RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs
Parādīt izvēlni
RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs

Zinātniskais žurnāls

Zinātniskais žurnāls

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra zinātniskais žurnāls «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» iznāk kopš 2017. gada. Žurnāls iznāk vienreiz gadā, un tā mērķis ir publicēt pētījumus inženierzinātņu un augstskolu vēsturē, iepazīstināt ar tiem inženierus, studentus un citus interesentus, popularizēt sasniegumus inženierzinātnēs un augstskolās. 

RTU IVPC zinātniskais žurnāls «History of Engineering Science and Institutions of Higher Education» iekļauts starptautiskajā zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāzē ERIH PLUS.

Daļa zinātnisko rakstu tiek publicēti pēc to autoru referātiem ikgadējās RTU starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture».

Žurnāla rakstu tematika: Latvijas augstskolu absolventu, mācībspēku un studentu darbība un ieguldījums inženierzinātnēs, fabriku, rūpnīcu un atsevišķu rūpniecības nozaru darbība, augstskolu darbība.

Zinātniskā žurnāla pielikumā tiek pievienota studiju gada hronoloģija un atvadu vārdi mūžībā aizgājušajiem ilggadējiem RTU zinātniekiem un mācībspēkiem.

Rakstu pieteikšanas un iesniegšanas kārtība

2021. gada oktobrī notika RTU 62. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» sēde. Daļa no konferencē prezentētajiem pētījumiem tiks publicēti RTU IVPC 6. zinātniskajā žurnālā, kas iznāks 2022. gada oktobrī.

Līdz 2021. gada 1. decembrim autoram elektroniski (; ) jāiesniedz potenciālās publikācijas tēzes latviešu un angļu valodā, kas tiks izvērtētas zinātniskā žurnāla redkolēģijā 15 darba dienu laikā. Tēžu noformējumu skatīt šeit.

Līdz  2021. gada 20. decembrim autors saņems apstiprinājumu uz autora norādīto e-pastu par to, ka viņa darbs tiek pieņemts publicēšanai.

Pilns zinātniska raksts latviešu un, vēlams, arī angļu valodā (tajā skaitā ilustrācijas, attēli u. tml.) un licence par tā publicēšanu autoram jāiesniedz elektroniski (; ) līdz 2022. gada 20. februārim.

Līdz 2022. gada 20. martam redkolēģija un recenzenti izvērtēs zinātniskā raksta atbilstību.

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra zinātniskā žurnāla «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» rakstu noformēšanas noteikumi pieejami šeit.

 

RTU IVPC zinātnisko žurnālu var lasīt:
2017 latviešu valodā
2018 latviešu valodā
2018 angļu valodā
2019 latviešu valodā
2019 angļu valodā
2020 latviešu valodā
2020 angļu valodā
2021 latviešu valodā
2021 angļu valodā

Lai saglabātu RTU inženierzinātņu mantojumu, kā arī informētu sabiedrību par augstskolas vēsturi, IVPC publicē gan zinātnisko žurnālu, gan zinātniskās monogrāfijas, gan pupulārzinātniskus izdevumus.

RTU Zinātniskie žurnāli