Arhitektūras un dizaina institūts
Parādīt izvēlni
Arhitektūras un dizaina institūts

Zinātnes aktivitātes

Publikācijas 2022./ 2023. studiju gads
 • Akmentiņa, L. E-līdzdalība pilsētplānošanā: iespēja plašākai iedzīvotāju iesaistei. Latvijas Arhitektūra, 2022, No. 2 (159), 90.–93.lpp. ISSN 1407-4923. 
 • Barvika, S., Bondars, E. Sustainable Energy Saving Solutions in Kuldīga Municipality (Latvia). Locally Organized Transitions for Urban Sustainable Spaces (I. Lami, E. Todella, red.). Torino: Politecnico di Torino, 2022. 201.–209. lpp. ISBN 978-88-85745-83-4. 
 • Bondars, E. RTU Arhitektūras fakultātes absolventi. Latvijas Arhitektūra, 2022, No. 2 (159), 88.–89.lpp. 
 • Bondars, E., Barvika, S. Energy Efficiency Improvement Measures for Apartment Buildings in Riga (Latvia). Locally Organized Transitions for Urban Sustainable Spaces (I. Lami, E. Todella, red.). Torino: Politecnico di Torino, 2022. 211.–220.lpp. ISBN 978-88-85745-83-4. 
 • Bratuškins, U., Ulme, A. Approaches and Examples of Sustainable Development and Urban Regeneration in Latvia. ECOBUILT Conference papers 10. pp., Belgrade.  
 • Dirveiks, I. Unusual Transformations of Iecava Manor Barn. Architecture and Urban Planning, 2022, Vol. 18, No. 1, p. 76.–87. ISSN 1691-4333. e-ISSN 2255-8764.Available at: doi:10.2478/aup-2022-0008.
 • Dirveiks, I. Ilūkstes jezuītu klosteris : Būvvēsture un arhitektūra. Mākslas Vēsture un Teorija, 2022/26, 6.–20. lpp. ISSN 1691-0869. 
 • Dirveiks, I. Cēsu pils dienvidu torņa arhitektūra. Cēsu pils raksti : Arheoloģija, arhitektūra, vēsture. (I. Dirveiks, red.). Cēsis: Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs, 2022. 72.–117. lpp. ISBN 978-9934-8685-3-5. 
 • Dirveiks, I. Dünaburg, Festung Dünaburg / Daugavpils, Daugavpils cietoksnis [online]. Dehio OME - Kunstdenkmäler Ostmitteleuropa [zitiert 28.12.2023.]. Lasīt publikāciju.
 • Dirveiks, I. Windau, Burg Windau /Ventspils, Ventspils pils [online]. Dehio OME - Kunstdenkmäler Ostmitteleuropa [zitiert 28.12.2023.]. Lasīt publikāciju.
 • Dirveiks, I. Orellen, Gutshof Orellen, Herrenhaus / Unguri, Ungurmuižas apbūve, Kungu māja [online]. Dehio OME - Kunstdenkmäler Ostmitteleuropa [zitiert 28.12.2023.]. Lasīt publikāciju.
 • Dirveiks, I. Wenden, Burg und Schloss Wenden / Cēsis, Cēsu viduslaiku un jaunā pils [online]. Dehio OME - Kunstdenkmäler Ostmitteleuropa [zitiert 28.12.2023.]. Lasīt publikāciju. 
 • Dirveiks, I. Nurmhusen, Gutshof Nurmhusen / Lauciene, Nurmuiža [online]. Dehio OME - Kunstdenkmäler Ostmitteleuropa [zitiert 28.12.2023.]. Lasīt publikāciju.
 • Dirveiks, I. Brandenburg, Gutshof Brandenburg / Bramberģe, Bramberģes muiža [online]. Dehio OME - Kunstdenkmäler Ostmitteleuropa [zitiert 28.12.2023.]. Lasīt publikāciju.
 • Dirveiks, I. Ronneburg, Ev. Kirche / Rauna, Raunas evaņģēliski luteriskā baznīca [online]. Dehio OME - Kunstdenkmäler Ostmitteleuropa [zitiert 28.12.2023.]. Lasīt publikāciju.
