RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs
Parādīt izvēlni
RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs

No 1958–1990

No 1958–1990

Uz Latvijas Valsts universitātes bāzes 1958. gadā tika atjaunots Rīgas Politehniskais institūts. Tas atkal kļuva par patstāvīgu augstākās izglītības iestādi, kurā mācījās gandrīz 3000 studentu. Jau pēc pirmajiem pieciem mācību gadiem studentu skaits palielinājās vairāk nekā trīs reizes. Tika izveidotas arī jaunas dienas nodaļas fakultātes, to skaits 80. gadu beigās jau bija 10: Arhitektūras un celtniecības, Inženierceltniecības, Ķīmijas tehnoloģijas, Mehānikas un mašīnbūves, Aparātu būvniecības un automatizācijas, Elektroenerģētikas, Automātikas un skaitļošanas tehnikas, Radiotehnikas un sakaru, Inženierekonomikas un Sabiedrisko zinātņu. Studijas notika arī vakara un neklātienes nodaļas fakultātēs un mācību konsultāciju punktos.

RPI mācības notika gan latviešu, gan krievu valodā pēc kursu sistēmas.

Direktors:

  • Kristaps Neilands (1958–1960)

Rektori:

  • Egons Lavendelis (1985–1990)
  • Aleksandrs Veiss (1963–1985)
  • Aleksandrs Mālmeisters (1961–1963)