Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts
Parādīt izvēlni
Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts

CERN Baltijas grupa

Tā ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas zinātnisko iestāžu apvienība, kas ir iesaistīta CERN aktivitātēs. Grupas mērķis ir regulāri tikties un koordinēt darbības starp Baltijas valstīm un CERN.

Pirmā grupas tikšanās notika 2018. gada 2. februārī un kopš tā brīža tās notiek regulāri, nodrošinot CERN aktivitāšu koordinēšanu Baltijas valstīs. 

CERN Baltijas grupa ir oficiāli nodibināta 2018.gada 28.maijā, kad astoņas vadošās Baltijas universitātes parakstīja Saprašanās memorandu. CERN Baltijas grupa ir unikāla šāda veida reģionālā sadarbība kur vairākas zinātniskas organizācijas no dažādām valstīm strādā kopā, lai koordinētu ar CERN saistītas izpētes un inovācijas aktivitātes, kas juridiski nostiprinātas vienotā dokumentā.
CERN Baltijas grupas ietvaros darbojas trīs darba grupas, kas katra fokusējas uz kādu no CERN sadarbības aspektiem – Studiju programmas grupa, CMS grupa un Industrijas grupa. Šo trīs grupu aktivitātes koordinē CERN Koordinācijas grupa. 

Galvenie CERN Baltijas grupas principi ir:

 • atklātība;
 • godīgums;
 • dalīšanās;
 • sadarbība.

CERN Baltijas grupu vada tās vadītājs un vadītāja vietnieks. Šie ir vēlēti amati, vēlēšanās katrai partnerorganizācijai ir vienāds balsu skaits. Vēlēšanas notiek reizi divos gados. Esošais CERN Baltijas grupas priekšsēdētājs: Toms Torims (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija), priekšsēdētāja vietnieks: Mario Kadastik (Nacionālais ķīmijas fizikas un biofizikas institūts, Igaunija).

CERN Baltijas grupas galvenie mērķi ir:

 • Baltijas pētniecības iestāžu darbības koordinēšana ar CERN un ar to saistītajām sadarbības / eksperimentu darbībām;
 • Baltijas augstas enerģijas daļiņu fizikas kopienas stiprināšana un attīstība;
 • Baltijas reģiona maģistra / doktora studiju programmas izstrāde augstas enerģijas fizikas un paātrinātāja tehnoloģijās;
 • Vietējo uzņēmēju iesaiste attīstības un inovāciju aktivitātēs augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomā;
 • Sadarbības veicināšana un īstenošana starp augstskolām un zinātniskajiem institūtiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

«CERN Baltijas grupas nodibināšana ir skaidrs signāls CERN Padomei par to, ka Baltijas reģiona universitātes vienoti ir spējīgas koordinēt savu zinātnisko darbību kopīgai dalībai CERN eksperimentos. Vēl vairāk, CERN Baltijas grupa sadarbosies ar CERN ne tikai zinātniskajā, bet arī politiskajā līmenī, veicinot Latvijas un Igaunijas kļūšanu par CERN dalībvalstīm,» norāda T.Torims.

Lietuva pievienojās CERN ka asociētā dalībvalsts 2018. gada janvārī, Igaunija 2021. gada februārī, kamēr Latvija un vēl ir ceļā uz šī statusa iegūšanu. Lai kļūtu par CERN pilntiesīgu dalībvalsti Baltijas valstīm ir jāturpina attīstīt un stiprināt zinātniskā kapacitāte augstas enerģijas daļiņu fizikā. Šo uzdevumu ir iespējams izpildīt, izstrādājot starptautiskas maģistrantūras un doktorantūras studiju programmas augstas enerģijas daļiņu fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās, kas sniegs iespēju fizikas studentiem no Baltijas reģiona iegūt nepieciešamās zināšanas un veidot zinātnisku karjeru ar augstas enerģijas daļiņu fiziku saistītajās jomās.

