RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs
Parādīt izvēlni
RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs

Citas publikācijas

Citas publikācijas

Veidojot zinātniskos rakstus, IVPC pētnieces Dr. paed. Alīda Zigmunde un Dr. sc. ing. Ilze Gudro piesaista arī citus kolēģus – gan RTU, gan arī citu augstskolu pētniekus, Latvijas muzeju, arhīvu un citu institūciju speciālistus.

Ar RTU IVPC sadarbojas: Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, Vācijas zinātņu vēsturnieki, Eiropas valstu vēstniecības Latvijā, Latvijas Muzeju biedrība, Madonas novadpētniecības un mākslas, Latvijas Sporta, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures, Tukuma un citi muzeji un to pētnieki.

Publikācijas RTU