Arhitektūras un dizaina institūts
Parādīt izvēlni
Arhitektūras un dizaina institūts

Mācībspēki

Profesors Dr. arch. Uģis Bratuškins
Profesore Dr. arch. Sandra Treija
Asociētais profesors Dr. arch. Edgars Bondars
Docents (praktiskais) Mg. arch. Egons Bērziņš
Docents (praktiskais) Mg. arch. Aldis Lapiņš
Docents (praktiskais) Mg. arch. Marts Švēde
Docente Ph.D. Alisa Koroļova
Lektore Mg. arch. Anita Antenišķe
Lektore Mg. arch. Ieva Miķelsone 
Docētāja Dr. arch. Agate Eniņa 
Docētāja Dr. arch. Ilze Rukmane-Poča
Docētāja Dr. arch. Māra Liepa-Zemeša
Docētājs Mg. arch. Dainis Bērziņš
Docētājs Dipl. arh. Guntis Grabovskis
Docētājs Mg. art. Mārtiņš Hermansons
Docētājs Dipl. arh. Juris Poga
Docētājs Dipl. arh. Andris Vītols
Docētāja Mg. arch. Sandra Levāne
Docētājs Mg.soc.  Matīss Šteinerts
Docētāja Ph. D. Baiba Vērpe
Docētāja Ph.D.  Antra Viļuma
Biroja vadītāja Inguna Dumbere

Profesors Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš
Docente Dr. arch. Agrita Tipāne
Docents Dr. arch. Ilmārs Dirveiks
Docētāja Dr. arch. Renate Čaupale
Docētāja Mg. arch. Dace Kalvāne
Docētājs Mg. arch. Dainis Zemešs

Profesore Dr. arch. Andra Ulme
Docente (praktiskā) Mg. art. Anita Meldere
Docente (praktiskā) Mg. art. Dina Baumane
Docētājs Mg. art. Aleksandra Beznosiks
Lektore Mg. art. Elīna Elere 
Lektors Mg. art. Uģis Bērziņš

Profesore Dr. arch. Andra Ulme
Goda profesore Dr. habil. sc. ing. Silvija Kukle
Asociētais profesors Dr. sc. ing. Edgars Kirilovs
Asociētā profesore Dr. sc. ing. Dana Almli
Asociētā profesore Dr. sc. ing. Ilze Baltiņa
Asociētais profesors Dr. sc. ing. Uģis Briedis
Asociētā profesore Dr. sc. ing. Inese Ziemele
Docente Dr. sc. ing. Ilze Gudro
Docents Dr. sc. ing. Aleksandrs Vališevskis
Docente Dr. sc. ing. Gaļina Terļecka 
Docents (praktiskais) Mg. art. Andrejs Broks
Docente (praktiskā) Mg. sc. ing. Anna Kalnāja
Docente (praktiskā) Mg. sc. ing. Agrita Krieviņa-Siliņa
Docente (praktiskā) Mg. art. Daina Šķiņķe
Docente (praktiskā) Mg. sc. ing. Gunta Zommere
Docētāja Dr. sc. ing. Zane Zelča
Docētāja Mg. sc. ing. Ilze Gūtmane
Docētāja Ph. D. Ieva Baķe
Docētāja Ph. D. Inga Zotova
Docētāja Mg. art. Juta Ķimenīte
Docētājs Mg. sc. ing. Kristaps Zvirgzds
Docētāja Mg. sc. ing. Marianna Grecka
Lektore Mg. sc. ing. Ilze Balgale
Lektors Mg. sc. ing. Jānis Kalniņš
Lektore Mg. art. Agnese Oleksāne
Lektors Mg. sc. ing. Artūrs Ķīsis