Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts
Parādīt izvēlni
Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts

Zinātniskā izpēte

Zinātniskā izpēte

Rīgas Tehniskās universitātes delegācija CERN, 21.01.2015.
Foto: CERN

Sadarbība starp Latviju un CERN vairākās pētniecības jomās vienlaicīgi ir attīstījusies soli pa solim. Vienlaicīgi ar daļiņu fiziku, vēsturiski ir notikusi aktīva sadarbība gan paātrināju, gan detektoru izpētē un attīstībā (R&D), tāpat mašīnbūves un elektrotehnikas jomās, robotikā, datu apstrādē un skaitļošanā. 

Latvijas sadarbība ar CERN, piedaloties CERN programmās 

Latvija sadarbībai  CERN eksperimentos visai senas tradīcijas. Jau kopš 1990 gada, kad tika atgūta Latvijas neatkarība, Latvijas augstskolas un  institūti ir piedalījušies dažādos CERN eksperimentos un projektos. Kā piemēram, CMS eksperimenta agrīnajā fāzē, 1996.gadā  Elektronikas un datorzinātņu institūts – tajā laikā vēl Latvijas Zinātņu akadēmijas sastāvā iesaistījās  šī eksperimenta Hadroniskā kalorimetra programmatūras algoritmu izstrādē. 

2000. gadā, Latvijas Universitāte (LU) Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (CFI) pievienojās Crystal Clear sadarbības organizācija (CCC) un piedalījās scintilācijas detektoru izstrādē, kas sastāv no BGO un PbWO4 kristāliem. Šie risinājumi vēlāk tika izvēlēti kā  detektējošais materiāls CMS detektoru sistēmās. CFI atjaunoja savu sadarbību ar CCC 2018.gadā un turpina šo sadarbību arī šobrīd.

Kopš 2005, LU Fizikas institūts (FI), ar esošo ekspertīzi šķidra metāla sūkņu ražošanā aktīvi piedalās CERN eksperimentā ISOLDE-kas bāzēta uz LIEBE sadarbību. No 2005 līdz 2008, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un LU Matemātikas un informātikas institūts, bija BalticGrid  aktīvi dalībnieki, ka sniedz savu zinātnisko devumu CERN datu apstrādē un skaitļošanā.

Savukārt 2012.gadā, CERN parakstīja sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti, sniedzot plašas iespējas Latvijas sadarbībai ar CERN.  Kā piemēram, 2015.gadā RTU pievienojās Future Circular Collider (FCC) izpētei, savukārt, 2017. gadā , CERN koordinētajam ARIES projektam. Bez tam, pateicoties noslēgtajam sadarbības līgumam, 2015.gadā RTU doktorants daļiņu fizikā pievienojās  CERN Eksperimentālās fizikas departamentam un CMS fizikas, programmatūras un skaitļošanas grupai, kā arī sekmīgi izstrādāja un aizstāvēja savu doktora darbu top kvarku fizikas jomā.

Turpinot sekmīgo sadarbību ar CERN, kopš 2017.gada RTU zinātnieki dodas uz  CERN pilna laika darbā. Tajā pašā gadā konsorcijs, kuru veido Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte pievienojās CMS eksperimentam, savukārt, 2018.gadā tika nodibināta CERN Baltijas grupa.