 • Dirveiks, I. Gross-Roop, Schlossanlage mit ev. Kirche / Straupe, Lielstraupes pils ansamblis ar evaņģēlisko baznīcu [online]. Dehio OME - Kunstdenkmäler Ostmitteleuropa [zitiert 28.12.2023.]. Lasīt publikāciju.
 • Dirveiks, I. Wenden, Ev. Kirche St. Johannis / Cēsis, Cēsu Sv. Jāņa Kristītāja evaņģēliski luteriskā baznīca [online]. Dehio OME - Kunstdenkmäler Ostmitteleuropa [zitiert 28.12.2023.]. Lasīt publikāciju.
 • Kaczorowska, A., Olsson, K., Liias, R., Treija, S., Bratuškins, U. Toward Guidelines for the Development of a Higher Education Curriculum : Bridging Craft and Digital for a High-Quality Baukultur. BuildDigiCraft New Mindset for High-quality Baukultur in Europe: Bridging Craft and Digital. (A. Bögle, E. Popova, red.). Hamburg: HafenCity University Hamburg, 2022. p. 202.–257. ISBN 978-3-947972-58-6. Available at: doi:10.34712/142.37 
 • Kizika, V., Akmentiņa, L. Broadening Public Engagement in Spatial Planning through Digital Participatory Mapping: Experiences from Latvia. Architecture and Urban Planning / Arhitektūra un pilsētplānošana, 2022, Vol. 18, No. 1, pp. 30.–42. e-ISSN 2255-8764. Available at: doi:10.2478/aup-2022-0004 
 • Krastiņš, J. Beiträge der Rigaer Architekturschule im Baltikum : Arbeiten von Eisenstein, Mandelstamm und Rosenbaum. Osteuropäische Moderne – Beiträge jüdischer Architekten und Architektinnen (Jörg H. Gleiter, Günter Schlusche, Ines Sonder, Herausgeber). Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin, 2022. S. 97.–109. ISBN 978-3-7983-3262-1. e-ISBN 978-3-7983-3263-8.Available at: doi:10.14279/depositonce-15860 
 • Krastiņš, J. Konstantīns Pēkšēns Latvijas kultūrā. Starptautiskās zinātniskās konferences Konstantīns Pēkšēns (1859–1928) un viņa laiks tēzes = Abstracts of the International Scientific Conference Konstantīns Pēkšēns (1859–1928) and his time : 2022, Latvija, Rīga, 24.–25. janvāris, 2022. Rīga: Latvijas Mākslas akadēmija, 2022, 16.–17.lpp. ISBN 978-9934-541-73-5. 
 • Krastiņš, J. Goldingen, Brücke über dem Fluss Windau / Kuldiga, Tilts pār Ventu [online]. Dehio OME - Kunstdenkmäler Ostmitteleuropa [zitiert 28.09.2023.]. Lasīt publikāciju.
 • Krastiņš, J. Goldingen, historisches Stadtzentrum / Kuldīga, Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs [online]. Dehio OME - Kunstdenkmäler Ostmitteleuropa [zitiert 28.09.2023.]. Lasīt publikāciju.
 • Krastiņš, J. Riga, Mietshäuser in der Alberta-Straße 2a, 2, 4, 6, 8 - Haus 8 / Rīga, Īres nami Alberta iela 2a, 2, 4 ,6 un 8 [online]. Dehio OME - Kunstdenkmäler Ostmitteleuropa [zitiert 28.09.2023.]. Lasīt publikāciju.
 • Krastiņš, J. Riga, Gebäude der Rigaer Lettischen Gesellschaft / Rīga, Rīgas Latviešu biedrības nams  [online]. Dehio OME - Kunstdenkmäler Ostmitteleuropa [zitiert 28.09.2023.]. Lasīt publikāciju.
 • Krastiņš, J. Riga, Staatliche Elektrotechnische Fabrik „VEF“ / Rīga, Valsts elektrotehniskā fabrika „VEF” [online]. Dehio OME - Kunstdenkmäler Ostmitteleuropa [zitiert 28.09.2023.]. Lasīt publikāciju.
 • Krastiņš, J. Ruhenthal, Schlossanlage Ruhenthal, Schloss / Pilsrundāle, Rundāles pils apbūves ansamblis, Pils [online]. Dehio OME - Kunstdenkmäler Ostmitteleuropa [zitiert 28.09.2023.]. Lasīt publikāciju.
