RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs
Parādīt izvēlni
RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs

CERN Baltijas grupa

Tā ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas zinātnisko iestāžu apvienība, kas ir iesaistīta CERN aktivitātēs. Grupas mērķis ir regulāri tikties un koordinēt darbības starp Baltijas valstīm un CERN.

CERN Baltijas grupas galvenie mērķi ir:

  1. Baltijas pētniecības iestāžu darbības koordinēšana ar CERN un ar to saistītajām sadarbības / eksperimentu darbībām
  2. Baltijas augstas enerģijas daļiņu fizikas kopienas stiprināšana un attīstība
  3. Baltijas starptautiskās multidisciplinārās maģistra / doktora studiju programmas izstrāde augstas enerģijas fizikas un paātrinātāja tehnoloģijās

CERN Baltijas grupas galvenie principi ir caurspīdīgums, godīgums, dalīšanās un sadarbība. Grupa tika dibināta 28.05.2019. CERN.

CERN Baltijas grupas priekšsēdētājs: Toms Torims (Rīgas Tehniskā universitāte)

Priekšsēdētāja vietnieks: Mario Kadastiks (Nacionālais ķīmijas fizikas un biofizikas institūts)
https://indico.cern.ch

Baltijas augstskolas nodibina grupu sadarbībai CERN

Latvijas, Igaunijas un Lietuvas augstskolas ir oficiāli nodibinājušas Baltijas grupu, kas sadarbosies ar Eiropas kodolpētniecības centru (CERN). Otrdien, 29. maijā, CERN, Ženēvā, Baltijas valstu augstskolas parakstīja Saprašanās memorandu, kas ir unikāls CERN vēsturē, jo vēl neviena reģiona valstis nav spējušas juridiski apvienot spēkus, lai koordinētu savu sadarbību ar pasaulē galveno daļiņu fizikas izpētes, inovāciju un zinātnisko atklājumu centru.

Līdz ar Saprašanās memoranda parakstīšanu oficiāli ir nodibināta CERN Baltijas grupa, kurā ietilpst visas lielākās reģiona augstskolas — Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Latvijas Universitāte (LU), Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Viļņas Universitāte, Igaunijas Nacionālais ķīmiskās fizikas un Biofizikas institūts, Tallinas Tehnoloģiju universitāte un Tartu Universitāte.

Par CERN Baltijas grupas vadītāju kļuvis RTU profesors un CERN zinātniskais līdzstrādnieks Toms Torims. Pasākuma augsto līmeni apliecināja CERN starptautisko attiecību direktores Charlotte Warakaulle piedalīšanās memoranda parakstīšanā.

«Baltijas grupas nodibināšana ir spēcīgs signāls CERN padomei, ka Baltijas reģiona augstskolas vienoti koordinēs savu zinātnisko darbību un vienoti piedalīsies CERN eksperimentos. Vienlaikus Baltijas grupa ar CERN sadarbosies ne tikai zinātniskajā, bet arī politiskajā līmenī, veicinot Latvijas un Igaunijas kļūšanu par pilntiesīgām CERN dalībvalstīm,» saka T. Torims.

Lietuva jau ir ieguvusi CERN asociētās dalībvalsts statusu, bet Latvija un Igaunija ir ceļā uz to. Lai abas valstis kļūtu par dalībvalstīm, Baltijā ir jāattīsta augstas enerģijas fizikas pētniecība, un tāpēc jaunā CERN Baltijas grupa veidos starptautisko maģistrantūras un doktorantūras studiju programmu daļiņu fizikā, lai Baltijas studenti apgūtu zināšanas, kas viņiem būs nepieciešamas sadarbībai ar CERN.

Minētā būs starptautiski unikāla starpdisciplināra programma, kas apvienos fundamentālo un lietišķo zinātni — daļiņu fiziku ar paātrinātāju tehnoloģijām. Iecerēts, ka praktisko pieredzi pētniecībā studenti gūs CERN.

Nākamā CERN grupas tikšanās norisināsies jūlijā Lietuvā.

Baltijas augstskolu pārstāvju tikšanās Viļņā
2018. gada 9. jūlijā Baltijas augstskolu pārstāvji tikās Viļņā, lai apspriestu kopīgu starpdisciplināru maģistra un doktora līmeņa studiju programmu izstrādi augstas enerģijas daļiņu fizikā un paātrinātāju tehnoloģiju jomā sadarbībā ar CERN. Sanāksmi atklāja Viļņas Universitātes zinātņu prorektors Rimantas Jankauskas, kas atzinīgi novērtēja Baltijas valstu sadarbību daļiņu fizikas jomā un izteica cerības, ka nākotnē šī sadarbības varētu skart arī citas zinātnes nozares. Kauņas Tehnoloģiju Universitātes zinātņu un inovāciju prorektore Asta Pundziene pauda gandarījumu par Baltijas augstskolu vienotu nostāju un rīcības gatavību studiju programmas jautājumā. Visas iesaistītās augstskolas atzīst šādas studiju programmas nepieciešamību un nozīmi Baltijas reģiona konkurētspējas celšanai. CERN pārstāvis Christoph Schaefer pauda atbalstu šādas programmas izveidei no CERN puses, solot rast iespēju studiju programmā iesaistīt augsti kvalificētus mācībspēkus no CERN, kā arī nodrošinot jaunās studiju programmas studentiem prakses vietas CERN, Ženēvā. Sanāksmes laikā izkristalizējās turpmākie jautājumi, kas jārisina studiju programmas izveidošanai un tika pieņemti lēmumi par turpmākajām darbībām kopīgas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju studiju programmas izveidei. Studiju programmās izstrādē no Latvijas piedalās  RTU, LU un RSU.

Studiju programmas darba grupa

Grupas mērķis ir stiprināt un attīstīt Baltijas augstas enerģijas daļiņu fizikas kopienu, attīstot starptautisku Baltijas studiju programmu maģistra/doktora līmeņa studijās augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģijās.

CMS darba grupa

Šobrīd jau ir laba pieredze, piedaloties CMS eksperimentā kā CMS autoriem un lietotājiem skaitļošanas un fizikas nozarēs.

Rūpniecības darba grupa

Darba grupas mērķis ir veicināt saikni ar industriju, lā arī apmainīties ar pieredzi un atrast vislabākās iespējas visām trim Baltijas valstīm industrijas iesaistīšanā CERN.