Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts
Parādīt izvēlni
Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts

Izglītojošie un informatīvie pasākumi

Izglītojošie un informatīvie pasākumi

Rīgas Tehniskās universitātes rektors un Inženierzinātņu vidusskolas audzēkņi vizītē CERN, 31.10.2016. Foto: CERN

Atzīstot vērtību un nozīmi mērķtiecīgām izglītošanas un popularizēšanas iniciatīvām, Latvija lielā mērā ir ieguvēja no CERN sniegtajām daudzveidīgajām iespējām. Tas ietver aktivitātes gan Latvijā, gan CERN. Nākotnē Latvija apsver iespējas iesaistīties arī CERN Science Gateway projektā.

Īstermiņa studentu vizītes CERN

Kopš 2013. gada ik gadu grupa ar aptuveni 20 doktorantūras studentiem no RTU un citām Latvijas augstskolām dodas uz CERN izglītojošos un motivējošos studiju braucienam. Pēdējā laikā šajā programmā ir iekļautas arī meistarklases par augstas enerģijas fizikas tēmu. Tas sniedz lielisku iespēju labākajiem ar CERN saistīto inženierzinātņu un fundamentālo zinātņu jomas studentiem uzzināt tieši par CERN un tās grupām un aktivitātēm. Daudzos gadījumos tika atklāta tieša sinerģija starp savā universitātē veikto pētniecības darbu un CERN. Tika veidota saikne starp Latvijā un CERN bāzētiem eksperimentiem vai pētniecības grupām.

Līdz šim šos braucienus ir tieši sponsorējusi RTU un devīgi atbalstījusi CERN un tās darbiniekus. Sākot ar 2020. gadu, šīm ikgadējām doktorantūras vizītēm tiek paredzēts mērķtiecīgs valsts finansējums.
«Junior Achievement Latvia» organizācijas ietvaros pēdējo trīs gadu laikā ik gadu 5-6 skolēnu grupa, jeb tā saucamās ēnas, ir viesojušās CERN, lai sekotu līdzi Latvijas zinātnieku ikdienas darbam CERN. Ceļojumu un uzturēšanos CERN ēnām tieši sponsorē Latvijas uzņēmumi, vēloties popularizēt CERN idejas un motivēt jauniešus Latvijā izvēlēties ar STEM saistītos virzienus nākotnes studijām.

Dalība CERN vasaras skolā

Sākot ar 2013. gadu CERN vasaras skolā piedalās talantīgi LU un RTU studenti no Latvijas. Parasti šīs programmas ietvaros viens vai divi studenti ierodas CERN un tiek integrēti rūpīgi izvēlētā CERN grupā. Tie parasti ir tieši maģistrantūras studenti, kuri studē fiziku, inženierzinātnes vai informācijas tehnoloģijas. Latvija un CERN abpusēji sedz visus ar skolu saistītos izdevumus. Šo studentu atlase ir uzticēta CERN Nacionālajam kontaktpunktam Latvijā, un to veic kopā ar pārstāvjiem no pieteikuma iesniedzēju universitātēm. Kopš 2020. gada paredzēts ikgadējs atbalsts diviem Latvijas studentiem, kurš tiks īstenots iepriekš minēto kapacitātes stiprināšanas pasākumu ietvaros. 

Fizikas skolotāju programma

Latvijas Fizikas skolotāju programma darbojas kopš 2016. gada. Kopš tā laika, tajā pieredzi ir guvuši jau ap 80 fizikas skolotāju. Pēdējos gados programma ir izaugusi par CERN Baltijas Fizikas skolotāju programmu, kas pilnībā atbilst kopējiem CBG mērķiem un filozofijai par fizikas un augstas enerģijas fizikas kopienas attīstību Baltijas reģionā. Šo aktivitāti līdzfinansē RTU un IZM. Papildus tam vairāki prasmīgi Latvijas fizikas skolotāji ir piedalījušies arī CERN organizētajā Starptautiskajā vidusskolas skolotāju programmā.

Skolas, konferences un darbnīcas

2018. gada aprīlī veiksmīgi tika organizēts 5. CERN Spring Campus Rīgā, kurš tika arī labi apmeklēts. CERN Campus bija skolu sērija veltīta informācijas tehnoloģiju un datortehnoloģiju jomai. Vairāk nekā 4 dienas ilgajā pasākumā pulcējās eksperti no CERN, lai zinātnes, tehnoloģiju un kultūras apmaiņas programmā tiktos ar topošajiem inženieriem un zinātniekiem. Mērķa auditorija bija galvenokārt pēdējo gadu bakalaura studenti un maģistrantūras studenti datorzinātņu vai saistītās jomās, kuri vēlējās uzzināt vairāk par jaunākajām tehnoloģijām un nozares tendencēm informācijas tehnoloģijās. Vairāk par Spring Campus.

