RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs
Parādīt izvēlni
RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs

Baltijas grupa

Baltijas augstskolas nodibina grupu sadarbībai CERN

Latvijas, Igaunijas un Lietuvas augstskolas ir oficiāli nodibinājušas Baltijas grupu, kas sadarbosies ar Eiropas kodolpētniecības centru (CERN). Otrdien, 29. maijā, CERN, Ženēvā, Baltijas valstu augstskolas parakstīja Saprašanās memorandu, kas ir unikāls CERN vēsturē, jo vēl neviena reģiona valstis nav spējušas juridiski apvienot spēkus, lai koordinētu savu sadarbību ar pasaulē galveno daļiņu fizikas izpētes, inovāciju un zinātnisko atklājumu centru.

Līdz ar Saprašanās memoranda parakstīšanu oficiāli ir nodibināta CERN Baltijas grupa, kurā ietilpst visas lielākās reģiona augstskolas — Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Latvijas Universitāte (LU), Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Viļņas Universitāte, Igaunijas Nacionālais ķīmiskās fizikas un Biofizikas institūts, Tallinas Tehnoloģiju universitāte un Tartu Universitāte.

Par CERN Baltijas grupas vadītāju kļuvis RTU profesors un CERN zinātniskais līdzstrādnieks Toms Torims. Pasākuma augsto līmeni apliecināja CERN starptautisko attiecību direktores Charlotte Warakaulle piedalīšanās memoranda parakstīšanā.

«Baltijas grupas nodibināšana ir spēcīgs signāls CERN padomei, ka Baltijas reģiona augstskolas vienoti koordinēs savu zinātnisko darbību un vienoti piedalīsies CERN eksperimentos. Vienlaikus Baltijas grupa ar CERN sadarbosies ne tikai zinātniskajā, bet arī politiskajā līmenī, veicinot Latvijas un Igaunijas kļūšanu par pilntiesīgām CERN dalībvalstīm,» saka T. Torims.

Lietuva jau ir ieguvusi CERN asociētās dalībvalsts statusu, bet Latvija un Igaunija ir ceļā uz to. Lai abas valstis kļūtu par dalībvalstīm, Baltijā ir jāattīsta augstas enerģijas fizikas pētniecība, un tāpēc jaunā CERN Baltijas grupa veidos starptautisko maģistrantūras un doktorantūras studiju programmu daļiņu fizikā, lai Baltijas studenti apgūtu zināšanas, kas viņiem būs nepieciešamas sadarbībai ar CERN.

Minētā būs starptautiski unikāla starpdisciplināra programma, kas apvienos fundamentālo un lietišķo zinātni — daļiņu fiziku ar paātrinātāju tehnoloģijām. Iecerēts, ka praktisko pieredzi pētniecībā studenti gūs CERN.

Nākamā CERN grupas tikšanās norisināsies jūlijā Lietuvā.

Baltijas augstskolu pārstāvju tikšanās Viļņā
2018. gada 9. jūlijā Baltijas augstskolu pārstāvji tikās Viļņā, lai apspriestu kopīgu starpdisciplināru maģistra un doktora līmeņa studiju programmu izstrādi augstas enerģijas daļiņu fizikā un paātrinātāju tehnoloģiju jomā sadarbībā ar CERN. Sanāksmi atklāja Viļņas Universitātes zinātņu prorektors Rimantas Jankauskas, kas atzinīgi novērtēja Baltijas valstu sadarbību daļiņu fizikas jomā un izteica cerības, ka nākotnē šī sadarbības varētu skart arī citas zinātnes nozares. Kauņas Tehnoloģiju Universitātes zinātņu un inovāciju prorektore Asta Pundziene pauda gandarījumu par Baltijas augstskolu vienotu nostāju un rīcības gatavību studiju programmas jautājumā. Visas iesaistītās augstskolas atzīst šādas studiju programmas nepieciešamību un nozīmi Baltijas reģiona konkurētspējas celšanai. CERN pārstāvis Christoph Schaefer pauda atbalstu šādas programmas izveidei no CERN puses, solot rast iespēju studiju programmā iesaistīt augsti kvalificētus mācībspēkus no CERN, kā arī nodrošinot jaunās studiju programmas studentiem prakses vietas CERN, Ženēvā. Sanāksmes laikā izkristalizējās turpmākie jautājumi, kas jārisina studiju programmas izveidošanai un tika pieņemti lēmumi par turpmākajām darbībām kopīgas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju studiju programmas izveidei. Studiju programmās izstrādē no Latvijas piedalās  RTU, LU un RSU.