 • Krastiņš, J. Less Known Art Nouveau: Orleans, Dunkirk, Lille. Architecture and Urban Planning / Arhitektūra un pilsētplānošana, 2023, Vol. 19, No. 1, pp. 38–43. ISSN 1691-4333. e-ISSN 2255-8764. Available at: doi:10.2478/aup-2023-0004. Lasīt publikāciju. 
 • Krastiņš, J. Nancy Art Nouveau Architecture. Architecture and Urban Planning / Arhitektūra un pilsētplānošana, 2023, Vol. 19, No. 1, pp. 66–75. e-ISSN 2255-8764. Available at: https://doi.org/10.2478/aup-2023-0007. Lasīt publikāciju. 
 • Krastiņš, J. Priekšvārds. Ziemeļblāzmai 110 (Ilze Lecinska, sast.). Rīga: Jumava, 2023. 9. lpp. ISBN 978-9934-20-651-1 
 • Treija, S., Bratuškins, U., Koroļova, A. University-Community Engagement: Formation of New Collaboration Patterns in Participatory Budgeting Process. Architecture and Urban Planning / Arhitektūra un pilsētplānošana, 2022, Vol. 18, No. 1, pp. 156.–165. e-ISSN 2255-8764.Available at: doi:10.2478/aup-2022-0016 
 • Viļuma, A. Koncertzāle Minhenē top 18 mēnešos. Latvijas Arhitektūra, 2022, No. 6 (157), 62.–65. lpp. ISSN 1407-4923. 
 • Čaupale R., Kraukle I., Hofmane A. Thoughtful paths of Nature Park «Ogres Zilie kalni». Landscape Architecture and Art, Scientific Journal of Latvia University of Life Sciences and Technologies. Vol. 22 (22). Jelgava: LBTU, 2023, pp. 44–51. ISSN 2255-8632; ISSN 2255-8640. DOI.
Ziņojumi zinātniskajās konferencēs 2022./23. studiju gadā 
 • Treija, S., Bratuskins, U., Koroļova, A. Co-design in Participatory Budgeting Process for Regeneration of Open Space in Large Housing Estates. V Pasaules latviešu zinātnieku kongress «Zinātne Latvijai» 28.06.2023. Rīgā. 
 • Bratuskins, U., Ulme, A. Approaches and Examples of Sustainable Development and Urban Regeneration in Latvia. ECOBUILT Konference PANEL SESSION 1: REGENERATIVE CITIES, 2023. gada 1. martā, Belgradā, Serbijā 
 • Ulme, A., Elere, E., Klasisks arhitekta brīvrokas un digitāls zīmējums. V Pasaules latviešu zinātnieku kongress «Zinātne Latvijai» 28.06.2023. Rīgā.  
 • Krastiņš, J. «Konstantīns Pēkšēns Latvijas kultūrā«. Referāts Latvijas Mākslas akadēmijas sarīkotajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē «Konstantīns Pēkšēns (1859–1928) un viņa laiks = Konstantīns Pēkšēns (1859–1928) and his time» 2022. gada 24. janvārī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 
 • Krastiņš, J. «Jelgavas pilsētas transformācija pēc kara postījumiem». Referāts Latvijas 17. arhitektūras skolu plenērā «Karā izpostīto Ukrainas apdzīvoto vietu atjaunošana» 2022. gada 19. septembrī Rīgā. 
 • Krastiņš, J. «Rīgas pilsētas transformācijas pēc karu postījumiem». Referāts Latvijas 17. arhitektūras skolu plenērā «Karā izpostīto Ukrainas apdzīvoto vietu atjaunošana» 2022. gada 19. septembrī Rīgā. 
 • Krastiņš, J. «Transformations in Urban Reconstruction». Referāts RTU 63. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2022. gada 14. oktobrī Rīgā. 
 • Krastiņš, J. «Expo–2020 : Latvijas paviljons». Referāts Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes zinātniskajā konferencē «Ainava. Tehnoloģija. Māksla” 2023. gada 21. aprīlī Jelgavā. 
 • Krastiņš, J. «Modernās kustības arhitektūras saglabāšanas īpatnības». Referāts Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Kultūras ministriju un Francijas institūtu rīkotajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē «Mūsdienu arhitektūras vieta kultūras mantojuma saglabāšanā» 2023. gada 31. maijā Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 4. 