CERN Baltijas grupas sanāksmes:
1. CERN Baltijas grupas sanāksme
Datums: 2018. gada 2. februāris
Vieta: Rīgas Tehniskā universitāte
Priekšsēdētājs: Toms Torims (Rīgas Tehniskā universitāte)

Atklāšanas sanāksmē Baltijas valstu pārstāvji iepazinās ar CERN un sadarbības iespējām. Dalībnieku vidū bija sešas Baltijas universitātes un divi pētniecības institūti, t.sk. CERN. 
Juozas V. Vaitkus (Viļņas universitāte, Lietuva) pārstāvēja Lietuvu, kas ieguvusi CERN asociētās dalībvalsts statusu, prezentēja viņu iesaisti CERN un redzējumu par sadarbību starp CERN un Baltijas valstīm kopumā.

Mario Kadastik (Nacionālais ķīmijas fizikas un biofizikas institūts, Igaunija), pārstāvēja Igauniju, akcentēja atbilstošu industrijas ieguldījuma CERN nozīmību, kā arī Igaunijas ceļu uz  CERN kā pilntiesīgai dalībvalstij.

Toms Torims (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija) iepazīstināja ar globālu CERN vīziju, Latvijas iestāšanos CERN un Baltijas valstu reģiona lomu.

Pēc pārstāvju prezentācijām sekoja diskusijas par starptautisku starpdisciplināru daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju studiju programmu, kas ir viens no galvenajiem CERN Baltijas grupas mērķiem.

Vairāk informācijas: https://indico.cern.ch/event/699147/
2. CERN Baltijas grupas sanāksme

Datums: 2018. gada 28.-29. maijā
Vieta: CERN
Priekšsēdētājs: Toms Torims (Rīgas Tehniskā universitāte)

Otrā CERN Baltic grupas (CBG) sanāksmē piedalījās vadošie CBG locekļi un padomnieki sadarbībai ar CERN Ženēvā. Tas veicināja attiecību veidošanu ar CERN, demonstrējot kopēju interesi un CBG kapacitāti CERN. Dalībnieki tika pārstāvēti no sešām Baltijas universitātēm un diviem pētniecības institūtiem, t.sk. CERN, kas bija uzņemošā puse.

Šajā sanāksmē piedalījās vairāk dalībnieku, jo 2018. gada 28. maijā starp CBG un CERN tika parakstīts Saprašanās memorands.

Tikšanās pirmajā dienā katra valsts prezentēja esošo sadarbības statusu ar CERN, iepazīstināja ar savām universitātēm un atbilstošām studiju programmām, kas varētu sniegt ekspertīzes pienesumu CERN un būt par pamatu jaunajai kopējai studiju programmai augstas enerģijas fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās.

Diskusiju laikā CERN vērsa uzmanību uz Baltijas un CERN ilgo sadarbību - kopš neatkarības atjaunošanas. Tika uzsvērts, ka katra valsts ir atradusi savu jomu, kurā sadarbojas ar CERN, tajā pašā laikā visas strādā kopā CMS eksperimentā, kam par pamatu kalpo katras valsts iniciatīva.

Tika apspriesta kopēja Baltijas studiju programma, tās formāts, attiecīgi studiju kursi, iespējamā CERN iesaiste un studiju programmas kopējie mērķi. 

Otrajā dienā, kamēr studiju programmas diskusijas turpinājās, CERN prezentēja  CERN Paātrinātāju skolas iespējas pētniecības un attīstības jomās. Tā kā CMS ir vadošais CERN projekts, kur visas Baltijas valstis ir iesaistījušās, tika apskatītas esošā un turpmākā sadarbība, t.sk. citos piemērotos CERN projektos tuvākajā laikā.

Sanāksmi noslēdza sasniegumu apkopojums un partneri vienojās par uzdevumiem, kas jāsasniedz līdz nākamajai tikšanās reizei. 

Tika ievēlēta CBG Koordinācijas grupa, iekļaujot pārstāvjus no visām CBG institūcijām: 

 • Mārcis Auziņš, Latvijas Universitāte
 • Kristina Ukvalbergienė, Kauņas Tehnoloģiju universitāte
 • Andrius Juodagalvis, Viļņas universitāte
 • Mario Kadastik, Nacionālais ķīmijas fizikas un biofizikas institūts
 • Jevgenijs Proskurins, Rīgas Stradiņa universitāte
 • Toms Torims, Rīgas Tehniskā universitāte
 • Renno Veinthal, Tallinas Tehnoloģiju universitāte
 • Vallo Mulk, Tartu universitāte
 • Kalvis Kravalis, Rīgas Tehniskā universitāte/ Latvijas Universitāte

Tika nodibinātas dažādas darba grupas:

 • Studiju programmas grupa, vadītājs Prof. Mārcis Auziņš;
 • CMS grupa, vadītājs Dr. Aurelijus Rinkevičius;
 • Industrijas grupa, vadītājs Dr. Mario Kadastik.