Latvijas studenti un jaunie zinātnieki ir aktīvi piedalījusies vairākās ar CERN saistītās aktivitātēs:

  • Viesturs Veckalns (RTU) ir iesaistīts CMS eksperimentā kopš 2014. gada, nodarbojoties ar top kvarka pētniecību;
  • Stepans Škļariks (RTU) bija pirmais Latvijas dalībnieks CERN vasaras skolā 2015. gadā, kur viņš nodarbojās ar kolimatoru termālo funkciju analizēšanu;
  • Artūrs Ivanovs (RTU) piedalījās zinātniskajā praksē 2017. gadā un strādāja pie energoefektīviem risinājumiem LHC monitoringa viensliežu robotiem;
  • Andris P. Stikuts (LU) 2017. gadā piedalījās CERN vasaras skolā, kur Compact Linear Collider komandas sastāvā simulēja un analizēja elektronu-pozitronu sadursmes;
  • Artūrs Vēvers (RTU) CERN vasaras skolā 2017. gadā specializējās 3D printeru procesu optimizēšanā un iesaistījās Inženierijas departamentā – Mehānikas un materiālu inženierijas grupā.

CERN Latvijā

2018. gada maijā RTU rīkoja 1. ARIES projekta ikgadējo sanāksmi, kurā pulcējās vairāk kā 100 paātrinātāju tehnoloģiju kopienas pārstāvji. Šīs sanāksmes laikā tika rīkotas vairākas darbnīcas un speciālistu diskusijas.

2019. gada jūnijā CERN atbalstīta Rīgā norisinājās LU organizētā Eiropas Fizikas olimpiāde (EuPhO) – vidusskolas skolēnu sacensības fizikā. Līdztekus Starptautiskajai fizikas olimpiādei (IphO) ir veidotas reģionālās sacensību tradīcijas, piemēram, Āzijas fizikas olimpiāde un Ibero-Amerikas fizikas olimpiāde. EuPhO koncepts ir līdzīgs reālās dzīves pētījumu problēmām ar īstu problēmas aprakstu un bagātīgi daudz laika radošiem risinājumiem. Vairāki ievērojami fiziķi ar savu klātbūtni un runām pagodināja šo notikumu.

CERN Baltijas grupas ietvaros RTU ik gadu (2020.gada skola pārcelta uz 2021.gadu)  organizē Baltijas Augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju skolu. Iegūstot EU COST action finansējumu, skolā norisināsies augsta līmeņa lekcijas, aptverot vairākas ar augstas enerģijas fiziku saistītas tēmas.

2018. gada maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika atklāta ceļojošā izstāde «CERN – Zinātnes paātrinātājs». Atklāšanā piedalījās toreizējais Latvijas Premjerministrs Māris Kučinskis kopā ar izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski, Latvijas universitāšu vadību, un, protams, CERN. Tika rīkoti vairāki apmeklējumi skolēniem, studentiem un plašākais sabiedrībai. Izstāde ar savu ļoti simbolisko klātbūtni Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika ļoti labi uzņemta un apmeklēta un bija ievērojas Latvijas un CERN sadarbības sasniegums. Svarīgi, ka šī CERN izstāde bija daļa no oficiālās Latvijas simtgades svinību programmas.

Latvija ir daudz guvusi no CERN virtuālo vizīšu iespējām. Tās tika vairākkārt organizētas dažāda līmeņa auditorijai Latvijā, ieskaitot tulkojumus reģionālajām skolām CERN augsta līmeņa vizīšu laikā. Vairākas reizes tika pasniegtas interaktīvas lekcijas no CMS kaverna kurās piedalījās simtiem dalībnieku no Latvijas reģionālajām skolām.

Vairāki Latvijas mediji daudzu gadu laikā ir atspoguļojuši CERN darbības augstas enerģijas fizikas un citās zinātnes un inženierzinātņu jomās. Latvijas preses un mediju pārstāvji (kā, piemēram, Latvijas Radio, sabiedriskā televīzijas un komerciālie mediji) regulāri apmeklē CERN. Intervijas ar CERN vadību, zinātniekiem un Latvijas pētniekiem ir ierakstītas un pārraidītas vairākās lielās mediju platformās Latvijā. Šis ir ticis labi uzņemts plašākā sabiedrībā un šobrīd iespējams teikt, ka Latvijas sabiedrība ir diezgan labi informēta par CERN darbu, tā mērķiem un Latvijas lomu CERN. Arī prese aktīvi atspoguļo ar CERN saistītās tēmas, publicējot intervijas ar CERN un Latvijas pētniekiem žurnālos, avīzēs un internetā.

Ja jūs interesē iepriekš minētās programmas, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz .