Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts
Parādīt izvēlni
Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts

Izplūdes gāzu attīrīšana

Izplūdes gāzu attīrīšana

Daļiņu paātrinātāju pielietošana kuģu dzinēju izplūdes gāzu attīrīšanai

Motivācija: Kuģi ir vieni no lielākajiem pasaules okeāna piesārņotājiem – to darbībai izmantotā degviela mazuts sadegot rada sēra dioksīdu (SO2) un slāpekļa monoksīdu (NO) jeb attiecīgi sauktus par SOx un NOx. Taču Starptautiskā jūrniecības organizācija ir pieņēmusi stingrākus nosacījumus – «The 2020 global sulphur limit» –, kas paredz līdz 2020. gadam samazināt kaitīgo vielu noplūdi. Tāpēc kuģotājiem ar steigu jāmeklē jauni risinājumi – vai nu jālieto tīrāka un līdz ar to dārgāka degviela, vai arī jāattīra izmeši, pirms tie nokļūst atmosfērā.

Rīgas Tehniskā universitāte vadītajā projektā paredzēts testēt izmešu attīrīšanu.

Lai atrisinātu šo būtisko vides problēmu, projekta konsorcija dalībnieki pielietos novatorisku daļiņu paātrinātāju tehnoloģiju kuģu dīzeļdzinēju izplūdes gāzu attīrīšanai, lai atbilstu jaunajiem ekoloģiskajiem noteikumiem. Zinātnieki piedāvā attīrīt izplūdes gāzes, ievietojot daļiņu paātrinātāju kuģa iekšienē, precīzāk – gāzu izplūdes caurules iekšpusē, kur izmantotu elektronu staru, lai apstarotu izplūdes gāzes, kas radītas pēc degvielas sadedzināšanas, sadalot to «vieglākās frakcijās». «Apstrādātās» izplūdes gāzes vēlāk var attīrīt ar tradicionālām metodēm (skruberiem), patērējot daudz mazāk enerģijas un neizmantojot amonjaku, kā arī, kas ir īpaši svarīgi, tīrīt gan SOx, gan NOx vienlaicīgi.

Augšminētās idejas realizēšana notiks ARIES Proof of Concept projektu konkursa ietvaros, kurā apstiprinātā pētījuma veikšanai izveidots konsorcijs, kur RTU ir vadošais partneris. Projekta realizācijas grupā iekļauti dalībnieki, kam ir visas nepieciešamās zināšanas projekta īstenošanai:

  1. Ātomķīmijas un Tehnoloģijas institūts – INCT (Varšava, Polija);
  2. Eiropas kodolpētniecības organizācija – CERN (Ženēva, Šveice);
  3. Fraunhofer Tehnoloģiju Institūts – FEP (Drēsdene, Vācija);
  4. Remontowa (Gdaņska, Polija);
  5. Milgravja Tehnoloģiskais Parks – Riga Ship Yard – RKB (Rīga, Latvija);
  6. BIOPOLINEX Sp. z o.o.(Ļubļina, Polija);

Vērtīgu ieguldījumu projektam komentāru in informācijas veidā sniegs arī tā padomdevēji:
Itālijas Krasta Apsardze – ITCG (Dženova, Itālija)
Amerikas Kuģniecības birojs – ABS (Hjūstona, ASV)

Darbs pie šīs jaunās koncepcijas ieviešanas jau ir sācies – 2018. gada 11. novembrī Varšavā notika projekta atklāšana sanāksme. Divus gadu laikā ir jāizstrādā tehnoloģija, un jāpierāda tās efektivitāte kuģu dīzeļdzinēju izplūdes gāzu attīrīšanai.

Eksperimentālais darbs kuģu izplūdes gāzu attīrīšanai notiks Rīgas kuģu būvētavā. Daļiņu paātrinātāju nodrošinās Fraunhofer institūts un hibrīda skruberu sistēmu izstrādās INCT un Remontowa.