Arhitektūras un dizaina institūts
Parādīt izvēlni
Arhitektūras un dizaina institūts

Reitingā «Impact Rankings 2023» visaugstāk novērtē RTU ieguldījumu inovāciju sekmēšanā

1. jūnijs, 2023
.
.
.
RTU Zinātnes un inovāciju centrā studenti un zinātnieki var izmantot tehniskās iespējas, lai radītu prototipus, ko vēlāk pārvērst inovatīvos produktos. Foto: Elīna Karaseva, RTU

Izvērtējot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) sniegumu, īstenojot Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ilgtspējīgas attīstības 17 mērķu (Sustainable Development Goals (SDG) 17) sadarbības programmu, RTU ierindota starp 301–400 pasaules augstskolām, kuras visveiksmīgāk realizē ilgtspējas mērķus, liecina reitinga «The Times Higher Education Impact Rankings 2023» jaunākie dati.

Visaugstāk novērtēts RTU ieguldījums 9. kritērija – veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas – sasniegšanā. Šajā pozīcijā RTU ierindojusies 97. vietā, un šis ir visaugstākais sniegums minētajā kritērijā salīdzinājumā ar citām Latvijas augstskolām. 

RTU kā zinātnes universitātei ir svarīga jaunu zināšanu un inovāciju radīšana, kā arī sadarbība ar industriju, lai jaunie produkti nonāktu tirgū un sniegtu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgai attīstībai. Tāpēc likumsakarīgi ir arī RTU panākumi minētā kritērija izpildē. 

Augstu vērtējumu saņēmuši arī RTU centieni sasniegt 13. mērķi – veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi. 

Arī klimata neitralitāte ir RTU prioritāte, un lielu lomu šī mērķa izpildē sniedz RTU zinātnieki, veicot pētījumus, radot jaunus risinājumus un komercializējot produktus, kas Latvijai palīdz ceļā uz klimatneitralitātes sasniegšanu. 

Līdzvērtīgi šim kritērijam novērtēts arī RTU ieguldījums 8. mērķa – ekonomiskās izaugsmes un nodarbinātības – sasniegšanā. Minētajos kritērijos RTU ierindojusies 101.–200. vietā. 

Atzinīgi vērtēts arī RTU sniegums 7. mērķa – atjaunojamās enerģijas – nodrošināšanā, RTU ierindojot 201.–300. vietā. Šajā pašā reitinga pozīcijā RTU atrodas arī, demonstrējot savu sniegumu 11. mērķa – padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas – un 12. mērķa – nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus – izpildē. 

Atzīstams vērtējums arī RTU sniegumam citu ANO mērķu veicināšanā. Piemēram, ieguldījums 16. mērķa – veicināt iekļaujošu sabiedrību un izveidot atbildīgas un iekļaujošas institūcijas – un 17. mērķa – stiprināt globālo partnerību –, kā arī 3. mērķa - veselīgas dzīves nodrošināšanas un labklājības sekmēšanas – sasniegšanā.

Ilgtspējīga attīstība kopumā ir viena no RTU prioritātēm, kuru universitāte iedzīvina dažādos darbības virzienos, jo RTU mērķis ir paplašināt studentu, darbinieku un visas sabiedrības izpratni par nepieciešamību samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu un sekmēt videi draudzīgu tehnoloģiju radīšanu un izmantošanu.

Kopīgot rakstu

Jaunumi