Vairāk informācijas: https://indico.cern.ch/event/707741/

3. CERN Baltijas grupas sanāksme
Datums: 2019. gada 29.-30. janvāris
Vieta: Tallinas Tehnoloģiju universitāte
Priekšsēdētājs: Toms Torims (Rīgas Tehniskā universitāte)
 
Sanāksmes sākumā dalībnieki dalījās ar jaunumiem kopš iepriekšējās tikšanās, kā piemēram, par iespējamo CERN biznesa inkubatoru Viļņā un Kauņā, CERN Padomes jaunumiem, par kopējo studiju programmu un Vasaras skolu. Dalībnieki tika pārstāvēti no sešām Baltijas universitātēm un diviem pētniecības institūtiem, t.sk. CERN. 
 
Pirmajā dienā valstis prezentēja aktuālo pētniecībā un pārsprieda idejas, kā sadarboties ar zinātniekiem no citām dalībvalstīm, lai stiprinātu CERN. CERN pārstāvis Christoph Schaefer apkopoja faktus par CERN un CBG sadarbību līdz šim un apzināja iespējas CERN, kuras CBG varētu izmantot. Maurizio Vretenar, arī CERN pārstāvis, informēja par pēdējiem paātrinātāju tehnoloģiju attīstības projektiem ARIES projekta ietvaros, Eiropas Komisijas Horizon 2020 pētniecības un inovāciju programmā. 
 
Pirmo dienu noslēdza studiju programmas prezentācijas ar Mārci Auziņu (Latvijas Universitāte) un Kalvi Kravali (Rīgas Tehniskā universitāte) par studiju programmas «Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas» īstenošanu.
 
Nākamajā dienā Aurelijus Rinkevicius (Viļņas universitāte) no CMS grupas ziņoja par CBG iesaistes CMS eksperimenta aktivitātēs statusu un aktuālajām tēmām.
 
Tika diskutēts arī par CBG Prakses programmu. Dalībnieki vienojās par iestāšanās kritērijiem, programmas saturu un sagaidāmajiem rezultātiem.
 
Sanāksmi apmeklēja arī Hans Peter Beck (Bernes universitāte) iepazīstinot ar Starptautisko daļiņu fizikas grupu (IPPOG), kur vietējā augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju kopiena var piedalīties semināros un eksperimentos, kopā ar citām pasaules valstīm.
 
Visi dalībnieki apsprieda par starptautiskās sadarbības atbalsta instrumentiem kā CMS TIER3 instruments skolām, COST action, Erasmus+, industrijas iesaisti.
 
Sanāksmi noslēdza Toms Torims (Rīgas Tehniskā universitāte), informējot par Eiropas augstas enerģijas fizikas skolu (Trans-European School of High Energy Physics,TES-HEP). TES-HEP organizē vasaras skolas un tāda ir plānota arī Baltijā 2019. gadā, kam tiks veltīta atsevišķa diskusija. Tā ir vēl viena augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju organizācija, kur CERN ir dalībnieks. 
 
4. CERN Baltijas grupas sanāksme
Datums: 2019. gada 9.-10. oktobris
Vieta: Kauņas Tehnoloģiju universitāte
Priekšsēdētājs: Toms Torims (Rīgas Tehniskā universitāte)
 
Sanāksmē tika informēts par Baltijas valstu statusu ceļā uz CERN, ziņots vispārīgi par CBG darba grupām un citiem sanāksmes mērķiem. Dalībnieki tika pārstāvēti no sešām Baltijas universitātēm un diviem pētniecības institūtiem, t.sk. CERN. 
 
Pirmā sanāksmes diena sākās ar atskatu uz iepriekšējo sanāksmi un dalībnieku esošo statusu saistībā CERN. Katra darba grupa informēja par progresu, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. 

