RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs
Parādīt izvēlni
RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs

Augstas enerģijas daļiņu fizika

Augstas enerģijas daļiņu fizika - fizikas sadaļa, kurā tiek pētītas matērijas pamata sastāvdaļas - elementārdaļiņas, kas veido matēriju un starojumu. Daļiņu fizika skar arī plašu blakus esošu fizikas nozaru klāstu, variējot no kodolenerģijas līdz augstas enerģijas fizikai, no antivielas pētījumiem līdz kosmisko staru iespējamai ietekmei uz mākoņiem.

Kopš 20. gs.70tajiem gadiem daļiņu fiziķi ir aprakstījuši materiāla pamatstruktūru, izmantojot vienādojumu sēriju, ko sauc par standarta modeli. Modelis apraksta, kā viss, ko var novērot visumā, ir veidots no dažiem pamata blokiem, ko sauc par fundamentālajām daļiņām, kuru saistību nosaka četri spēku veidi. CERN fiziķi izmanto pasaules spēcīgākos daļiņu paātrinātājus un detektorus, lai pārbaudītu standarta modeļa pamatnostādnes un ierobežojumus. Gadu gaitā ir izskaidroti daudzi eksperimentālie rezultāti un precīzi paredzēta virkne parādību, kuras mūsdienās tiek uzskatītas par labi pārbaudītu fizikas teoriju. Tomēr Standarta modelis apraksta tikai 4% apzināta Visuma, un daudzi jautājumi ir palikuši bez atbildēm1.

Augstas enerģijas daļiņu fizikas eksperimenti saistās ar daļiņu paātrinātāju pielietošanu. Tie ir guvuši plašu pielietojumu ne tikai fundamentālos fizikas pētījumos, bet arī medicīnā, industriālajā apstrādē un pielietojuma robežas turpina paplašināties.

Zinātniskā darbība

Centra darbības mērķis – attīstīt starpdisciplināru fundamentālo pētniecību augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomā, iesaistot kodolpētniecības nozares pētījumu projektos zinātnisko un akadēmisko personālu, kā arī studentus.

Studiju programmas

RTU iecerēts izveidot studiju programmu augstas enerģijas daļiņu fizikas apguvei. Programma tiks veidota, lai apgūtu daļiņu fiziku paralēli ar paātrinātāju tehnoloģiju.

Kompaktā mionu solenoīda eksperiments

Uzzini, kā radās kompaktā mionu solenoīda (KMS) eksperiments un kā tas notiek.