Arhitektūras un dizaina institūts
Parādīt izvēlni
Arhitektūras un dizaina institūts

Mācībspēki

Mācībspēki

Profesors Dr. arch. Uģis Bratuškins
Profesors Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš
Profesore Dr. arch. Sandra Treija
Profesore Dr. arch. Andra Ulme
Asociētais profesors Dr. arch. Edgars Bondars
Docente (praktiskā) Mg. art. Dina Baumane
Docents (praktiskais) Mg. arch. Egons Bērziņš
Docents (praktiskais) Mg. arch. Aldis Lapiņš
Docents (praktiskais) Mg. arch. Marts Švēde
Docents Dr. arch. Ilmārs Dirveiks
Docente Ph.D. Alisa Koroļova
Docente (praktiskā) Mg. art. Anita Meldere
Docente Dr. arch. Agrita Tipāne
Docente Ph. D. Baiba Vērpe
Viesdocente Dr. arch. Renate Čaupale
Docētājs Dipl. arh. Uldis Balodis
Docētāja Mg. arch. Sarmīte Barvika
Docētājs Mg. art. Aleksandra Beznosiks
Docētājs Mg. arch. Dainis Bērziņš
Docētāja Dr. arch. Agate Eniņa
Docētājs Dipl. arh. Guntis Grabovskis
Docētājs Mg. art. Mārtiņš Hermansons 
Docētāja Mg. arch. Dace Kalvāne
Docētājs Dipl. arh. Ervīns Krauklis
Docētāja Mg. arch. Sandra Levāne
Docētāja Dr. arch. Māra Liepa-Zemeša
Docētājs Dipl. arh. Juris Poga
Docētāja Dr. arch. Ilze Rukmane-Poča
Docētāja Ph.D.  Antra Viļuma
Docētājs Dipl. arh. Andris Vītols
Docētājs Mg. arch. Dainis Zemešs
Lektore Mg. arch. Anita Antenišķe
Lektors Mg. art. Uģis Bērziņš
Lektore Mg. art. Elīna Elere 
Lektore Mg. arch. Ieva Miķelsone 

Goda profesore Dr. habil. sc. ing. Silvija Kukle            
Profesore Eugenija Strazdiene            
Asociētā profesore Dr. sc. ing. Dana Almli            
Asociētā profesore Dr. sc. ing. Ilze Baltiņa            
Asociētais profesors Dr. sc. ing. Uģis Briedis            
Asociētais profesors Dr. sc. ing. Edgars Kirilovs            
Asociētā profesore Dr. sc. ing. Inese Ziemele            
Docente Ph. D. Ieva Baķe            
Docente Dr. sc. ing. Ilze Gudro            
Docente Dr. sc. ing. Gaļina Terļecka             
Docents Dr. sc. ing. Aleksandrs Vališevskis            
Docente Ph. D. Inga Zotova            
Docents (praktiskais) Mg. art. Andrejs Broks            
Docente (praktiskā) Mg. sc. ing. Anna Kalnāja            
Docente (praktiskā) Mg. sc. ing. Agrita Krieviņa-Siliņa            
Docente (praktiskā) Mg. art. Daina Šķiņķe            
Docente (praktiskā) Mg. sc. ing. Gunta Zommere            
Docētāja Mg. sc. ing. Marianna Grecka            
Docētāja Mg. sc. ing. Ilze Gūtmane            
Docētāja Dr. sc. ing. Zane Zelča            
Docētājs Mg. sc. ing. Kristaps Zvirgzds            
Lektore Mg. sc. ing. Ilze Balgale            
Lektors Mg. sc. ing. Jānis Kalniņš            
Lektore Mg. art. Agnese Oleksāne            
Lektore Elīna Rožkalne            
Pētnieks Aleksandrs Okss             
Pētniece Arta Seile            
Zinātniskā asistente Dana Barkāne            
Zinātniskā asistente Līga Rampāne