Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts
Parādīt izvēlni
Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts

COST

COST ir starptautiskās sadarbības programma, kas atbalsta zinātnieku un pētnieku sadarbību dažādās zinātnes un tehnoloģijas attīstības jomās Eiropā. Programma radīta ar mērķi atbalstīt galvenokārt pirms-konkurences pētniecību, kā arī pētījumus, kas risina aktuālas sabiedrības problēmas COST programmas ietvaros tiek sekmēta un atbalstīta zinātnieku un speciālistu, kurus vieno kopīgas zinātniskās intereses un darbs konkrētā pētījumu jomā, sadarbība, piemēram atbalstot konkrētā pētījumu vai tehnoloģiju jomā strādājošo zinātnieku un speciālistu sadarbības tīklu veidošanu (COST akciju veidā). Latvija ir COST dalībvalsts kopš 2014. gada, piedaloties COST Actions (CAs).

Kopš 2018. gada, Latvija piedalās CA16201 - «Jaunas fizikas atšķetināšana LHC cauri precizitātes robežai». Latviju un mūsu grupu šīs CAs menedžmenta komitejā pārstāv Dr. Kārlis Dreimanis. Šī CAs «darbojas teorētiskās daļiņu fizikas un augstas enerģijas fizikas jomās. Tā iekļauj ap 120 starpdisciplināru pētnieku no 27 valstīm ar pirmreizēju ekspertīzi fizikā matemātikā un datorzinātnēs.»

Caur dalību šajā CAs ceram stiprināt Latvijas kapacitāti augstas enerģijas fizikas pētniecībā, kā arī veikt jaunās pētnieku paaudzes un doktorantūras studentu apmācību. Piemēram, caur šo CAs, un cieši sadarbojoties ar mūsu CERN Baltijas grupas partneriem, mēs ieguvām finansējumu pirmajai «Baltijas skolai augstas enerģijas fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās», kas bija paredzēta 2020. gada vasarā [1]. Šī CAs darbību uzsāka 2017. gadā un paredzams, ka tā turpināsies līdz 2021. gada otrajai pusei, kad tās turpmāka darbība tiks izskatīta. Līdz CAs darbības beigām, mēs ceram pilnvērtīgi izmantot pieejamos resursus, lai izveidotu un stiprinātu mūsu sadarbību augstas enerģijas fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās, un lai organizētu apmācības iespējas Latvijas studentiem gan Latvijā, gan CERN.

[1] Globālo notikumu dēļ, šī skola ir pārcelta uz 2021. gada vasaru.