Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts
Parādīt izvēlni
Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts

Detektoru tehnoloģijas

Detektoru tehnoloģijas

RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāja tehnoloģijas centrs sadarbībā ar industrijas pārstāvjiem Baltic Scientific Instruments un SAF Tehnika strādā pie nozīmīgiem CERN projektiem. Viens no šādiem projektiem, kur būtiska loma ir detektora tehnoloģijām un zināšanas pielietojamas augstas enerģijas daļiņu fizikā un medicīnā, ir Crystal Clear Collaboration, kas pēta scintelatoru materiālu radiācijas bojājumus. Šāda veida sadarbība nodrošina iespēju arī citu industriju pārstāvjiem piedalīties ar savu ekspertīzi minētajos jautājumos.

Baltic Scientific Instruments attīsta instrumentus radiācijas noteikšanai un mērīšanai. Uzņēmums specializējas spektrometra analīzes iekārtu attīstībā un ražošanā, kas balstīta uz pusvadītāju un scintelatoru radiācijas detektoru tehnoloģijām.

Uzņēmumam SAF Tehnika ir liela pieredze mikroviļņu datu un zema latentuma, augstas frekvences pārraides iekārtu ražošanas jomā. Uzņēmumam ir liela pieredze klasiskajā signālu apstrādē, kļūdu labošanas kodu un šifrēšanas algoritmu ieviešanā, kā arī tīkla ierīču saskarņu, protokolu un mezglu izstrādē un ieviešanā.

RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģijas centrs izmantojot CERN Nacionālo Latvijas kontakta punktu un CERN Baltijas grupu ir ieinteresēta un gatava sadarboties ar kompetentiem un motivētiem Baltijas valstu uzņēmumiem.