 • Krastiņš, J. «Latvian Identity in Art Nouveau Architecture». Referāts Institut del Paisatge Urbà, Ajuntament de Barcelona sarīkotajā IV CDF (Coup deFouet) starptautiskajā jūgendstila kongresā Barselonā, Barselonas Universitātē  2023. gada 29. jūnijā. 
 • Krastiņš, J. «Urban Reconstructions: Experience of Germany and The Netherlands». Referāts 18. gadskārtējā starptautiskajā arhitektūras skolu plenērā (18th Annual International Architecture Schools Workshop) 2023. gada 11. septembrī. 
 • Krastiņš, J. «Latvian 20th-century Architectural Heritage – an Important Symbol of National Cultural Identity».  Referāts Nacionālā jūras muzeja un Nacionālā kultūras mantojuma institūta (Polija) sarīkotajā 8. Baltijas jūras reģiona Kultūras mantojuma forumā Gdaņskā (8th Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum in Gdańsk) «Heritage & Crisis» 2023. gada 12. Septembrī. 
 • Treija, S., Koroļova, A. «Urban Gardening Concepts». Prezentēts starptautiskā seminārā «Urban Garden Specialist» , Nordplus, 15.03.2023. Šauļos, Lietuvā 
 • Treija, S. «Arhitektūras likums+ Mājokļu politika Latvijā». Prezentēts seminārā Latvijas Arhitektu savienībā, 12.09.2022., Rīgā 
 • Treija., S. Koroļova, A. «Līdzdalības budžeta projektu veidošana sadarbībā ar kopienām». Prezentēts starptautiskā seminārā sadarbībā ar Aalto universitāti un Taltech, 16.01.2023. Rīgā 
 • Treija, S. «Up-to-date Information Systems in Urban Regeneration». Prezentēts Starptautiskā zinātniskā konferencē URBAN TRANSFORMATIONS FOR AND WITH SUSTAINABLE COMMUNITIES, 13.10.2022., Rīgā 
 • Koroļova, A., Treija, S. «Mobility, Appropriation of Urban Space and Users’ Behaviour in Large Housing Estates». Prezentēts RTU 63. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē 14.10.2022., Rīgā 
 • Oļha, A., Treija, S. «Adaptive Residential Outdoor Environment for Inclusive Aging in Place». Prezentēts RTU 63. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē 14.10.2022., Rīgā 
 • Dauvarts, D., Treija, S. «Needs of Users of Railway Stations and Adjacent Areas». Prezentēts RTU 63. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē 14.10.2022., Rīgā 
 • Treija, S., Bratuskins, U., «Urban Experiments and Liveability in Historic City Centres: Diversity and Inclusivity for Public Open Spaces». Prezentēts ICOMOS starptautiskajā zinātniskajā konference «Public Spaces in Historic Cities», 09.03.2023. Florencē, Itālijā 
 • Treija, S., Bratuskins, U.,  Koroļova, A. «Towards Collaborative Governance: Community Participation in Street Experiments for Inner-City Regeneration». Prezentēts 35th AESOP Annual Congress 2023, 12.07.2023., Lodžā, Polijā 
 • Čaupale, R., Lekcija par Latvijas un Eiropas starpkaru arhitektūru Ostravas Tehniskās universitātes (VŠB Technická Univerzita Ostrava) Arhitektūras fakultātē Erasmus programmas ietvaros, 8-12.05.2023. 
 • Renāte Čaupale, Ieva Kraukle «Thoughtful trails of Ogre Nature Park „Zilie kalni“. International Conference „Application of Nature Therapy Principles for the Creation of Green Environment»  Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences, IUFRO, 20-21. April, 2023. 
 • Čaupale R., Lekcija par Latvijas un Eiropas arhitektūru: «Lotyšská architektura: pozdní středověk a rané novověké období (nastínění)» (Ieskats Latvijas arhitektūrā no viduslaikiem līdz mūsdienām);  «Lokální projevování stylu art deco v Lotyšsku a Československu, Estonsku, Litvě a Polsku» (Stila Art Deco lokālās izpausmes Latvijā un Čehoslovākijā, Igaunijā, Lietuvā un Polijā»). Brno Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāte, Čehijas Republikas Izglītības, jaunatnes lietu un fiziskās audzināšanas ministrijas (MŠMT) pētniecības stipendijas ietvaros (19.09.–9.10.2022). 
