Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts
Parādīt izvēlni
Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts

Valsts pētījumu programma

2020. gada oktobrī Valsts pētījumu programmas (VPP) «Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas» ietvaros centrā uzsākts projekts «Virsotnes kvarka un Higsa bozona pētījumi CMS eksperimentā, kristāla scintilatoru, CMS apakšdetektoru un daļiņu paātrinātāju tehnoloģiju attīstīšana lietišķam pielietojumam, sadarbībā ar CERN».

Šīs VPP mērķi ir attīstīt Latvijas pētniecisko sadarbību ar CERN, veicināt maģistra un doktora studiju programmu attīstību augstas enerģijas fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās, kā arī attīstīt fundamentālu pētniecību šajos zinātnes virzienos. Vairāk par šo VPP var lasīt šeit.

Projektā iesaistīti kopā 14 zinātnieki, tajā skaitā 8 studējošie, no trīs Latvijas vadošajām pētnieciskajām institūcijām, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Latvijas universitātes (LU) un Cietvielu Fizikas institūta (CFI).

Projekta darbība ir dalīta darba pakās (DPs). DP2 ietvaros RTU un LU pētnieki veic fundamentālas elementārdaļiņas pētījumus izmantojot Kompaktā muonu solenoīda (CMS) eksperimenta datus. Šīs DP mērķis ir pētīt Top (Virsotnes) kvarka īpašības, kā piemēram, izmērot atšķirību starp Top kvarka un tā anti-matērijas partnera, anti-Top kvarka, masām, kā arī iesaistīt Latvijas pētniecisko personālu CMS eksperimenta Higsa bozona pētījumu programmā. DP2 vada Dr. Elīna Pajuste (LU) un Dr. Kārlis Dreimanis (RTU).

DP3 ietvaros pētnieki ir iesaistīti MIP Laika detektora (MTD) izstrādē. MTD ir nākotnes CMS apakšdetektors, ar kura palīdzību CMS plāno veikt Lielā Hadronu paātrinātāja (LHC) sadursmēs radīto daļiņu mērīšanu ar laika precizitāti sākot no 30 pikosekundēm. DP3 vada Dr. Anatolijs Popovs (CFI).

DP4 mērķis ir attīstīt daļiņu paātrinātāju tehnoloģijas iesaistoties vairākos starptautiskos paātrinātāju fizikas un tehnoloģiju projektos sadarbībā ar CERN. Īpaša uzmanība tiek pievērsta aditīvās ražošanas tehnoloģiju attīstīšanai paātrinātāju ražošanas procesā, kā arī pašu paātrinātāju attīstīšanu lietišķiem pielietojumiem, kā piemēram, pielietojumam medicīnā un iekšdedzes dzinēju izplūdes gāzu attīrīšanā. DP4 vada Dr. Andris Ratkus (RTU).

Projekta izpildi un publiskās saskarsmes aktivitāšu nodrošināšanu veic DP1 Aijas Rūses (RTU) vadībā. Projekta vadītājs ir Dr. Kārlis Dreimanis.

Informācija par šo projektu pieejama šeit.