RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs
Parādīt izvēlni
RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs

1887 – RP 25. gadadiena

1887 – RP 25. gadadiena

Pirmo jubileju, veltītu Rīgas Politehnikuma (RP) 25 darbības gadiem, augstskola svinēja 1887. gadā.

Saistībā ar jubileju tika vēlreiz pārskatīta Rīgas Politehnikuma vēsture, uzsverot tās nozīmi un ieguldījumu ne tikai Baltijas, bet visas plašās Krievijas impērijas augstākās politehniskās izglītības veidošanā un attīstībā.

Jubilejas svinības sākās 1. oktobrī ar lāpu gājienu no Rīgas pils laukuma, tālāk virzoties pa Pils un Smilšu ielām, Basteja un Teātra bulvāri, Suvorova (tagad – Barona) ielu un Troņmantnieka (tagad – Raiņa) bulvāri uz augstskolas ēku – tagadējo Latvijas Universitāti.

Nākamajā dienā, 2. oktobrī, jubileju atzīmēja arī augstskolas Sagatavošanas skola, kas pastāvēja kopš 1862. gada. Rīgas Politehnikuma aulā (tagad – LU Mazā aula) pulcējās tās audzēkņi un pedagogi, kā arī uzaicinātie bijušie pedagogi.

Par godu jubilejai pirms svinībām izdeva piemiņas rakstu krājumu, ko ievadīja profesora Gustava Kīzericka veidots vēsturisks apraksts «Festschrift der Polytechnischen Schule zu Riga zur Feier ihres XXV jährigen Bestehens», kurā autors vispusīgi aprakstīja augstskolas izveidošanu un darbības pirmos 25 gadus.

Otra nozīmīga rakstiska liecība par šo laiku ir profesora T. Grēnberga vadībā vācu valodā sastādītais «Rīgas Politehnikuma Album academicum», kurā ir ziņas par lielāko daļu bijušo un esošo studentu un mācībspēku darba gaitām.