RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs
Parādīt izvēlni
RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs

Goda doktori

Remo Morzenti Pellegrīnī (Remo Morzenti Pellegrini)

1968

Itālija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2022. gadā par ieguldījumu RTU un Bergamo Universitātes Itālijā sadarbības veicināšanā studiju, zinātnes un kultūras jomā, radot iespēju RTU mācībspēkiem, pētniekiem un studējošajiem piedalīties kopēju aktivitāšu īstenošanā Rīgā un Bergamo. Profesors sniedzis arī būtisku devumu RTU sadarbības sekmēšanā ar Itālijas vēstniecību Rīgā.

Garijs Markī (Gary Marquis)

1957

Somija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2022. gadā par ieguldījumu RTU un Ālto Universitātes sadarbības veicināšanā, RTU stratēģiskās un starptautiskās attīstības sekmēšanā un RTU tēla veidošanā.

Pauls E. Tesluks (Paul E. Tesluk)

1969

ASV
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2021. gadā par ieguldījumu RTU Rīgas Biznesa skolas attīstībā, akadēmiskajiem sasniegumiem un RTU sadarbības veicināšanā ar Ņujorkas štata Bufalo universitāti. 

Hidenori Mimura

1956

Japāna
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2019. gadā par ieguldījumu RTU studiju un zinātniskajā darbā, lasot izcilas lekcijas RTU Tehniskās fizikas institūta semināros un sniedzot atbalstu konferenču organizēšanā un RTU promocijas darbu aizstāvēšanas procesā.

Olafs Daugulis

1968

ASV
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2019. gadā par izciliem sasniegumiem pedagoģiskajā un zinātniskajā darbībā organiskās ķīmijas jomā, par nozīmīgu ieguldījumu RTU studiju procesa pilnveidošanā un par ilggadēju sadarbību nodrošinot studiju un stažēšanās iespējas Latvijas augstskolu absolventiem un mācībspēkiem ASV augstskolās.

Andress Georgs Kečkemētijs-Daraņi (Andrés George Kecskeméthy Darányi)

1957

Vācija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2018. gadā par aktīvu darbu RTU labā, lai attīstītu zinātnisko pētniecību starpdisciplinārās nozarēs, it īpaši robotikā un elektromehatronikā. Būtisks ieguldījums RTU sadarbības veicināšanā ar Vācijas universitātēm un uzņēmumiem.

Roberts D. Lorencs (Robert D. Lorenz)

1946–2019

ASV
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2017. gadā par aktīvu darbu RTU labā - attīstītot zinātnes rezultātu komercializāciju un sadarbību ar industriju - īpaši elektrotehnikas jomā. Būtisks ieguldījums RTU sadarbības veicināšanā ar ASV universitātēm.

Āris Žīgurs

1965

Latvija
Par nozīmīgu ieguldījumu RTU attīstībā, studiju un zinātnes procesa atbalstīšanā, daudzus gadus veltot  RTU savas profesionālās zināšanas un apjomīgo darba pieredzi. RTU Goda doktors (2014).

Vītauts Milašs (Vytautas Milašius)

1934–2019

Lietuva
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2012. gadā par nozīmīgu ieguldījumu sadarbības veicināšanā zinātnisko pētījumu, zinātnisko kvalifikāciju izvērtēšanas, metodisko izstrādņu jomā un kopēju programmu veidošanā RTU un Kauņas Tehnoloģiju universitātē.

Franko Milano (Franco Milano)

1942

Itālija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2012. gadā par nozīmīgu ieguldījumu modernu medicīnas fizikālo tehnoloģiju ieviešanā, ilggadēju sadarbību saistībā ar «Erasmus» programmu, nodrošinot studiju un prakses iespējas Itālijā medicīnas fizikas jomā.

Eberhards Blīmels (Eberhard Blümel)

1953

Vācija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2012. gadā par lielu ieguldījumu sadarbības veicināšanā starp RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāti un Rietumeiropas lielāko lietišķās zinātniskās pētniecības sabiedrību Fraunhofer Society.

