Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts
Parādīt izvēlni
Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

Rīgas Tehniskā universitāte uzsāk Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu virsotnes kvarka fizikas jomā. Virsotnes kvarks tika atklāts tikai 1995. gadā, un tas ir vissmagākā zināmā elementārdaļiņa. Eiropas Kodolpētniecības organizācijas (CERN) Lielais hadronu paātrinātājs pašreiz ir pasaulē vienīgā eksperimentālā iekārta, kas spēj radīt virsotnes kvarku protonu-protonu sadursmēs ar 13 TeV masas centra enerģiju. Šī iemesla dēļ pētījums tiek veikts sadarbībā ar CERN.

Pētījumā tiek novērota kvarku savstarpējā mijiedarbība hromodinamiskajā laukā. Šim mērķim tiek izmantots Kompaktā mionu solenoīda (CMS) detektors. Tā priekšrocības ir supravadošā magnēta radītais 4T magnētiskais lauks, silīcija trekeris un mionu kameras, kas ļauj identificēt un novērot dažādus elementārdaļiņu parametrus interesējošos fizikas novērojumu kanālos. Projektā paredzēts izpētīt arī hromodinamiskā lauka ietekmi uz virsotnes kvarka masas mērījumiem, kas pašreiz ir viena no vismazāk izpētītajām tēmām virsotnes kvarka fizikas jomā.

Šajā jomā RTU darbojas jau kopš 2015. gada, un šis pētījums ir viens no pirmajiem Latvijas pienesumiem CERN Lielā hadronu paātrinātāja eksperimentālajā programmā.

Projektā paredzēta arī studentu iesaiste CMS detektora modernizācijā, to sagatavojot darbam augsta spīduma Lielā hadronu paātrinātāja apstākļos.

Projekts tiek finansēts no finansējuma, kas paredzēts fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuāliem projektiem.