Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts
Parādīt izvēlni
Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts

I-FAST

Inovāciju veicināšanas projekts paātrinātāju zinātnēs un tehnoloģijās («Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology») (I-FAST) ir CERN koordinēts H2020 projekts iesniegšanas stadijā. Šis ir jauns instruments daļiņu paātrinātāju attīstībai Eiropā. Projekts ir unikāls, pateicoties tam, ka tajā ir tieša sadarbība ar industriju, kā ar vienu no inovācijas ieviesēju. Projekta mērķis ir nodrošināt ilgtspēju nākotnes paātrinātajiem, samazinot tehnoloģiju izmaksas, enerģijas patēriņu un ietekmi uz vidi. Turklāt, viens no inovācijas projekta (“Innovation Action project”) mērķiem ir atbalstīt paātrinātāju tehnoloģiju zināšanu pārnesi industriālam, medicīniskam pielietojumam un pielietojamai zinātnei kopumā. Šis ir galvenais paātrinātāju kopienas uzdevums, kas sevī apvieno teju 50 atdzītu un atpazīstamu Eiropas zinātnisku un industriālu partneru. I-FAST projektā RTU līdzdarbojas vispārējā projekta vadībā un pārraudzībā, turklāt vada darba grupu, kas atbildīga par inovatīvām paātrinātāju tehnoloģijām, kā arī RTU līdzdarbojas arī citās nozīmīgās projekta darba grupās.

RTU loma projektā: 
WP1 Vadība, koordinēšana un rezultātu izplatīšana: RTU kopā ar CERN un GSI ir iesaistīti kopējā projekta vadībā, koordinēšanā un rezultātu izplatīšanā 
WP9 Inovatīvi supervadītāju paātrinātāji.
WP10 Uzlabotas paātrinātāju tehnoloģijas:  Aditīvā ražošana paātrinātāju kopienai, paātrinātāju bojāto komponenšu remonts ar aditīvajām ražošanas metodēm, mašīnmācīšanās tehnikas pielietošana paātrinātājos un mērķtiecīga diagnosticēšana ESS.
WP12 Sabiedrības pielietojums: stratēģija jaunu paātrinātāju pielietojumu ieviešanai sabiedrībā, šeit izceļot elektronu starojumu vides aizsardzības jomā.
  
Vairāk informācijas par projektu.

H2020 programma: Inovācijas darbības


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme under GA No 101004730.Projekta status: iesniegts
  
Projekta partneri: CEA, CERN, CIEMAT, INFN (WPLeader), PSI, University of Geneva, University of Uppsala, Wigner Research Pyhsics Center (Hu), ASG, BNG, Elytt, Scanditroix,Sigmaphi. 
 
Kopējās projekta izmaksas: 22.7 M EUR 
  
Projekta īstenošanas periods: 2021. gada 1. maijs–20205. gada 30. aprīlis (48 mēneši) 

RTU projekta komanda:
Prof. Toms Torims 
Prof. Artūrs Medvids 
Prof. Agris Nikitenko 
Aija Rūse