Sanāksmes dalībnieki koleģiāli vienojās par turpmākiem soļiem sakarā ar Latvijas un Igaunijas iestāšanos CERN. Papildus tam CMS grupas aktivitātes tika precizētas CMS 2. fāzes atjaunināšanas ietvaros, īpaši pievēršot uzmanību CMS Skaitļošanas tīklam Tier II.
 
Otrajā dienā grupa diskutēja par CBG iesaisti CERN organizētajos projektos kā HITRI, PRISMAS-MAP, ARIES, HERTIS, AIDA++. Ievērojams laiks tika veltīts CBG Industrijas grupai, par kuru tika izlemts, ka tā koordinēs CERN Industrijas pasākumu (CERN Industry Road Show) 2020. gada pavasarī un Baltijas Industrijas dienas CERN 2021. gadā. Tika apspriesta arī CBG Prakses programma un Paātrinātāju skola Kauņas Tehnoloģiju universitātē 2020. gada pavasarī.
 
Sanāksmes noslēgumā tika ievēlēta un apstiprināta CBG Koordinācijas grupa, kas organizēs darbu starp iedibinātajām darba grupām. 
 
 
 
 
CERN Baltijas grupas sanāksme – ārkārtas sesija

Datums: 2020. gada 30. janvāris
Vieta: videokonference
Priekšsēdētājs: Toms Torims (Rīgas Tehniskā universitāte)

Kā katrā CBG sanāksmē, sākumā dalībnieki tika informēti par aktualitātēm, šoreiz atzīmējot iespējamos CBG ieguvumus no dalības TIARA konsorcijā kopumā visai grupai un katram dalībniekam atsevišķi. Dr. Kārlis Dreimanis (Rīgas Tehniskā universitāte) informēja par CERN Baltijas Vasaras skolas organizatoriskiem un finanšu aspektiem un prezentēja pasākuma plakātu.

Priekšsēdētājs informēja par jauna CERN projekta Science Gateway uzsākšanu, kas apvieno zinātniskas un izglītošanas, kā arī sabiedrības informēšanas funkcijas. 
Pārstāvji pārrunāja turpmākas attiecīgās aktivitātes. Sanāksmē piedalījās četras universitātes un Nacionālais ķīmijas fizikas un biofizikas institūts.

Vairāk informācijas: https://indico.cern.ch/event/878009/

5. CERN Baltijas grupas sanāksme

Datums:2020. gada 7. aprīlis
Vieta: videokonference
Priekšsēdētājs: Toms Torims (Rīgas Tehniskā universitāte)

Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem, 5. CBG sanāksme notika attālināti. Sanāksmi atklāja Toms Torims, apkopojot diskusijas no divām iepriekšējām sanāksmēm, kā arī kopš tā laika paveiktās aktivitātes.

Šīs sanāksmes laikā notika priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas, kurus izvēlējās starp dalībnieku pārstāvjiem un ievēlēja ar sanāksmes dalībnieku vairākuma balsīm uz diviem gadiem.

CBG atkārtoti ievēlēja Tomu Torimu (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija) kā priekšsēdētāju un Mario Kadastik (Nacionālais ķīmijas fizikas un biofizikas institūts, Igaunija) kā priekšsēdētāja vietnieku.

Pārstāvji no visām trim Baltijas valstīm (Mario Kadastik – Igaunija; Toms Torims – Latvija; Aurelijus Rinkevičius – Lietuva) prezentēja valstu aktuālo statusu CERN nacionālā līmenī, kā arī kopējā. Tas iekļāva diskusijas par vietējo uzņēmēju iesaisti CERN un CBG aktivitātēs, pārrunājot arī Baltijas skolu augstas enerģijas fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās, kā arī studiju programmas progresu un mērķus.

Vairāk informācijas: https://indico.cern.ch/event/901922/

6. CERN Baltijas grupas sanāksme

Datums: 2020. gada 12. oktobris
Vieta: videokonference
Priekšsēdētājs: Toms Torims (Rīgas Tehniskā universitāte)

Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem, 6. CBG sanāksme notika attālināti. Sanāksmi atklāja prof. Toms Torims, apkopojot paveikto kopš iepriekšējām sanāksmēm.

