Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts
Parādīt izvēlni
Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts

Projekti

Projekta ARIES Proof of Concept demonstrācija Rīgas Kuģu būvētavā, 05.07.2019.
Foto: Rīgas Tehniskā universitāte

RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs aktīvi līdzdarbojas starptautiskos projektos, kas saistīti ar augstas enerģijas daļiņu fiziku, paātrinātājiem un lieljaudas skaitļošanu, kur Latvijas zinātnieki ir iesaistīti un palīdz meklēt potenciālās sadarbības virzienus.

Hibrīda sistēmas izstrāde kuģu izplūdes gāzu attīrīšanai ar elektrondaļiņu paātrinātāju

Koncepta pārbaude un pierādīšana, kas šeit bija jāveic ir tieši saistīta ar kuģu dīzeļdzinēju atgāzu attīrīšanas hibrīda sistēmas izstrādi, kurā kā viens no galvenajiem elementiem tiek izmantots elektrondaļiņu paatrinātājs.

FCC

Paplašinot izpratni par fundamentāliem dabas likumiem, ir nepieciešams pēc aizvien aizvien pieaugošas jaudas. Efektīvi un uzticami 21. gadsimtā tas paveicams, lietojot lielāku apļveida paātrinātāju.

HERTIS

HERTIS (Hybrid Exhaust-gas-cleaning Retrofit Technology for International Shipping) projekta mērķis ir attīstīt integrējamu, efektīvu, drošu un realizējamu izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmu. 

I-FAST

Inovāciju veicināšanas projekts paātrinātāju zinātnēs un tehnoloģijās («Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology») (I-FAST) ir CERN koordinēts H2020 projekts iesniegšanas stadijā.

HITRIplus

ES Horizon 2020 projekta HITRIplus («Heavy Ion Therapy Research Integration plus») mērķis ir integrēti un mērķtiecīgi attīstīt biofizikas un medicīnas pētījumus vēža ārstēšanā ar smago jonu terapiju, vienlaikus attīstot  tam nepieciešamos instrumentus.

Valsts pētījumu programma

Šīs VPP mērķi ir attīstīt Latvijas pētniecisko sadarbību ar CERN, veicināt maģistra un doktora studiju programmu attīstību augstas enerģijas fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās, kā arī attīstīt fundamentālu pētniecību šajos zinātnes virzienos.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

Rīgas Tehniskā universitāte uzsāk Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu virsotnes kvarka fizikas jomā.