Publiskas lekcijas 2022./23. studiju gadā 
 • Krastiņš, J. «Liepājas būvniecības vēsture». Lekcija Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja kruīzu gidu mācību kursos 2022. gada 24. martā Liepājā 
 • Krastiņš, J.  «Liepājas dievnami». Lekcija Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja kruīzu gidu mācību kursa kursos 2022. gada 24. martā Liepājā 
 • Krastiņš, J.  «Liepājas jūgendstils». Lekcija Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja kruīzu gidu mācību kursa kursos 2022. gada 30. martā Liepājā  
 • Krastiņš, J.   «Arhitektu Berči devums Liepājai». Lekcija Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja kruīzu gidu mācību kursos 2023. gada 9. martā Liepājā 
 • Krastiņš, J.   «Liepājas jūgendstils». Lekcija Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja kruīzu gidu mācību kursos 2023. gada 9. martā Liepājā 
 • Krastiņš, J.  «Dauderi Latvijas 19. gs. arhitektūras kopainā». Publiska lekcija Latvijas Nacionālā vēstures muzeja filiālē «Dauderi» 2023. gada 15. aprīlī Rīgā 
 • Krastiņš, J.  «AAE arhitektūra un EXPO–2020». Lekcija korporācijas «Fraternitas Lettica» namā 2023. gada 17. maijā Rīgā, Lāčplēša ielā 5 
 • Krastiņš, J.  ««Ķieģeļu stils» Latvijas arhitektūrā». Publiska lekcija Industriālā mantojuma dienu ietvaros radošajā kvartālā «Provodņiks» 2023. gada 6. augustā Rīgā, Ganību dambī 63 
 • Krastiņš, J.  «Latgales arhitektūras pērles». Publiska lekcija biedrības «Nezināmā Rēzekne» organizētajā zinātnes popularizēšanas lekciju ciklā Rēzeknes Mākslas namā 2023. gada 27. oktobrī Rēzeknē, 18. novembra ielā 26 
 • Krastiņš, J.  «Arhitekta Vilhelma Bokslafa arhitektūra». Publiska lekcija Rīgas jūgendstila muzejā 2023. gada 8. novembrī Rīgā 
 • Krastiņš, J.  «Saskarpunkti Latvijas un Lietuvas baznīcu arhitektūrā» (Points of contact in Latvian and Lithuanian church architecture). Publiska lekcija Kauņas Tehnoloģiju universitātē 2023. gada 11. novembrī Kauņā (Lietuvā) 
 • Krastiņš, J.  «Jūgendstila arhitektūra Rīgā un Latvijā» (Art Nouveau Architecture in Riga and Latvia). Lekcija Salento Universitātē 2023. gada 28. novembrī Lečē (Lecce, Itālijā) 
 • Krastiņš, J.  «Jūgendstila arhitektūra Itālijā» (Art Nouveau/Liberty Architecture in Italy). Lekcija Salento Universitātē 2023. gada 28. novembrī Lečē (Lecce, Itālijā)
Projekti 2022./23. studiju gadā 
Mūsdienu informācijas sistēmas pilsētvides reģenerācijā, (02.01.2020 - 30.12.2022), Latvijas–Lietuvas– Taivānas zinātnes fonds
RTU Arhitektūras fakultātes darba grupa: Sandra Treija, Alisa Koroļova, Uģis Bratuškins.   
Projekta mērķis ir zināšanu apmaiņa par pilsētu reģenerācijas procesiem, izmantojot jaunākās informācijas sistēmas. Analizējot atlasītos izpētes gadījumus (Rīga, Kauņa un Taipejas Dadaočenas rajons), partneri klasificē pašreizējās attiecības starp pašvaldībām, NVO, vietējiem iedzīvotājiem, nozaru pārstavjiem un citām pilsētvides atjaunošanā ieinteresētajām pusēm. Saskaroties ar līdzīgām problēmām ar sadrumstalotu digitālo informāciju un nesakārtotu dažādu viedo rīku izmantošanu, partneri analizē šīs situācijas reģionālos cēloņus un virzienus. 
Erasmus Mundus Design projekts ECOBUILT
Projekta akronīms: ECOBUILT.  ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN, Projekta numurs: 101050081.
