Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts
Parādīt izvēlni
Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts

HERTIS

HERTIS (Hybrid Exhaust-gas-cleaning Retrofit Technology for International Shipping) projekta mērķis ir attīstīt integrējamu, efektīvu, drošu un realizējamu izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmu. 

Šobrīd gandrīz visi vidēja un maza ātruma kuģu motori darbojas uz mazuta ar augstu sēra saturu, kas neizbēgami noved pie galvenajiem trīs piesārņojumiem: slāpekļa oksīds – NOx, sēra oksīds – SOx un cietās daļiņas – PM.

Saskaņā ar MARPOL globālās emisijas prasībām no 2020. gada Baltijas un Ziemeļu jūru rajonā (Baltic/North Sea ECA) lietot degvielu ar 0,5% sēra saturu, savukārt 2021.gadā nosakot NOx emisijas limitu 3,4 un 2,0 g/kWh robežās; sagaidāms, ka līdzīgi PM emisijas ierobežojumi tiks noteikti no IMO un ES puses. Esošie tehnoloģiskie risinājumi emisijas līmeņu samazināšanai nav pietiekami efektīvi, lai nodrošinātu minētās pārmaiņas inovatīvā un ekonomiski pamatotā veidā.

HERTIS projektā tiks attīstīta jauna, hibrīdtehnoloģija, kuras pamatā ir apvienotas divas izplūdes gāzu attīrīšanas metodes: apstarošanu ar elektronu kūļiem lietojot paātrinātāju un sekojoša uzlabota mitrās attīrīšanas tehnoloģija. Šāda inovatīva, hibrīd, izplūdes gāzu attīrīšanas tehnoloģija vienlaicīgi nodrošinās iespēju samazināt SOx, NOx un PM emisijas apjomus, kas izmaksās mazāk kā zema sēra satura degvielas vai tradicionālās izplūdes gāzu attīrīšanas tehnoloģijas lietošana.

Lai īstenoto šo ambiciozo plānu, HERTIS projekts apvienos kuģniecību un daļiņu paātrinātāju sabiedrību, kas iepriekš nav strādājušas kopā. Ar konsorcija starpniecību sadarbosies 12 partneri no 8 valstīm, kas pārstāv universitātes, tehnoloģiju institūtus un industriju, un puses, jau sākotnēji, ir iesaistītas papildinošas ekspertīzes radīšanā, starpdisciplinārā sadarbībā un plašākā zināšanu apmaiņā. HERTIS vadīs šīs tehnoloģijas attīstību līdz TRL6, ko nodrošinās testi reālos apstākļos uz kuģa, pārbaudot vides un drošību prasību izpildi. Dzīves cikla izmaksas, tirgus potenciāls un inovatīvās tehnoloģijas ietekmes uz vidi novērtējums tiks pārbaudīts un iegūtie rezultāti tiks prezentēti un izplatīti ieinteresētajām pusēm un sabiedrībai.

Informācija par projektu

Projekta partneri: RTUFraunhoferICHTJUTCERNVestlandsforskingKPMGEcospray TechnologiesGrimaldi LinesRemontowaBiopolinexABS

RTU projekta komanda: 
Prof. Toms Torims