Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts
Parādīt izvēlni
Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts

CERN Nacionālais kontaktpunkts Latvijā

CERN Latvijas Grupas tikšanās, 12.02.2020.Rīgā
Autors: Rīgas Tehniskā universitātē.

CERN Nacionālais kontaktpunkts Latvijā tika izveidots, saskaņā ar Eiropas kodolpētniecības organizācijas (CERN) un Latvijas Republikas noslēgto līgumu par zinātnisko un tehnisko sadarbību augstas enerģijas daļiņu fizikā. CERN Nacionālā kontaktpunkta funkciju veic Rīgas Tehniskās universitātes augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs. 

CERN Nacionālais kontaktpunkts ir iesaistīts vairākās vietējā mēroga un starptautiskās aktivitātēs: 

  • CERN Latvijas grupas koordinēšana, Centra un pārējo grupas biedru iesaiste ar CERN saistītās aktivitātēs
  • Dalība CERN Baltijas grupā un tās darba koordinēšana
  • Latvijas partneru, tai skaitā industrijas partneru, informēšana par CERN aktivitātēm
  • Informācijas apmaiņas koordinēšana starp CERN un valsts iestādēm, kā arī politikas veidotājiem
  • Nacionālās kapacitātes augstas enerģijas daļiņu fizikā stiprināšanas koordinēšana
  • Atbalsts CERN , kā arī ar CERN saistītu komunikācijas aktivitāšu rīkošanā, kā arī šādu aktivitāšu organizēšana
  • Latvijas puses pārstāvība CERN

CERN Nacionālais kontaktpunkts Latvijā koordinē šādas aktivitātes: 

Rīcības plāns (angļu valodā)

Komunikācijas stratēģija (angļu valodā)

Gadagrāmata 2020 (latviešu valodā)

Gadagrāmata 2021 (latviešu valodā)

Latvijas iestāšanās CERN asociētās dalībvalsts statusā

Jau kopš 1996. gada Latvija ir uzsākusi sadarbību ar Eiropas Kodolpētniecības centru (CERN,) kad Latvijas zinātnieki iesaistījās CMS eksperimenta kristāla scintilatora detektoru pētījumos. Tam sekoja dekāde ar auglīgu, taču gadījuma rakstura sadarbību starp Latvijas zinātnes kopienu un CERN.

Pagrieziena punkts pienāca 2012. gadā, kad tika parakstīts starptautisks sadarbības līgums starp RTU un CERN. Šī līguma noslēgšanu sekmēja prof. Toms Torims, kurš kopš tā brīža ir vadījis Latvijas sadarbību ar CERN un šobrīd ir Latvijas pārstāvis CERN.

No 2017. gada Latvijas un CERN sadarbību koordinē RTU Augstas enerģijas un daļiņu fizikas paātrinātāju tehnoloģiju centrs, kas ir CERN nacionālais kontaktpunkts Latvijā.

Latvijas mērķis ir kļūt par CERN asociēto dalībvalsti 2021. gadā.

CERN asociētās dalībvalsts statuss pierāda valsts zinātnes kopienas brieduma pakāpi un kapacitāti, kā arī ir apstiprinājums valsts zinātnes kvalitātei kopumā.

Pēc Latvijas pievienošanās CERN asociētās dalībvalsts statusā, nākamais solis Latvijas zinātnei un industrijai ir pierādīt sevi, lai valsts kļūtu par pilno CERN dalībvalsti tuvākajā nākotnē.

Mums nav šaubu, ka tas drīzumā tiks īstenots.

Ieguvumi no Latvijas iestāšanās CERN asociētās dalībvalsts statusā

CERN ir unikāls zinātniskās sadarbības projekts globālā mērogā. Tur radušies ne tikai zināmie fizikas atklājumi fundamentālajā zinātnē, bet arī daudzi tehnoloģiskie izrāvieni, sasniegumi inženierzinātnē, no kā ieguvēji ir ne tikai CERN un organizācijas dalībvalstis, bet arī sabiedrība kopumā. Šādu ieguvumu attīstīšana prasa laiku, tāpēc tos jāskata vidējā termiņā un ilgtermiņā, tā vietā lai koncentrētos uz tūlītējiem ieguvumiem, kā piemēram, nekavējoša labuma gūšana industrijai.

Tieši un nekavējoši ieguvumi pēc Latvijas iestāšanās CERN asociētās dalībvalsts statusā ir sekojoši: prestižs apstiprinājums valsts zinātniskajai kapacitātei un Latvijas zinātnisko institūtu potenciālam, tādejādi ļaujot universitātēm piesaistīt augstākas raudzes zinātniekus kā agrāk, iespējas Latvijas industrijai piedalīties CERN iepirkuma procedūrās, ļaujot Latvijas kompānijām iesaistīties inovatīvu tehnoloģiju radīšanā un tādu risinājumu radīšanā, kas nepieciešami fundamentālai un lietišķajai pētniecībai, radot papildus iespējas Latvijas jaunatnei sasniegt savus zinātniskos mērķus STEM jomās, paliekot piesaistītiem Latvijas zinātnes institūcijām, mazinot smadzeņu aizplūšanu no Latvijas, kas tika piedzīvota iepriekšējo dekāžu laikā.

Taču vissvarīgāk, ka dalība CERN paver nebijušas iespējas sadarbībai un zināšanu apmaiņai Latvijas zinātnei kopumā, kas noteikti nesīs Latvijas zinātnes kopienas uzplaukumu ilgtermiņā.

CERN projekti, kuros  kāda no Latvijas zinātniskajām institūcijām piedalās kā projekta partneris.

MEDICIS

Zinātnieki tic, ka nukleārās medicīnas jomā ir iespējami vēl daudzi atklājumi un konkrēti šis projekts koncentrējas uz jauna tipa radioaktīvo izotopu ražošanu medicīniskām vajadzībām.

PRISMAS-MAP

Augstas Tīrības Izotopu Ražošana Pielietojumam Medicīnā izmantojot Masas separāciju (PRISMAS-MAP) projekta Apvārsnis 2020 vadošais partneris ir CERN.