Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts
Parādīt izvēlni
Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts

Mašīnmācīšanās un sensori

Mašīnmācīšanās un sensori

Fiziķi CERN laboratorijās strādā sākot no kodola līdz augstas enerģijas daļiņu fizikas eksperimentiem. Ņemot vērā iespējamo saskari ar bīstamiem materiāliem un ļoti kompleksu aprīkojumu klātbūtni, liela daļa eksperimentu platības novērtējama kā bīstama darba vide. Darbs, lai darbiniekiem nodrošinātu drošu darba vidi, vienmēr ir bijusi prioritāte, tādēļ CERN ir ieinteresēta un līdzdarbojas pētījumos par robotu pielietošanu bīstamās vidēs.

CERN Robotikas Grupa (NE-SMM-MRO) strādā pie jaunu robotu attīstības un to pielietojuma organizācijas vajadzībām. Pētījumi robotu jomā tiek orientēti uz bīstamiem materiāliem, attālinātu vadību, darbu tuneļu struktūrās uzraugot gaisa sastāvu, radiācijas līmeni, kā arī uz robotu pielietošanu ārkārtas situācijās.

Negadījumu novēršana ir ļoti būtiska, jo cilvēku darbs notiek bīstamā vidē ar unikālu un ļoti dārgu aprīkojumu. Turklāt, katrs neparedzēts atgadījums var potenciāli aizkavēt blīvo eksperimenta grafiku – katra negaidītas LHC dīkstāves dienas izmaksas var sasniegt 1M CHF vai vairāk. Tādēļ, CERN iekšienē ir neatkarīgs glābšanas dienests, kas sastāv no ugunsdzēsējiem un medicīnas centra.

Dēļ ievērojamās eksperimentālās platības (piemēram attālums no P1 Meyrin līdz P5 Cessy pa ceļu ir aptuveni 13 km) un aprīkojuma novietojuma pazemē, reakcijas laiks glābšanas dienestiem ir 20–40 minūtes. Lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku reakciju uz jebkuru negadījumu, kas notiek tuneļu sistēmās, ir nolemts strādāt pie robota sistēmas attīstības pētījumiem. Potenciāli šāda robotu sistēma nodrošinātu ātru reakciju uz negadījumu, novērtējot notikušā apstākļus un veicot nekavējošas profilaktiskās darbības. Sagaidāms, ka robotu sistēmas spētu nodrošināt iespējamo upuru atrašanās vietas un to vitāli svarīgo dzīvības parametru, piem, elpošana, noteikšanu, kā arī cilvēku pavadīšanu uz tuvākajām izejām un ugunsdzēšanas un postījumu platības samazināšanai.

CERN sadarbojoties ar RTU strādā pie pētījuma par autonomas upuru meklēšanas un vitālo dzīvības pazīmju monitorēšanas apgrūtinātos darba apstākļos. Darbs ietver multidisciplināru pētījumu, kas ietver jaunus sensorus, mašīnmācīšanos un telemedicīnu. Šādām zināšanām un pieredzei ir potenciāls tik pielietotām arī citos virzienos, tādos kā meklēšana un glābšana raktuvēs un sabrukušās ēkās utt.

Vairāk informācijas