RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs
Parādīt izvēlni
RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs

Zinātniskais žurnāls

Zinātniskais žurnāls

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra zinātniskais žurnāls «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» iznāk kopš 2017. gada. Žurnāls iznāk vienreiz gadā, un tā mērķis ir publicēt pētījumus inženierzinātņu un augstskolu vēsturē, iepazīstināt ar tiem inženierus, studentus un citus interesentus, popularizēt sasniegumus inženierzinātnēs un augstskolās. 

RTU IVPC zinātniskais žurnāls «History of Engineering Science and Institutions of Higher Education» iekļauts starptautiskajā zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāzē ERIH PLUS.

Daļa zinātnisko rakstu tiek publicēti pēc to autoru referātiem ikgadējās RTU starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture».

Žurnāla rakstu tematika: Latvijas augstskolu absolventu, mācībspēku un studentu darbība un ieguldījums inženierzinātnēs, fabriku, rūpnīcu un atsevišķu rūpniecības nozaru darbība, augstskolu darbība.

Zinātniskā žurnāla pielikumā tiek pievienota studiju gada hronoloģija un atvadu vārdi mūžībā aizgājušajiem ilggadējiem RTU zinātniekiem un mācībspēkiem.

 

Pieteikšanās RTU zinātniskās konferences sekcijas «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» sēdei

2023. gada oktobrī notiks RTU 64. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» sēde. Daļa no konferencē prezentētajiem pētījumiem tiks publicēti RTU IVPC 8. zinātniskajā žurnālā, kas iznāks 2024. gada oktobrī.

Rakstu pieteikšanas un iesniegšanas kārtība

Līdz 2023. gada 10. janvārim autoram elektroniski (; ) jāiesniedz potenciālās publikācijas tēzes latviešu un angļu valodā, kas tiks izvērtētas zinātniskā žurnāla redkolēģijā 15 darba dienu laikā. Tēžu noformējumu skatīt šeit.

Līdz  2023. gada 25. janvārim autors saņems apstiprinājumu uz autora norādīto e-pastu par to, ka viņa darbs tiek pieņemts publicēšanai.

Pilns zinātniska raksts latviešu un, vēlams, arī angļu valodā (tajā skaitā ilustrācijas, attēli u. tml.) un licence par tā publicēšanu autoram jāiesniedz elektroniski (; ) līdz 2023. gada 27. martam.

Līdz 2023. gada 28. aprīlim redkolēģija un recenzenti izvērtēs zinātniskā raksta atbilstību.

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra zinātniskā žurnāla «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» rakstu noformēšanas noteikumi pieejami šeit.

 

RTU IVPC zinātnisko žurnālu var lasīt:
2017 latviešu valodā
2018 latviešu valodā
2018 angļu valodā
2019 latviešu valodā
2019 angļu valodā
2020 latviešu valodā
2020 angļu valodā
2021 latviešu valodā
2021 angļu valodā
2022 latviešu valodā
2022 angļu valodā

Lai saglabātu RTU inženierzinātņu mantojumu, kā arī informētu sabiedrību par augstskolas vēsturi, IVPC publicē gan zinātnisko žurnālu, gan zinātniskās monogrāfijas, gan pupulārzinātniskus izdevumus.

RTU Zinātniskie žurnāli