RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs
Parādīt izvēlni
RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs

RTU vēsture

Rīgas Politehniskais institūts savu pašreizējo nosaukumu – Rīgas Tehniskā universitāte – ieguva 1990. gada 19. martā. Kopš tā laika augstskolā notiek studiju procesa reorganizācija, nodrošinot Eiropas Savienības prasībām atbilstošu akadēmisko un augstāko profesionālo izglītību Latvijas tautsaimniecībai raksturīgajās nozarēs.

RTU vēstures posmi

RTU vēstures hronoloģija no 1896. gada līdz mūsdienām

Rektori

Rektors ir augstskolas augstākā amatpersona, kas īsteno vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv augstskolu.
Rektoru tradīcijas nāk no viduslaiku klasiskajām universitātēm, kad to vadītājs bija rektors. Tehniskās universitātes, kas veidojās pēc Eiropas moderno politehnisko augstskolu parauga, pretēji klasiskajām bija lietišķas. Šo augstskolu augstākā amatpersona līdz 20. gs. vidum bija direktors nevis rektors. 

Goda doktori

RTU Goda doktora nosaukumu piešķir izciliem zinātniekiem, kā atzinību par viņu personisko ieguldījumu zinātnē, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā RTU un starptautiskās sadarbības nostiprināšanā.

Goda biedri

Par RTU Goda biedru var ievēlēt Latvijas un citu valstu zinātnes, izglītības, kultūras, sabiedriskos, tautsaimniecības un administratīvos darbiniekus, kuri sekmējuši universitātes būtisku attīstību.

RTU olimpieši

Olimpiešu galerijā iekļauti mūsu augstskolas absolventi, studenti un mācībspēki, kuri kopš 1912. gada piedalījušies olimpiskajās spēlēs, kā arī tie inženierzinātņu studenti – olimpieši.

Augstskolas nozīmīgās jubilejas

Jau kopš 19. gadsimta Rīgas Politehnikums (vēlāk – Rīgas Politehniskais institūts) savas dibināšanas gadadienas ir atzīmējis ar īpaši šim notikumam veltītiem svinīgiem pasākumiem.

RTU svarīgāko notikumu hronoloģija

Šajā sadaļā publicēti nozīmīgākie RTU notikumi pa studiju gadiem.