RTU ir projekta vadošais partneris. RTU Arhitektūras fakultātes darba grupa: Andra Ulme, Uģis Bratuškins, Edgars Bondars, RTU Dizaina tehnoloģiju institūta darba grupa Dana Beļakova, Gunta Zommere. Sadarbības partneri - Dženovas universitāte Itālijā un Belgradas Universitāte Serbijā. Erasmus Mundus Design pasākumu galvenais mērķis ir veicināt jaunu, inovatīvu, augsta līmeņa integrētu starptautisku studiju programmu izstrādi maģistra līmenī. Projekta mērķis ir radīt trīspusēju maģistra studiju programmu arhitektūrā un vides dizainā, izstrādāt integrētu maģistra studiju programmu ekoloģijai draudzīgā pilsētvidē. Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, kas spēs projektēt un atjaunot ēkas un ainavas pilsētvidē un laukos ar minimālu ietekmi uz cilvēku labklājību un vidi.
LOTUS ERASMUS + LOTUS projekts
AF darba grupa Sarmīte Barvika, Edgars Bondars, Andra Ulme, studenti Daiga Krūmiņa un Egīls Markus.
Locally organized transition of urban sustainable spaces, Lokāli organizētas pārmaiņas ilgtspējīgā pilsētvidē. LOTUS projekta mērķis ir veicināt kapacitātes palielināšanu un stratēģisku pārmaiņu pārvaldību augstākās izglītības iestādēs visā Eiropā. Projekta mērķis ir arī apspriest un demonstrēt dažādu dalībnieku (ministriju, augstskolu asociāciju, studentu un darbinieku arodbiedrību u.c.) potenciālu, lai atbalstītu transformācijas un inovācijas mācībās un mācībās. LOTUS projekta spēles vadītāju apmācības sesija notika Evrē, Francijā 2022. gada 18-20. oktobrī. Learning, Teaching, Training Activities organized in Evreux, France, by Logiville on behalf of the LOTUS project, co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union from the 18th to the 20th of October 2022.
E-participation in urban planning in the Baltic States: experiences, impact, and potentials

ERAF, Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts, 2020-2023    
Darba grupa: Lita Akmentiņa, Sandra Treija 
Pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir labāk izprast e-līdzdalības lomu esošajos iedzīvotāju iesaistes procesos pilsētplānošanā un novērtēt e-līdzdalības rīku izmantošanas pievienoto vērtību un potenciālu pilsētplānošanā Baltijas valstīs.

Implementing nature-based solutions for creating a resourceful circular city, COST CA17133, 2018-2022  
RTU pārstāve: Alisa Koroļova  
COST darbības mērķis ir izveidot ekspertu tīklu, pārbaudot hipotēzi, ka: «Apritīga sistēma, kas ievieš dabā baltītus risinājumus resursu pārvaldībai pilsētas biosfērā, radīs noturīgu, ilgtspējīgu un veselīgu pilsētvidi». Lai risinātu šo izaicinājumu, piecas darba grupas (WG) sniedz savu ieguldījumu resursu cikla noslēgšanā pilsētas biosfērā. Piecas darba grupas nodarbosies ar pilsētvidividi, ūdens sitēmu, resursu atjaunošanu, pilsētu lauksaimniecību un pārveidošanas instrumentiem, lai izprastu nozaru savstarpējās attiecības un to sociāli ekonomisko ietekmi.
Estētika un ekoloģija tehnoloģiskajā izglītībā (Aesthetics and Ecology in Technological Education)
Projekta akronīms: AesThiCo, KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education, 21.02.2022–20.02.2024, Erasmus+. RTU AF projekta komanda: Sandra Treija, Uģis Bratuškins, Alisa Koroļova kopā ar pārējiem projekta partneriem 2023. gadā 3. maijā piedalījās «Reparathon» hakatonā, savukārt no 4. līdz 5. maijam piedalījās seminārā un intensīvās mācībās (ISP Intensive Teachers Training Programme) Kartahenā, Spānijā. Semināra un intensīvo mācību mērķis bija izmēģināt un analizēt dažādu spēļu (Atlas of Weak Signals, The Loop, etc.) atbilstību un izmantošanas iespējas dažādās izglītības programmās. 
Nordplus Adult Programme «Urban Garden Specialist»
Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2021–30.06.2023. 
