Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts
Parādīt izvēlni
Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts

Kontakti

Direktors

PhD Kārlis Dreimanis
Augstas enerģijas daļiņu fizikas doktors, Latvijas grupas vadītājs CMS eksperimentā CERN. Doktora grāds iegūts Liverpūles universitātē 2017. gadā, darbojoties LHCb eksperimentā CERN un veicot zema enerģijas transfēra režīma (soft QCD) fizikas analīzi. Patlaban darbs CERN saistīts ar Top kvarka un Higsa bozona īpašību mērījumiem CMS eksperimentā, kā arī ar šī eksperimenta MTD apakšdetektora atjaunināšanas projektu. Pētniecības intereses saistītas ar augstas precizitātes mērījumiem LHC.


 

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Latvijas pārstāvis CERN
Dr. sc. ing. Toms Torims
Inženierzinātņu doktors, RTU Mašīnzinību transporta un aeronautikas fakultātes Mašīnbūves un mehatronikas katedras profesors, zinātniskais līdzstrādnieks Eiropas Kodolpētniecības aģentūrā, Latvijas pārstāvis Eiropas Kodolpētniecības aģentūrā, LR ārlietu ministra padomnieks. Zinātnisko pētījumu tematika aptver ražošanas tehnoloģijas, daļiņu paātrinātāju pielietojumus industrijā un additive manufacturing.
CERN, CH-1211 Geneva 23 Switzerland +371 67089202

Profesors
Jurijs Dokšicers
Profesors teorētiskajā fizikā. Stratēģiskās komitejas loceklis valsts pētījumu programmā«Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas». Kompetences jomas: teorētiskā elementārdaļiņu fizika, kvantu teorija, augstas enerģijas mijiedarbība, mikroskopisku kvarku-gluonu mijiedarbība hadronos – kvantu hromodinamika.

P. Valdena iela 7–419 +371 67089202
Pētnieks
Guntis Pikurs
RTU un CERN inženierzinātņu doktorants, RTU Mašīnzinību transporta un aeronautikas fakultātes Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedras mācībspēks. RTU inženieris CMS eksperimentā Lielajā hadronu paātrinātājā, Tehniskās integrācijas ofisā. Zinātnisko pētījumu tematika ietver ražošanas un apstrādes tehnoloģijas.
CERN, CH-1211 Geneva 23 Switzerland +371 29217053
Pētnieks
Dr. sc. ing. Andris Ratkus
RTU inženierzinātņu doktors, pētnieks CERN un Latvijas pētnieku grupas vadītāja vietnieks Eiropas Kodolpētniecības aģentūras CMS eksperimentā Lielajā hadronu paātrinātājā, Smago jonu terapijas izpētes integrēšana plus (HITRIplus) projekta zinātniskais vadītājs. Pētniecība vērsta uz ražošanas tehnoloģiju, daļiņu paātrinātāju pielietojumu industrijā.
CERN, CH-1211 Geneva 23 Switzerland +371 26666739
Zinātniskais  asistents
Andris Potrebko 
Doktorantūras programmas students RTU un CERN. Maģistra grādu ieguvis Lundas universitātē Zviedrijā (2020. gadā). Pētījumu virziens - daļiņu fizikas fenomenoloģija un eksperimentālā augstas enerģijas fizika. Pašreiz iesaistīts virsotnes kvarku fizikas pētniecībā CMS eksperimentā, Lielajā hadronu paātrinātājā, virsotnes/anti-virsotnes kvarka masas atšķirību mērījumos.
CERN, CH-1211 Geneva 23 Switzerland +371 28220672
Zinātniskā viesasistente
Antra Gaile 
Maģistrantūras studente fizikas zinātnē Latvijas universitātē, zinātniskā viesasistente AEDFPTC, iesaistīta CMS projektā, virziens- Higsa analīze.
P. Valdena iela 7–419 +371 67089202
Zinātniskais asistents
Luca Piacentini
Maģistra grādu ieguvis Breskijas universitātē (Itālija). Pētījumu virziens - mehāniskais dizains un komponenšu integrācija CERN HITRIplus projektā.
P. Valdena iela 7–419 +371 67089202
Eksperts
Mg. sc. ing. Jānis Vilcāns
Maģistra grāds inženierzinātnēs. Pētniecība vērsta uz ražošanas tehnoloģiju pielietojamību.
P. Valdena iela 7–419 +371 28356355
Eksperts
Kristaps Paļskis
Maģistra grāds medicīnas fizikā. Pētniecība vērsta uz paātrinātāju tehnoloģiju izmantošanas iespējām medicīnā, tehnoloģijām ļoti augstas dozas jaudas nodrošināšanai medicīniskai apstarošanai ar protoniem un smagajiem joniem (FLASH terapija).
P. Valdena iela 7–419 +371 67089202

Studiju programmas koordinatore
Silva Vītola
Doktora studiju programmas «Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas» izveides koordinēšana.

P. Valdena iela 7–419 +371 22334332

Uzdod jautājumu!