Riks de Donkers (Rik W. de Doncker)

1958

Vācija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2010. gadā par lielu ieguldījumu RTU akadēmisko studiju programmu pilnveidošanā un attīstīšanā elektrotehnikas jomā, vienlaikus radot iespējas RTU dalībai dažādos starptautiskos projektos Vācijā.

Edvīns Vedējs

1941–2017

ASV
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2009. gadā par nozīmīgu ieguldījumu RTU studiju procesa pilnveidošanā un starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšanā un attīstīšanā organiskās ķīmijas jomā.

Olli Antero Sepenens (Olli Antero Seppänen)

1944

Somija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2009. gadā par nozīmīgu ieguldījumu RTU studiju procesa pilnveidošanā un starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšanā un attīstīšanā apsildīšanas, ventilēšanas un gaisa kondicionēšanas jomā. 

Ivars Kalviņš

1947

Latvija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2007. gadā par nozīmīgu ieguldījumu zinātniskās sadarbības veicināšanā starp RTU un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu.

Frančesko Profumo (Francesco Profumo)

1953

Itālija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2006. gadā par ieguldījumu RTU akadēmiskās, zinātniskās un starptautiskās sadarbības veicināšanā un attīstīšanā, radot iespēju RTU mācībspēkiem, doktorantiem un maģistrantiem veikt pētījumus dažādos starptautiskos projektos Itālijā.

Juris Binde

1955

Latvija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2006. gadā par nozīmīgu ieguldījumu mūsdienīgu RTU studiju programmu izstrādāšanā, zinātniskās darbības veicināšanā un attīstīšanā telekomunikāciju zinātņu nozarē, kā arī RTU infrastruktūras pilnveidošanā.

Jānis Bubenko, jun.

1935–2022

Zviedrija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2004. gadā par nozīmīgu ieguldījumu RTU studiju procesa pilnveidošanā informācijas tehnoloģijas nozarē un zinātniskās sadarbības veicināšanā ar Zviedrijas universitātēm.

Andžejs Bledzkis (Andrzej Bledzki)

1944

Vācija/Polija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2004. gadā par nozīmīgu ieguldījumu RTU studiju procesa pilnveidošanā un starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšanā un attīstīšanā polimēru kompozītmateriālu jomā.

Rūdolfs Taurits (Rudolf Taurit)

1934

Vācija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2004. gadā par nozīmīgu ieguldījumu RTU studiju procesa pilnveidošanā medicīnas inženierijas un fizikas nozarē un sadarbības veicināšanu ar Vācijas universitātēm.

Džons Midletons (John Middleton)

1946

Lielbritānija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2003. gadā par lielu ieguldījumu RTU akadēmiskās, zinātniskās un starptautiskās sadarbības veicināšanā un attīstīšanā, radot iespēju RTU mācībspēkiem, doktorantiem un maģistrantiem veikt pētījumus dažādu starptautisku projektu ietvaros Lielbritānijā, Itālijā, Zviedrijā un Somijā.

Juris Ekmanis

1941–2016

Latvija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2002. gadā par nozīmīgu ieguldījumu RTU zinātniskās darbības veicināšanā un Latvijas inženierzinātņu tālākā attīstībā.

Anders Flodstrems (Anders Flodström)

1944

Zviedrija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2002. gadā par nozīmīgu ieguldījumu RTU un Stokholmas Karaliskās Tehniskās augstskolas zinātniskās sadarbības attīstīšanā, kā arī par Baltijas jūras reģiona valstu tehnisko universitāšu apvienības BALTECH izveidošanu un sekmīgu vadīšanu.

Valdis Jākobsons

1938–2021

Latvija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2001. gadā par nozīmīgu ieguldījumu farmācijas un medicīnas ķīmijas nozaru augstākās izglītības, zinātnes un ražošanas attīstībā Latvijā.

Guntis Bole

1934–2018

ASV
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2001. gadā par nozīmīgu ieguldījumu RTU Arhitektūras un Būvniecības fakultāšu mācību procesa veicināšanā un attīstībā.

Henrijs Millers-Maleks (Henri Muller-Malek)

1932

Beļģija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 2000. gadā par nozīmīgu ieguldījumu modernās pasniegšanas metodikas ieviešanā RTU.