CBG koordinēja dalībnieku institūciju iesaisti CERN Against COVID19 Task Force iniciatīvā un dalību CERN grupā Knowledge Transfer Group. CBG ziedoja ievērojamus skaitļošanas resursus CERN projektam Folding@home.

CBG partnerinstitūcijas ir iesaistījušās vadošos CERN koordinētos H2020 projektos kā I.FAST; HITRIplus and PRISMAS-MAP. Grupa vienojās, ka CERN Baltijas skola tiks pārcelta uz 2021. gada vasaru Covid-19 ierobežojumu dēļ. Tika sniegts izklāsts par CBG studiju programmas statusu. 

Pārstāvji no visām trim Baltijas valstīm (Mario Kadastik – Igaunija; Toms Torims – Latvija; Aurelijus Rinkevičius – Lietuva) prezentēja valstu aktuālo statusu CERN nacionālā līmenī, kā arī kopējā, arī apspriežot vietējo uzņēmēju iesaisti CERN un CBG aktivitātēs un ar to saistīto atbildīgo par sadarbību ar industriju- Industry Liaison Officer (ILO) darbu. 

Vairāk informācijas: https://indico.cern.ch/event/956746/

CBG Koordinācijas grupas sanāksmes:
1. CBG  Koordinācijas grupas sanāksme
Datums: 2019. gada 28. oktobrī
Vieta: videokonference
Priekšsēdētājs: Toms Torims (Rīgas Tehniskā universitāte)
 
Pirmajā Koordinācijas grupas sanāksmē tika prezentēts statuss par CMS, pasākums CERN Industry Road Show un COST Action iesnieguma progress Vasaras skolas projektam. Dalībnieki vienojās katru mēnesi organizēt īsu sanāksmi, lai sekotu līdzi CBG izmaiņām un informētu visas darba grupas un citas iesaistītās puses par pēdējām aktualitātēm. 
 
2. CBG Koordinācijas grupas sanāksme
Datums: 2019. gada 26. novembris
Vieta: videokonference
Priekšsēdētājs: Toms Torims (Rīgas Tehniskā universitāte)
 
Videokonferencē tika iegūts priekšstats par CMS aktualitātēm, par vienotu valstu uzņēmēju datubāzes attīstību, pārrunāts pasākums CERN Industry Road Show un COST Action iesniegums Vasaras skolas projektam. Piedalījās sešas universitātes un Nacionālais ķīmijas fizikas un biofizikas institūts.  
 
3. CBG Koordinācijas grupas sanāksme
Datums: 2019. gada 10. decembris
Vieta: videokonference
Priekšsēdētājs: Toms Torims (Rīgas Tehniskā universitāte)
 
Sanāksmē tika apspriests CMS skaitļošanas tīkls (Tier II) un CERN ieinteresēto uzņēmēju datubāzes veidošana, nonākot pie secinājuma, ka ir nepieciešams kvalificēts vidutājs, kurš savienos CBG darba grupas ar ieinteresētām organizācijām. Tika diskutēts par pasākuma CERN Industry Road Show organizāciju Baltijas valstīs 2020. gada pavasarī, kā arī Baltijas skolu augstas enerģijas fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās 2020. gada augustā. Sanāksmē piedalījās piecas universitātes un Nacionālais ķīmijas fizikas un biofizikas institūts.  
 
4. CBG Koordinācijas grupas sanāksme
Datums: 2020. gada 10. februāris
Vieta: videokonference
Priekšsēdētājs: Toms Torims (Rīgas Tehniskā universitāte)
 
Priekšsēdētājs sniedza īsu pārskatu pār Latvijas un Igaunijas iestāšanās procesu CERN, projektiem PRISMAS-MAP un I-FAST, kā arī CMS week 2021 pasākumu. Upsalas universitāte no Zviedrijas ielūdza CBG uz semināru «Prospects for Intensity Frontier Particle Physics with Compressed Pulses» 2020. gada 2.-3. martā.  Tas rastu iespējas dibināt saikni starp Baltijas un Ziemeļvalstīm daļiņu fizikas izpētē.
 
