Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts
Parādīt izvēlni
Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts

Kontakti

Direktors

Asoc. prof. Kārlis Dreimanis
Augstas enerģijas daļiņu fiziķis, Latvijas CMS eksperimenta grupas vadītājs. Doktora grāds iegūts Liverpūles universitātē, 2017. gadā, veicot zema enerģijas transfēra režīma (softQCD) fizikas pētījumu LHCb eksperimentā. Galvenās pētniecības intereses saistītas ar augstas precizitātes fizikas mērījumiem un CMS detektora atjaunināšanas projektiem..

;
+371 67089202

 

Amata nosaukums Adrese E-pasts

Direktora vietnieks, vadošais pētnieks
Dr. Andris Ratkus
RTU inženierzinātņu doktors, pētnieks CERN un Latvijas paātrinātāju grupas vadītājs Eiropas Kodolpētniecības aģentūras CMS eksperimentā Lielajā hadronu paātrinātājā, Smago jonu terapijas izpētes integrēšana plus (HITRIplus) projekta zinātniskais vadītājs. Pētniecība vērsta uz ražošanas tehnoloģiju, daļiņu paātrinātāju pielietojumu industrijā.

P. Valdena iela 7–418

Biroja administratore
Gundega Selga Horste
Atbalsts un administrēšana.

P. Valdena iela 7–418

Projektu vadītāja
Silva Vītola
Maģistra studiju programmas «Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas pētniecībai un industrijai» izveides koordinēšana.

P. Valdena iela 7–418
Vadošais pētnieks
Dr. Markus Seidel
Augstas enerģijas daļiņu fiziķis, pašlaik CMS vektoru bozonu analīzes grupas vadītājs. Doktora grāds iegūts 2015. gadā Hamburgas Universitātē par tolaik visprecīzāko topkvarka masas mērījumu. Pašreizējās pētniecības intereses ietver precīzus top kvarka un W bozona masas mērījumus, MC modelēšanu un strūklu apakšstruktūru izpēti.
P. Valdena iela 7–418

Profesors
Dr. Toms Torims
Inženierzinātņu doktors, Latvijas pārstāvis Eiropas Kodolpētniecības aģentūrā, LR prezidenta padomnieks zinātnes jautājumos. Zinātnisko pētījumu tematika aptver ražošanas tehnoloģijas, daļiņu paātrinātāju pielietojumus industrijā un additive manufacturing.

P. Valdena iela 7–418

Lektors
Dr. Jurijs Dokšicers
Profesors teorētiskajā fizikā. Stratēģiskās komitejas loceklis valsts pētījumu programmā «Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas». Kompetences jomas: teorētiskā elementārdaļiņu fizika, kvantu teorija, augstas enerģijas mijiedarbība, mikroskopisku kvarku-gluonu mijiedarbība hadronos – kvantu hromodinamika.

P. Valdena iela 7–418

Pētnieks
Guntis Pikurs
Doktorantūras students. RTU inženieris CMS eksperimentā Lielajā hadronu paātrinātājā, Tehniskās integrācijas ofisā. Pētījumu virziens: ražošanas un apstrādes tehnoloģijas.

P. Valdena iela 7–419

Zinātniskais asistents
Andris Potrebko 
Doktorantūras students. Maģistra grāds fizikā, Lundas Universitāte, Zviedrija (2020). Pētījumu virziens: daļiņu fizikas fenomenoloģija un eksperimentālā augstas enerģijas fizika. Pašreiz iesaistīts top kvarku fizikas pētniecībā CMS eksperimentā, Lielajā hadronu paātrinātājā, top/anti-top kvarka masas atšķirību mērījumos.

P. Valdena iela 7–419

Pētniece
Antra Gaile 
Doktorantūras studente. Maģistra grāds fizikā, Latvijas Universitāte (2021). Pētījumu virziens: Higsa bozona pāru bozoniskā sabrukšana. Iesaistīta detektora kontroles sistēmas izveidē vienam no CMS otrās fāzes apakšdetektoriem: MTD (MIP laika noteikšanas slānis).

P. Valdena iela 7–419

Zinātniskais asistents
Luca Piacentini
Doktorantūras students. Maģistra grāds mašīnbūves inženierijā, Breskijas Universitāte, Itālija (2021). Pētījumu virziens: mehāniskais dizains un komponenšu integrācija CERN HITRIplus projektā.

P. Valdena iela 7–419

Pētnieks
Kristaps Paļskis
Doktorantūras students. Maģistra grāds medicīnas fizikā, RTU (2020). Pētījumu virziens: paātrinātāju tehnoloģiju izmantošanas iespējas medicīnā, tehnoloģijas ļoti augstas dozas jaudas nodrošināšanai medicīniskai apstarošanai ar protoniem un smagajiem joniem (FLASH terapija).

P. Valdena iela 7–419

Zinātniskā asistente
Dace Osīte 
Doktorantūras students. Maģistra grāds fizikā, Latvijas Universitāte (2022). Pētījumu virziens: eksperimentālā daļiņu fizika, top kvarku fizika, konkrētāk, dead-cone efekta pētīšana bottom kvarku strūklā top kvarku sabrukšanas laikā.

P. Valdena iela 7–419

Zinātniskais asistents
Dimitrios Sidiropoulos Kontos 
Doktorantūras students. Maģistra grāds daļiņu fizikā, Lundas Universitāte, Zviedrija (2018). Pētījumu virziens: top kvarku fizika, konkrētāk, CMS pastiprinātas top kvarku sabrukšanas apakšstruktūra.

P. Valdena iela 7–419

Zinātniskais asistents
Conrado Munoz Diaz
Doktorantūras students. Maģistra grāds fizikā, Menéndez Pelayo Starptautiskā Universitāte, Spānija (2022). Pētījumu virziens: top kvarka fizika. Iesaistīts pastiprinātas top kvarka masas mērīšanā CMS eksperimentā.

P. Valdena iela 7–419
Zinātniskais asistents
Lazar Nikitovic
Doktorantūras students. Maģistra grāds elektrotehnikā, Melnkalnes Universitāte (2020). Pētījumu virziens: RF paātrinātāju konstrukcijas, lineārajiem paātrinātājiem (LINAC), kas paredzēti medicīnai - smago jonu vēža terapijas ārstēšanai.
P. Valdena iela 7–419

Zinātniskais asistents
Robert Pleše
Doktorantūras students. Maģistra grāds fizikā, Rijekas Universitāte, Horvātija (2022).

P. Valdena iela 7–419

Pētnieks
Ojārs Mārtiņš Eberliņš 
Doktorantūras students. Maģistra grāds fizikā, Latvijas Universitāte (2023).

P. Valdena iela 7–419

Zinātniskais asistents
Vincenzo Alberto Sansipersico 
Doktorantūras students. Maģistra grāds biomedicīnas fizikā, Turīnas Universitāte, Itālija (2023).

P. Valdena iela 7–419

Zinātniskais asistents
Dairis Rihards Irbe 
Bakalaura līmeņa students mašīnbūves inženierijā. Iesaistīts CERN HITRIplus projektā.

P. Valdena iela 7–419

Zinātniskā asistente
Aurēlija Viņķe
Bakalaura līmeņa studente medicīnas inženierijā un fizikā. Iesaistīta CERN HITRIplus projektā.

P. Valdena iela 7–419

Sistēmu arhitekts
Igors Makarkins 
CERN/CMS TIER2 skaitļošanas centra Latvijā tehniskais projekta vadītājs.

P. Valdena iela 7–418

Sazinies ar mums