Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts
Parādīt izvēlni
Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts

Doktora līmeņa studijas

Doktora  studiju programma «Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas» tika licencēta 2021. gadā, un pirmie studenti studijas šajā programmā sāka 2021./2022. akadēmiskā gada rudens semestrī.  

Programma ir veidota sadarbībā ar CERN zinātniekiem, un iecerēts, ka primāri tajā studēs Latvijas un pārējo Baltijas valstu doktoranti, tā stiprinot vienotu Baltijas izglītības un zinātnes telpu. Šī ir starptautiski konkurētspējīga programma, kurai ir piesaistīti pasaules līmeņa mācībspēki, arī vadošie CERN un Baltijas valstu speciālisti.

Darbs pie CMS eksperimenta (Bilde: Maximilien Brice/Julien Ordan/CERN)

RTU šo studiju programmu nodrošina Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs, savukārt LU šo programmu atbalsta Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. 

Studiju programma ir sadalīta divās galvenajās zinātnes nozarēs – daļiņu fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās – un sniedz iespēju studentiem iegūt doktora grādu vienā vai otrā no minētajiem modernās zinātnes avangarda virzieniem. 

Programmā tiek sagatavoti speciālisti, kuri ir spējīgi radīt inovācijas, balstoties uz savām zināšanām daļiņu fizikā, paātrinātāju tehnoloģijās, kā arī plašāk – inženierzinātnēs, informācijas tehnoloģiju lietošanā komplicētu procesu vadībā, lielo datu praktiskā apstrādē un izmantošanā zinātnē un tautsaimniecībā, kā arī modernās sensoru un detektoru sistēmās dažādu tehnoloģisku procesu kontrolei un vadīšanai.   

Studiju programma izstrādāta ESF projektā «Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana» Nr. 8.2.1.0/18/A/013. 

Pētniecības iespējas CERN

Doktoranti specializējas daļiņu fizikā vai paātrinātāju tehnoloģijās, un studiju laikā viņiem tiek piedāvāta iespēja zinātniskos pētījumus veikt klātienē CERN. Tas ir iespējams, izmantojot Latvijai kā CERN asociētajai dalībvalstij piedāvātās iespējas. 

Augstas enerģijas daļiņu fizikā Latvijas zinātnieku grupa darbojas vienā no nozīmīgākajiem CERN eksperimentiem – CMS (The Compact Muon Solenoid), kura mērķis ir atklāt jaunus fizikas fenomenus. Patlaban Latvijas zinātnieki ir iesaistīti Top kvarka un Higsa fizikas analīžu darba grupās, kā arī jaunas CMS apakšsistēmas (MIP Timing Detector) izstrādes projektā. Studentiem, kuri izvēlējušies daļiņu fizikas virzienu, ir iespēja pievienoties šai Latvijas pētnieku grupai un savu promocijas darbu saistīt ar fizikas analīzi, detektora uzlabošanas projektiem vai šo divu tematu kombināciju.  

Paātrinātāju tehnoloģiju jomā Latvijas zinātnieki ir iesaistīti dažādos CERN bāzētajos vai ar CERN saistītajos projektos un asociācijās, piemēram, I.FAST, NIMMS, HITRIplus un TIARA. Studentiem, kuri izvēlējušies paātrinātāju tehnoloģiju virzienu, ir iespējas savus promocijas darbus izstrādāt kādā no minētajiem projektiem. 

Studiju vietas un finansējums

Doktorantūras studiju programmai ir noteikts budžeta vietu skaits. Studentiem, atrodoties CERN, tiek piešķirts arī papildu finansējums, nodrošinot CERN vadlīnijām atbilstošu atalgojumu. 2021./2022. akadēmiskajā gadā studiju programmā studē jau septiņi doktoranti. Arī 2022./2023. akadēmiskajā gadā šajā programmā būs budžeta vietas jaunajiem studentiem.

Pieteikšanās 

Sākoties studentu uzņemšanai doktorantūrā, studiju vietas tiek izsludinātas RTU un LU mājaslapās. Jauno studentu uzņemšana doktorantūrā 2022./2023. akadēmiskajā gadā notiks no 22. augusta līdz 26. augustam.

Papildu informāciju par studiju iespējām var saņemt, rakstot

Informācija par uzņemšanu doktorantūrā.

Studiju kursi

Lai arī studiju programma fokusējas uz pētniecību un promocijas darbu izstrādi visas programmas garumā, tajā tomēr ir ietverti arī programmai īpaši veidoti studiju kursi. Obligātie studiju kursi izstrādāti tā, lai pilnībā nosegtu pētnieciskajam darbam nepieciešamo teorētisko bāzi.

Studiju kursu temati:  

 • Daļiņu fizikas teorija; 
 • Paātrinātāju tehnoloģijas; 
 • Daļiņu detektori; 
 • Datorika un programmēšana fizikai; 
 • Datu analīzes statistiskās metodes; 
 • Radiācijas drošība. 

Tiek piedāvāti arī specifiski izvēles kursi, kas nodrošina nepieciešamās priekšzināšanas un padziļinātas zināšanas specifiskos tematos: 

 • Ievads daļiņu fizikā; 
 • Matemātika daļiņu fizikai; 
 • Relativitāte un kosmoloģija; 
 • Daļiņas medicīniskajai fizikai; 
 • Datu zinātne fizikai; 
 • Elektronikas pamati; 
 • Ievads datormodelēšanā. 

Studiju kursus pasniedz zinātnes nozares eksperti, profesori, vadošie pētnieki un pētnieki no RTU un LU, kā arī vieslektori no CERN Baltijas grupas un CERN. 
 

Informācija atjaunota 30.05.2022.

Projekts: Nr. 8.2.1.0/18/A/013 «Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu»
Projektu Finansē: Eiropas Sociālais Fonds