Vairāk informācijas par semināru: https://indico.cern.ch/event/849674/
 

Pēdējā sanāksmē tika uzsvērts, ka nepieciešams vietējs kvalificēts darbinieks, kas palīdzētu CBG iegūt attiecīgus uzņēmēju kontaktus un iesaistītu CERN aktivitātēs. Šim mērķim Mario Kadastik pārstāvēs Igauniju un Adomas Jelinskas – Lietuvu. Dažas perspektīvas kompānijas jau ir ievērotas.
 
Baltijas skola augstas enerģijas fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās saņems COST Action finansējumu un notiks RTU kempingā Ronīši no 2020. gada 10-14. augustam. Sanāksmē piedalījās piecas universitātes un Nacionālais ķīmijas fizikas un biofizikas institūts, kā arī Lietuvas Inovāciju centrs.
 
5. CBG Koordinācijas grupas sanāksme
Datums: 2020. gada 11. marts
Vieta: videokonference
Priekšsēdētājs: Toms Torims (Rīgas Tehniskā universitāte)

Priekšsēdētājs informē par Baltijas Asamblejas atbalstu CBG, kas tika iegūts pēc tam kad Toms Torims (RTU), Aurelius Rinkevicius (VU) and Christoph Schaefer (CERN) uzstājās ar prezentācijām Baltijas Asamblejā 2020. gada 31. janvārī. Baltijas Asambleja atbalstīja CERN Prakses programmu Baltijas studentiem CERN.

Tika apspriests projektu PRISMAS-MAP, I-FAST un CMS skaitļošanas tīkla Tier II progress. Tika paziņoti CERN Baltijas skolas lektori, kā arī apskatīts kopējās studiju programmas statuss. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no četrām universitātēm.

Vairāk informācijas: https://indico.cern.ch/event/895835/
6. CBG Koordinācijas grupas sanāksme
Datums: 2020. gada 11. maijs
Vieta: videokonference
Priekšsēdētājs: Toms Torims (Rīgas Tehniskā universitāte)

Šajā īsajā sanāksmē, kur piedalījās septiņi pārstāvji no piecām institūcijām, tika apspriestas pēdējās CBG aktualitātes.

Svarīgs temats bija CBG aktivitātes globālajā cīņā pret Covid-19, iesaistot atbilstošus uzņēmējus. Tika iepazīstināts ar CERN Baltijas skolas dalības maksas sistēmu, kā arī
ar kopējās studiju programmas aktualitātēm.
7. CBG Koordinācijas grupas sanāksme
Datums: 2020. gada 3. jūlijs
Vieta: videokonference
Priekšsēdētājs: Toms Torims (Rīgas Tehniskā universitāte)

Šajā īsajā sanāksmē, kur piedalījās desmit pārstāvji no sešām institūcijām, tika apspriestas pēdējās CBG aktualitātes.

Grupa apveica Igaunijas pārstāvi ar to, ka 19.06. parakstīts līgums Igaunijai par dalību CERN kā asociētai dalībvalstij. Svarīgs temats bija CERN darba grupas (Task Force) izveidošana Latvijai jūnijā. Projekta pieteikums VPP «Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas» tika iesniegts jūnijā.

Grupa vienojās, ka CERN Baltijas skola tiks pārcelta uz rudeni Covid-19 ierobežojumu dēļ.

Priekšsēdētājs informēja, ka CERN Baltijas grupa 02.07. ir pievienojusies TIARA komitejai kā loceklis, lai piedalītos pētniecības un attīstības aktivitātēs un projektu pieteikumos.

Vairāk informācijas: https://indico.cern.ch/event/934741/
8. CBG Koordinācijas grupas sanāksme

Datums: 2020. gada 9. septembris
Vieta: videokonference
Priekšsēdētājs: Toms Torims (Rīgas Tehniskā universitāte)

Grupa vienojās, ka CERN Baltijas skola tiks pārcelta uz 2021. gadu Covid-19 ierobežojumu dēļ. Grupa tika iepazīstināta ar Igaunijas atbildīgo par sadarbību ar industriju un CERN - Industry Liaison Officer (ILO). Industrijas grupas sanāksme notiks šajā rudenī.