RTU projekta komanda: Sandra Treija, Alisa Koroļova.  
Nordplus Adult 2021 projekta «Pilsētas dārzkopības speciālists» mērķis ir izstrādāt 80 stundu mūžizglītības programmu «Pilsētas dārzkopība» pieaugušajiem četrās valodās. Saturu veidos moduļi par ainavu plānošanu un dizainu, augu savietojamību, ilgtspējīgu zemes un pilsētu zaļo zonu izmantošanu, «parkleta» koncepcijas vēsturi un to būvniecības vajadzībām. Programma izstrādāta ieviešanai klātienē, tiešsaistē vai hibrīda (daļēji uz vietas, daļēji tiešsaistes programma). Programma tiks veidota angļu, latviešu, lietuviešu un zviedru valodās. 
 
IMPETUS Vietēja līmeņa plānošanas politikas pilnveidošana attiecībā uz pagaidu izmantošanu
INTERREG EUROPE projekts no 01.03.2023.
Vietējo ieinteresēto pušu grupas dalībniece Sandra Treija.
Projekta mērķis ir izveidot atbalsta mehānismu, lai veicinātu un regulētu pagaidu ēku un teritoriju izmantošanu līdz tām tiem atrasts patstāvīgs pielietojums.
Rīgā to plānots sasniegt, pārņemot Eiropas pilsētu un reģionu pagaidu izmantošanas labo praksi un pagaidu izmantošanas politiku integrēšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības stratēģiskās plānošanas ietvarā. Tas tik sasniegts pašvaldībai strādājot kopā ar iedzīvotājiem, vietējās kopienas organizācijām, MVU u.c. interesentiem. 
Zinātniskie līgumdarbi
 • Profesors J. Krastiņš atbilstoši 21.03.2018. noslēgtajam līgumam Nr. RPAB-18-12-lī starp Rīgas Tehnisko universitāti un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentu, kā arī saskaņā ar vienošanos Nr. RPAB-21-4-vps, kas starp pusēm noslēgta 25.05.2021. laika posmā no 02.01.2022. līdz 11.12.2023. ir piedalījies Rīgas domes Pieminekļu padomes darbā. 
 • Profesors J. Krastiņš saskaņā ar autorlīgumu Nr. E-240/22, kas noslēgts 2022. gada 10. martā ar Valsts SIA «Latvijas Televīzija», sagatavojis materiālu apkopojumus raidījumam «Ielas garumā». 
 • Profesors J. Krastiņš saskaņā ar Autoratlīdzības līgumu Nr. GP-A-213/2022, kas noslēgts Rīgā, 2022. gada 2. decembrī ar Nacionālo Kultūras mantojuma pārvaldi, veicis kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanu UNESCO Pasaules mantojuma vietā Nr. 852 «Rīgas vēsturiskais centrs» un tā aizsardzības zonā esošām ēkām, būvēm vai atsevišķiem to elementiem. 
 • Profesors J. Krastiņš saskaņā ar Autoratlīdzības līgumu, kas noslēgts 2022. gada 24. augustā ar the Böckler-Mare-Balticum-Stiftung, Bad Homburg v.d. Höhe, kuru pārstāv managing director Dr. Ulrike Nürnberger (office, post office box 191804, 14008 Berlin) sagatavojis projektam ZMV I 2–2519 DK 0500) «Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in den baltischen Ländern» (Vorprojekt Lettland / Preliminary project Latvia) nepieciešamos 17 tekstus saskaņā ar Dehio vadlīnijām un kritērijiem. 
 • Profesors J. Krastiņš saskaņā ar Autoratlīdzības līgumu, kas noslēgts Rīgā, 2022. gada 5. jūnijā ar Nacionālo Kultūras mantojuma pārvaldi par sadarbību ar fonda Böckler-Mare-Balticum un Herdera Austrumu Centrāleiropas pētniecības institūta projekta «Dehio Handbook of Artistic Monuments in Latvia» veicis Dehio projekta  pirmā posma realizācijas koordinēšanu Latvijā, sagatavojot 100 šķirkļu redakciju latviešu valodā un uzraugot tulkošanu vācu valodā. 
 • Profesors J. Krastiņš saskaņā Autoratlīdzības līgumu Nr. ZRA-23-247-lī, kas  noslēgts 2023. gada 10. martā ar Ziemeļrīgas kultūras apvienību, veicis zinātnisku pētījuma par Kultūras pili «Ziemeļblāzma». 
