Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts
Parādīt izvēlni
Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts

HITRIplus

ES Horizon 2020 projekta HITRIplus («Heavy Ion Therapy Research Integration plus») mērķis ir integrēti un mērķtiecīgi attīstīt biofizikas un medicīnas pētījumus vēža ārstēšanā ar smago jonu terapiju, vienlaikus attīstot  tam nepieciešamos instrumentus. Projektā vārds «plus» tiek lietots, jo projektam ir ambiciozs mērķis sagatavot būvniecībai nākamās paaudzes smago jonu terapijas pētījuma infrastruktūru dienvidaustrum Eiropā, lai uzlabotu un atjaunotu pētījumus un sadarbību reģionā, ar  satraucošu pagātni.

HIRTIplus projekta ietvaros konsorcijā ir apvienojušās 14 Eiropas valstis, kuras pārstāv visi četri Eiropas jonu terapijas centri, divi pasaules līmeņa paātrinātāju pētniecības centri un 16 ievērojami institūti, universitātes un industrijas pārstāvji. Stratēģiskais partneris ir «South East European International Institute for Sustainable Technologies», kas apvieno astoņas reģiona valstis.

Vēzis mūsu sabiedrībai ir centrālā veselības problēma. Smago jonu terapija daudz efektīvāk kā citas tehnoloģijas spēj fokusēti apstarot  audzēju, vienlaikus neietekmējot veselo ķermeni. HITRIplus plašāks mērķis ir nodrošināt onkologus ar augstākā līmeņa instrumentu papildinot ierasto apstarošanas terapiju, reizēs kad  X-rays vai protonu terapija nav bijusi pietiekami efektīva un atkārtoti jāveic atsevišķu audzēja daļu apstarošanu vai gadījumos ka smago jonu terapija nodrošina augstāku izdzīvošanas varbūtību vai mazāku audzēja atkārtošanās iespēju.

HITRIplus projekta ietvaros piecās Eiropas jonu terapiju infrastruktūrās tiks atvērtas pētniecības  programmas ārējiem zinātniekiem. Šī sadarbība nodrošinās un veicinās pētījumus smago jonu terapijā, ieskaitot klīniskos un pirms klīniskos pētījumus. Projektā tiks attīstītas jaunas paātrinātāju tehnoloģijas, tādejādi, paplašinot iespējas esošajiem medicīnas centriem un nosakot jaunu dizaina paraugu paātrinātājos, ar zemākām izmaksām un mazākiem izmēriem. Kopumā minētais uzlabotos jonu terapijas pieejamību un atvērtu jaunas tirgus iespējas Eiropas industrijai.
  
RTU loma projektā 
RTU ar savu mašīnbūves un modelēšanas ekspertīzi iesaistīsies WP7 darba grupā, kas atbildīga par konstrukcijas dizaina izstrādi aprīkojumam, kas balstīs, pārvietos un precīzi pozicionēs magnētus, paātrinātāja komponentus, pacienta apstarošanas laikā. Darbs tiks veikts ciešā sadarbībā ar pieredzējušu CERN dizaina komandu un CNAO ekspertiem un citiem darba grupā iesaistītajiem.

Prof. Torimam un RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas  un paātrinātāju tehnoloģiju centra komandai ir ievērojama pieredze paātrinātāju integrācijas projektos. Piemēram, ARIES prof-of-concept projektā «Development of hybrid electron accelerator system for the treatment of marine diesel exhaustgases», kur darbs bija pie inovatīvu kuģu atgāzu attīrīšanas sistēmas pielietojot elektronu paātrinātāju tehnoloģiju. RTU bija atbildīga par kopējo dizaina konceptu, mašīnbūvniecību un mehatronikas attīstību.

WP7 pētījuma virzieni – inovatīvs paātrinātāju dizains, piemēram linac paātrinātāja inžektora dizains lielākām enerģijām un stāvai, jauna daudzkārtīga iesmidzināšanas shēma jonu sinhrotronos un kombinēta lēna un ātra ekstrakcija, lai paplašinātu pētījumu iespējas alternatīvām ārstēšanas metodēm (piemēram, FLASH terapija). Akseleratora un konstrukciju projektēšanas darbi tiks veikti ciešā sadarbībā ar Eiropas smago jonu terapijas pētījumu centriem, lai ņemtu vērā viņu pieredzi un iesaistītu viņus dizaina licencēšanā un ekspluatācijas prasību izstrādē.

H2020 programma: Pētniecības infrastruktūra 

 

 

 

Projekta status: iesniegts

Projekta partneri: četri Eiropas jonu terapijas centri, divi pasaules līmeņa paātrinātāju pētniecības centri un 16 institūti, universitātes  un industrijas pārstāvji. Stratēģiskais partneris ir «South East European International Institute for Sustainable Technologies», kas apvieno astoņas dienvidaustrumu Eiropas valstis. 

Projekta īstenošanas periods: sākot no 2021. gada

RTU projekta komanda:  
Prof. Toms Torims