Studiju programmas progress: programma ir izstrādāta, dokumentācija tiks pabeigta līdz gada beigām. Nākamā CBG sanāksme plānota oktobrī.

Sanāksmē piedalījās desmit pārstāvji no piecām universitātēm. 

Vairāk informācijas: https://indico.cern.ch/event/952870/

9. CBG Koordinācijas grupas sanāksme

Datums: 2020. gada 17. decembrī
Vieta: videokonference
Priekšsēdētājs: Toms Torims (Rīgas Tehniskā universitāte)

Grupa vienojās, ka CERN Baltijas skola notiks 2021. gada vasarā, RTU kempingā «Ronīši». Svarīgs temats bija CBG konferences Tartu organizēšana 2021. gada jūnijā. RTU piedalīsies ES projektos: HITRI PLUS, PRIZMAS MAP, I-FAST. Kopējā Baltijas uzņēmēju datubāze ir izstrādes stadijā.

Studiju programmas apraksta dokumentācija 2021. gada februārī tiks apstiprināta RTU un LU. Studentu uzņemšana paredzēta 2021. gada septembrī.

Sanāksmē piedalījās četrpadsmit pārstāvji no astoņām universitātēm. 

Vairāk informācijas: https://indico.cern.ch/event/985966/

10. CBG Koordinācijas grupas sanāksme

Datums: 2021. gada 23. februāris
Vieta: videokonference
Priekšsēdētājs: Toms Torims (Rīgas Tehniskā universitāte)

Sanāksmē partneri apsprieda CBG konferenci Tartu 2021. gada jūnijā, kā arī izlēma, ka CERN Baltijas skola 2021 RTU kempingā «Ronīši» tiks organizēta no 02.08.2021 - 06.08.2021, nosakot attiecīgo mērķa grupu. 

Studiju programma tiks licencēta pavasarī, lai šo programmu vēlāk varētu paplašināt Baltijas līmenī.

Tika nolemts, ka Baltijas atbildīgo par sadarbību ar industriju un CERN - Industry Liaison Officer (ILO) sanāksme notiks martā, lai tiktu koordinētas CERN aktivitātes.

Svarīgs temats bija CBG Misijas ziņojuma veidošana.

Nākamā CBG sanāksme notiks 2021. gada aprīlī vai maijā.

Sanāksmē piedalījās četrpadsmit pārstāvji no astoņām universitātēm.

Vairāk informācijas: https://indico.cern.ch/event/1007574/

11. CBG Koordinācijas grupas sanāksme
Datums: 2021. gada 19. aprīlis
Vieta: videokonference
Priekšsēdētājs: Toms Torims (Rīgas Tehniskā universitāte)

Partneri informēja par aktualitātēm CBG Tartu konferences sakarā, kas notiks no 28.06.2021-30.06.2021, Igaunijā, kā arī par CERN Baltijas skolu, kas tiks organizēta no 02.08.2021-06.08.2021 RTU kempingā «Ronīši».

Partneri tika iepazīstināti ar iespēju pieteikties ERASMUS MUNDUS DESIGN MEASURES (EMDM) grantam, lai attīstītu kopēju maģistra studiju programmu. 

Sanāksmē piedalījās trīspadsmit pārstāvji no septiņām universitātēm.

Partnerinstitūcijas

Šobrīd CERN Baltijas grupas sastāvā ir deviņas Baltijas universitātes un CERN.

Studiju programmas grupa

Galvenais šīs grupas uzdevums ir vienoties par kopīgiem pamatprincipiem vienotas studiju programmas izveidei un apzināt tam pieejamos finanšu resursus, kā arī sniegt nepieciešamos apliecinājumus CERN, ka notiek visas nepieciešamās aktivitātes, lai stiprinātu augstas enerģijas daļiņu fizikas kopienu Baltijas valstīs.

CMS grupa

Galvenie grupas uzdevumi: pārzināt un koordinēt esošo zinātnieku iesaisti CMS; definēt vienotas izpētes robežas kopīgai zinātniskai darbībai; attīstīt turpmākos sadarbības projektus.

Industrijas grupa

Šīs darba grupas mērķis ir veicināt sadarbību starp CERN, CBG partneriem, kā arī uzņēmējiem Baltijas valstīs.