Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts
Parādīt izvēlni
Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts

Aditīvā ražošana

Aditīvā ražošana

RTU pētnieks Andris Ratkus Fraunhofer IWS Institūtā, 2014
Foto: Rīgas Tehniskā universitāte

Aditīvā ražošanas tehnoloģija būtiski attīstījusies no nišas nozares par plaša pielietojama ražošanas metodi, kas šobrīd tiek pielietota daudzās ražošanas tehnoloģijas un mašīnbūves jomās. Piemēram, lāzeruzkausēšana remonta vajadzībām tiek pielietota aeronautikas, mašīnbūves un kuģu būves industrijās, nodrošinot augstu efektivitāti, precizitāti un ekonomisku ieguvumu. Lāzeruzkausēšanas tehnoloģija ir fleksibla un plaši pētīta multimateriālu mikro un makro in-situ remontos. Aditīvās ražošanas aprīkojums, instrumenti un tehniskie risinājumi paliek ar vien kompaktāki, precīzāki, produktīvāki un daudzpusīgāki.

Tādēļ, šī tehnoloģija ir it īpaši saistoša attiecībā uz FCC, kur tiek saskatītas iespējas tehnoloģiju pielietot konstrukciju, elementu in-situ remonta vajadzībām. Turklāt, in-situ aditīvā ražošana un lāzera uzkausēšana ar mērķtiecīgiem pētniecības un attīstības centieniem var tikt pielāgota jau esošajam LHC tuneļa robotizētajam remonta un uzraudzības sistēmām.

Aditīvā ražošana:

 • RTU šobrīd ir atdzīstama pieredze šajā nozarē;
 • Daudzpusīgs ražošanas risinājums;
 • Lāzeruzkausēšana – precīza 3D izstrādājumu veidošanas tehnoloģija:
  • Augsta ģeometrijas brīvība un plaša materiālu izvēle;
  • Ideāli piemērota in-situ remontiem;
  • Šobrīd tehnoloģija sevi ir pierādījusi remontam darbnīcās;
  • Precizitāte 100 µm uz 2 mm slāņa biezumu;
 • Tehnoloģija tiek pētīta FCC in-situ remonta vajadzībām;
 • Tehnoloģija ar mērķtiecīgiem pētījumiem un attīstības darbībām var tikt pielietota LHC tuneļu sistēmā izmantojot jau esošās robotizētās servisa un uzraudzības sistēmas.

Vairāk informācijas