas CERN Nacionālā kontaktpunkta atbalsta instruments, ar kura palīdzību Latvijas akadēmiskā vide un attiecīgie industrijas pārstāvji tiek informēti par CERN aktivitātēm augstas enerģijas daļiņu fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās, industriālos pētniecības un attīstības projektos, IT risinājumos, datu apstrādes projektos utm. 

CERN sniegtās iespējas

Latvijas iesaistīšanās CERN aktivitātēs nav saistīta vien ar zinātnisko darbību.