RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs
Parādīt izvēlni
RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs

No 1990

No 1990

Rīgas Politehniskais institūts savu pašreizējo nosaukumu – Rīgas Tehniskā universitāte – ieguva 1990. gada 19. martā. Kopš tā laika augstskolā notiek studiju procesa reorganizācija, nodrošinot Eiropas Savienības prasībām atbilstošu akadēmisko un augstāko profesionālo izglītību Latvijas tautsaimniecībai raksturīgajās nozarēs.

RTU ir ieguvusi pozitīvu starptautisko ekspertu vērtējumu un ir akreditēta Latvijas Augstākās izglītības padomē. Arī RTU piedāvātās studiju programmas ir izgājušas starptautisko ekspertīzi un ir oficiāli akreditētas.

Pašreiz RTU ir deviņas fakultātes: Arhitektūras, Būvniecības inženierzinātņu, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas, Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu, Elektronikas un telekomunikāciju, E-studiju un humanitāro zinātņu, Inženierekonomikas un vadības, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas. Darbojas Vakara un neklātienes studiju departaments. RTU ir reģionālie
studiju un zinātnes centri Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī.

Rektori:

  • Leonīds Ribickis (no 2011)
  • Ivars Knēts (1999–2011)
  • Egons Lavendelis (1990–1999)