RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs
Parādīt izvēlni
RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs

1912 – RPI 50. gadadiena

1912 – RPI 50. gadadiena

Atzīmējot augstskolas 50 gadu pastāvēšanu, 1912. gada rudenī tika atzīmēta nākamā nozīmīgā jubileja. 1896. gadā bija mainījies augstskolas nosaukums, un šajā jubilejā to pazina kā Rīgas Politehnisko institūtu (RPI). Svinības noritēja līdzīgi tām, kādas bija pirms 25 gadiem.

Svētku priekšvakarā, 1. oktobrī, notika dievkalpojumi gan pareizticīgo katedrālē, gan Rīgas luterāņu Svētā Pētera baznīcā. Pēcpusdienā studentu korporāciju locekļi no Rīgas Politehniskā institūta ēkas Puškina (tagad – Kronvalda) bulvārī 4 devās lāpu gājienā uz augstskolas administrācijas ēku Troņmantnieka (tagad – Raiņa) bulvārī 19.

Svētku dienā svinīgajā sēdē Lielās ģildes telpās institūtu jubilejā sveica 73 pārstāvji, tai skaitā no Pēterburgas Zinātņu akadēmijas, Pēterburgas, Odesas, Tērbatas

augstākajām mācību iestādēm; Parīzes, Stokholmas, Ženēvas, Helsinku u. c. augstākajām tehniskām skolām. Tika saņemti daudzi Eiropas augstskolu apsveikumi.