Arhitektūras un dizaina institūts
Parādīt izvēlni
Arhitektūras un dizaina institūts

RTU Starptautiskā zinātniskā konference

RTU Starptautiskā zinātniskā konference

Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija «Arhitektūra un pilsētplānošana» norisinās reizi gadā - oktobrī. Tās mērķis ir veicināt diskusiju par ilgtspējīgu pilsētvidi, arhitektūras vēsturi un teoriju, pilsētplānošanu un telpisko attīstību, uzsverot mūsdienīgu pieeju izmantošanu pilsētvides organizācijā, kā arī publiskot jaunākos arhitektūras un pilsētplānošanas jomas problēmu pētījumu rezultātus. Katru gadu konferencē piedalas pētnieki no daudzām Eiropas valstīm. Tas sniedz iespēju veidot jaunus kontaktus un popularizēt pētījumus arī ārpus Latvijas.

Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina insitūta zinātniskās pētniecības procesā iesaistās gan studējošie, gan topošie pētnieki, gan jau pieredzējuši zinātnieki. Lai veidotu integrētu platformu atšķirīgu paaudžu un jomu pētnieku pieredzes un ideju apmaiņai, stiprinātu sinerģiju starp dažāda līmeņa pētniecības aktivitātēm un iepazīstinātu ar daudzveidīgajiem pētījumu virzieniem un interesantākajiem secinājumiem un projektiem arhitektūrā un pilsētplānošanā, 2023. gadā pirmo reizi norisinājās Zinātnes nedēļa «Liveable Cities, Buildings, Heritage». Rīgas Tehniskās universitātes 64. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija «Arhitektūra un pilsētplānošana» bija viens no Zinātnes nedēļas pasākumiem.

Konferences referātu kopsavilkumi ik gadu tiek publicēti Rīgas Tehniskās universitātes  zinātniskajā žurnālā «Arhitektūra un pilsētplānošana» (Architecture and Urban Planning), kas ir indeksēts SCOPUS datu bāzē. 

KONTAKTINFORMĀCIJA
Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūts
Ķīpsalas iela 6, Rīga LV-1048, Latvija

Alisa Koroļova

+371 26866511