Stīvens Danets (Stephen Dunnett)

1944

ASV
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 1998. gadā par nozīmīgu ieguldījumu RTU Rīgas Biznesa institūta attīstībā.

Alģirds Matukonis (Alģirdas Matukonis)

1920–2013

Lietuva
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 1996. gadā par  izciliem sasniegumiem tekstiltehnoloģijā, nozīmīgu veikumu RTU zinātnisko un pedagoģisko kadru sagatavošanā un lielu ieguldījumu starptautisko zinātnisko sakaru veicināšanā.

Tālis Millers

1929–2022

Latvija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 1996. gadā par izciliem sasniegumiem ķīmijas tehnoloģijā, nozīmīgu veikumu RTU jaunās inženieru paaudzes, zinātnisko un pedagoģisko kadru sagatavošanā un lielu ieguldījumu zinātniskās darbības organizēšanā.

Anatolijs Netušils

1915–1998

Krievija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 1995. gadā par izciliem sasniegumiem elektrotehnikā, nozīmīgu veikumu RPI / RTU zinātnisko un pedagoģisko kadru sagatavošanā un lielu ieguldījumu starptautisko zinātnisko sakaru veicināšanā.

Heinrihs Hellmanis (Heinrich Hellmann)

1915–2000

Vācija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 1995. gadā par  izciliem sasniegumiem akustikas pētījumos, nozīmīgu veikumu RTU mācību un zinātniskās bāzes attīstīšanā un lielu ieguldījumu starptautisko zinātnisko sakaru veicināšanā.

Heriberts J. Oels (Heribert J. Oel)

1925–2006

Vācija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 1995. gadā par izciliem sasniegumiem ķīmiskās tehnoloģijas attīstībā, nozīmīgu veikumu RTU mācībspēku kvalifikācijas celšanā un lielu ieguldījumu starptautisko zinātnisko sakaru veicināšanā.

Reinhards Vītols

1925–2019

Lielbritānija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 1994. gadā par izciliem sasniegumiem inženierzinātņu attīstībā, nozīmīgu veikumu RTU mācībspēku kvalifikācijas celšanā un lielu ieguldījumu Latvijas inženieru starptautisko sakaru veicināšanā.

Džeimss Kenijs (James Kenney)

1947

ASV
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 1994. gadā par izciliem sasniegumiem uzņēmējdarbības un inženierzinātņu studiju attīstībā Latvijā, par lielu ieguldījumu RTU Rīgas Biznesa institūta izveidošanā un augstskolu starptautiskās sadarbības veicināšanā.

Andris Palejs

1933-2012

Kanāda
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 1991. gadā par izciliem sasniegumiem inženierzinātņu attīstībā Latvijā un lielu ieguldījumu Latvijas inženieru starptautisko sakaru veicināšanā.

Jānis Bubenko

1911–2002

Zviedrija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 1991. gadā par  izciliem sasniegumiem pedagoģiskajā un zinātniskajā darbībā dažādās elektroenerģētikas jomās, par aktīvu zinātniskās sadarbības veicināšanu starp RTU un Zviedrijas augstskolām.

Juris Soikāns

1920–1995

Vācija
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 1991. gadā par izciliem sasniegumiem pedagoģiskajā un zinātniskajā darbībā kibernētiskajā estētikā.

Gundars Ķeniņš-Kings

1926–2015

ASV
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 1991. gadā par izcilu ieguldījumu Latvijas Republikas tautsaimniecības attīstīšanā un speciālistu sagatavošanā.

Gunārs Birkerts

1925–2017

ASV
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 1990. gadā par izciliem sasniegumiem arhitektūrā, radot unikālus sabiedrisko ēku projektus un dodot nenovērtējamu ieguldījumu arhitektūras zinātnes attīstībā.

Arvīds Upesleja-Grants

(1920–2014)

ASV
RTU Goda doktora nosaukums piešķirts 1990. gadā par izciliem sasniegumiem inženierzinātnēs, radot unikālus autoceļu un tiltu projektus un vadot to būvniecisko realizāciju.