 • Profesors J. Krastiņš saskaņā ar Autoratlīdzības līgumu 12.12.2023./1537, kas noslēgts 2023. gada 12. decembrī ar Nodibinājumu «Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds» veicis Dehio izdevumam sagatavoto 100 tekstu tulkojuma redakciju koriģēšanu vācu valodā, 60 Dehio tekstu satura papildinājumu vācu valodā rediģēšanu un Dehio–Latvija rakstiem nepieciešamo, tajā skaitā Dehio interneta vietnē https://ome.dehio.org/lv/start publicēto ilustrāciju nokomplektēšanu, darbus veicot saskaņā ar uzņēmuma līgumiem nr. GP-UL-250 un nr. GP-UL-255, kas noslēgti ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. 
Organizētie pasākumi 2022./23. studiju gadā 
RTU 63. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija «Arhitektūra un pilsētplānošana», 14.10.2022, Rīgā 
Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija Arhitektūra un pilsētplānošana norisinās reizi gadā - oktobrī. Tās mērķis ir veicināt diskusiju par ilgtspējīgu pilsētvidi, arhitektūras vēsturi un teoriju, pilsētplānošanu un telpisko attīstību, uzsverot mūsdienīgu pieeju izmantošanu pilsētvides organizācijā, kā arī publiskot jaunākos arhitektūras un pilsētplānošanas jomas problēmu pētījumu rezultātus. Katru gadu Starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā Arhitektūra un pilsētplānošana piedalas pētnieki no daudzām Eiropas valstīm. Tas sniedz iespēju veidot jaunus kontaktus un popularizēt pētījumus arī ārpus Latvijas. 
Starptautiskā zinātniskā konference «URBAN TRANSFORMATIONS FOR AND WITH SUSTAINABLE COMMUNITIES», 13.10.2022, Rīgā 
2022. gada 13. oktobrī Rīgas Tehniskajā universitātē hibrīdā formātā notika projekta «Up-to-date Information Systems in Urban Regeneration» noslēguma konference «Urban Transformations for and with Sustainable Communities». COVID-19 pandēmijas dēļ  kopš projekta uzsākšanas 2020. gadā visiem projekta partneriem līdz šim nebija bijusi iespēja satikties. Šī bija pirmā reize, kad lielākā daļa partneru tikās klātienē. Konferenci viedoja trīs tematiskās sesijas. «Up-to-date Information Systems in Urban Regeneration» visi trīs projekta partneri iepazīstināja ar projekta zinātniskajiem rezultātiem. Sekcijā «Projects’ Networking, Future Research Directions» dalībnieki apsprieda izpētes rezultātus, kas varētu kalpot par pamatu turpmākai sadarbībai un projekta attīstībai nākotnē. Sekcijā «Insights from Young Researchers: Urban Regeneration Approaches and Collaboration Patterns» savos iespaidos un secinājumos dalījās ideju hakatona dalībnieki. 
Seminārs Erasmus+ studentiem: Nova Odesa (Brazīlija) pilsētvides iespējas un izaicinājumi, 16.11.2022. 
Seminārā Erasmus+ studenti, mācībspēki un Nova Odesa (Brazīlija) pārstāvji diskutēja par pilsētas esošo situāciju, Nova Odesa attīstības iespējām un izaicinājumiem. Lukas Stepanow Eiksteinas un Andreis Purim stāstījā par Nova Odesa pilsētvides raksturu, vietējo iedzīvotāju tradīcijām, utt. Diskusijā piedalījās arī Mirela Purim, Renate Albrecht (Brazīlija). 
RTU Studentu zinātniskās konferences sekcija «Arhitektūra un pilsētplānošana», 20.04.2023. 
RTU Studentu zinātniskas konferences sekcija «Arhitektūra un pilsētplānošana» apkopo studentu zinātniskās aktivitātes gan bakalaura, gan maģistra studiju līmenī, lai sniegtu dalībniekiem kopainu par nozīmīgakajām petījumu tēmām, izmantotajām metodēm, kā arī raisītu diskusiju par aktualitātēm nozarē. Konferences labākā referāta autoram tiek pasniegta Jāņa Alkšņa balva.