Arhitektūras un dizaina institūts
Parādīt izvēlni
Arhitektūras un dizaina institūts

Sagatavošanas kursi zīmēšanā

Sagatavošanas kursi zīmēšanā

Jauniešiem, kuri domā par arhitekta vai dizainera karjeru, nākotnē būs jāsaskaras ar trīs dimensiju objektu studijām, tāpēc Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūta organizēto sagatavošanas kursu mērķis vērsts uz reflektantu telpiskās domāšanas attīstību, izpratni par perspektīvu, kompozīcijas pamatprincipiem, attēlojamā objekta proporcijām un konstrukciju, kā arī prasmi attēlot iluzori telpisku vidi,  demonstrējot lineārā zīmējuma grafisko kultūru.

Kopš sagatavošanas kursu pastāvēšanas, čaklākie un sekmīgākie jaunieši vienmēr ir veiksmīgi izturējuši konkursu un kļuvuši par Arhitektūras un dizaina institūta studentiem.

Mācības notiek profesionālu un pieredzējušu pedagogu vadībā, modernās un labiekārtotās telpās.

 

Zīmēšanas kursos reflektanti apgūst iestājeksāmenam un studijām nepieciešamās prasmes :

  • kompozīcijas veidošanas pamatprincipus – izpratni par zīmējuma izvietojumu lapas formātā;
  • perspektīves attēlošanu – vienotas perspektīves sistēmas ievērošanu no esošā horizonta un skata punkta;
  • konstrukciju- izpratni par attēlojamā objekta atsevišķo daļu uzbūvi t.s. sagāztu rotācijas formu konstruēšanu;
  • izpratni par proporcijām - attēlojamā objekta atsevišķo daļu  vai elementu savstarpējām attiecībām  pret kopējo apjomu;
  • zīmējumu grafisko interpretāciju – lineārā zīmējuma kultūru, zīmuļa tehnikas prasmes un spēju panākt iluzoru telpiskumu.

Sagatavošanas kursu norises laiki 2023./2024. studiju gada pavasara semestrī

janvāris, februāris, marts

  • Otrdienu grupa klātienē no plkst. 16.30 līdz 18.05 katru nedēļu.
  • Sestdienu grupa = klātienē dubultnodarbība katru otro nedēļu pāra datumos no plkst. 11.00 – 12.30 un no plkst. 13.00 – 14.30.

Visas nodarbības tiks dublētas arī online režīmā. 

Nodarbības vadīs RTU Arhitektūras un dizaina institūta lektore Elīna Elere

  • Trešdienu grupa = dubultnodarbība katru otro nedēļu klātienē no plkst. 16.30 – 19.30.
  • Sestdienu grupa = dubultnodarbība katru otro nedēļu nepāra datumos klātienē no plkst. 11.00 – 14.30.

Nodarbības vadīs RTU Arhitektūras un dizaina institūta praktiskā docente Dina Baumane. m

Grupas tiks komplektētas, ja pieteiksies seši un vairāk dalībnieki.

Pieteikšanās un samaksas kārtība

Lai pieteiktos kursiem, dalībniekiem jāaizpilda un uz izvēlētā pedagoga e-pasta adresi jānosūta reģistrācijas anketa.

Rēķinu par kursiem saņemsiet elektroniski, kad būsiet nosūtījuši anketu.

Mācību maksa 2x45 min. nodarbība – 25 eiro. Mācību maksa par trīs mēnešu kursu – 300 eiro.

Veicot apmaksu, jānorāda maksājuma mērķī RĒĶINA NR. un izvēlētā pedagoga iniciāļi- EE, DB.

Dalība nodarbībās, uzrādot kvīti (izdruku) par maksājumu.

Precizējošus un papildu jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pastu .

Informācija par citiem RTU piedāvātajiem sagatavošanas kursiem