Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts
Parādīt izvēlni
Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts

FCC

FCC

Paplašinot izpratni par fundamentāliem dabas likumiem, ir nepieciešams pēc aizvien aizvien pieaugošas jaudas. Efektīvi un uzticami 21. gadsimtā tas paveicams, lietojot lielāku apļveida paātrinātāju.

Nākotnes apļveida paātrinātāju (angl. «The Future Circular Collider») (FCC) mērķis ir izstrādāt konceptuālu dizainu jau esošajai LHC paātrinātāju infrastruktūrai, kas nodrošina būtiski lielākas enerģijas un sadursmju skaitu salīdzinājumā ar esošajiem paātrinātājiem (SPS, Tevatron, LHC). Pētījums meklē potenciālu strādāt ar protonu/protonu (hadronu) un elektronu/pozitronu (leptonu) apļveida paātrinātājiem, nodrošinot padziļinātu infrastruktūras un darbības konceptu analīzi, ņemot vērā tehnoloģiskos pētījumus un attīstības programmas, kas strādā pie FCC būvniecības un darbības.

FCC ar augsto precizitāti un jaudu var paplašināt LHC pētījumus jaunu daļiņu un to mijiedarbību jomā, tas paver iespēju izprast neizskaidrotus fenomenus, tādus kā matērijas izplatību pār antimatēriju un nodrošināt pierādījumus par tumšo matēriju.

RTU un FCC: 

  • 2015. gadā RTU parakstīja savstarpēju memonandumu («Memorandum of Understanding») ar CERN par FCC pētniecību.
  • Tas nodrošina iespēju būt iesaistītiem nākotnes inženierzinātņu izaicinājumos, kas saistīti ar FCC un sadarboties ar citām iesaistītajām pusēm, lai kopā sasniegtu kopējos mērķus.
  • Memorandums paredz RTU zinātniskā personāla uzņemšanu CERN, turklāt projekta laikā nodrošinot piekļuvi arī CERN resursiem.
  • Zinātnieki no RTU aktīvi strādā, lai meklētu un popularizētu jaunus konceptus mobilām remonta iespējām FCC infrastruktūrā. Tas tiek darīts, ņemot vārā FCC izmērus un mērogu, jo ir skaidrs, ka ierastās remonta metodes un tehnoloģijas būs nepietiekamas, tādēļ tiek attīstīta attālinātā vadība un  lāzeruzkausēšanas aditīvā ražošana.

RTU aktīvi ir iesaistījusies projektos un uzsākusi svarīgas sadarbības kopējā pētījumā, kas strādā pie jauniem konceptiem aprīkojuma ikdienas apkopēs, remontos un uzraudzībā, pielietojot robotizētas platformas ar integrētu lāzeruzkausēšanas aprīkojumu. Turklāt RTU ir iesaistījusies FCC konceptuālā dizaina gala ziņojumā (Daļa I, II, III un IV), kas publicēts fizikas žurnālā – «European Physical Journal 28». FCC projekts, kurā ir iesaistījušies Latvijas eksperti, nodrošina vērtīgu ieguldījumu atjaunotajā Eiropas daļiņu fizikas stratēģijā.

Vairāk informācijas par projektu

CERN projekts: LHC 

Projekta statuss: procesā

Projekta partneri: FCC ir CERN organizēts starptautisks pētījums, kur iesaistījušās vairāk kā 150 universitātes, pētniecības institūti un industriālie partneri no visas pasaules.

RTU projekta komanda:
Prof. Toms Torims