RTU Studentu serviss
Parādīt izvēlni
RTU Studentu serviss

PAGARINĀTS PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ MENTORINGA PROGRAMMAI «SIEVIETEI BŪT NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBĀ UN BŪVNIECĪBĀ»

4. marts
.
.
.

Pagarināts pieteikšanas termiņš VNĪ mentoringa programmai “Sievietei būt nekustamo īpašumu pārvaldībā un būvniecībā”

VAS «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ) sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), Vidzemes Augstskolu (VA) un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU) organizē mentoringa programmu no 2024. gada 8. marta līdz 7. jūnijam. Aicinām studentes iepazīties ar VNĪ mentorēm un pieteikties dalībai programmā līdz 4. martam, aizpildot anketu. Pasākuma plakāts pieejams šeit.

Programmas mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti karjerā būvniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un pārvaldības jomās, kā arī celt jomas un profesijas prestižu. Mentorings ir profesionālas un personīgas kompetences pilnveidošanas iespēja starp mentoru (profesijas pārstāvis) un mentorējamo (students). Programmas laikā tiek organizētas kopējās tikšanās visām studentēm un mentorēm, izglītojošas vizītes VNĪ būvniecības un pārvaldītajos objektos, karjeras sesijas, kā arī savstarpējās tikšanās mentorēm un studentēm reizi mēnesī vai biežāk abpusēji vienojoties.

Saite uz pieteikšanās anketu

Studentēm tā ir iespēja saņemt atbalstu karjeras mērķu un iespēju identificēšanai, iekāpjot dažādu nozares amatu «kurpēs». Iespēja paplašināt savu redzesloku un izprast profesiju, kā arī iegūt jaunas zināšanas un saņemt profesionālu apmācību. Programmas laikā tiek veidots pašnovērtējums, kas var palīdzēt sasniegt vairāk, tostarp veidota sadarbība ar ekspertiem, uzzināts aktuālais nozarē un iegūti jauni kontakti tīklošanās ceļā.

Mentoringa programmas atklāšanas pasākums norisināsies 8. martā VNĪ birojā, Talejas ielā 1. Tā ietvaros organizēta studentu un mentoru pirmā tikšanās, kur būs iespējams vairāk uzzināt vienam par otru, mentoringa programmas norisi un mērķiem, kā arī dzirdēt iedvesmojošus stāstus. Pēc reģistrēšanās dalībai programmā, ar studentēm sazināsies VNĪ pārstāvis, informējot par atklāšanas pasākumu, ierašanās kartību un saistošo informāciju.

Šī ir lieliska iespēja apgūt jaunas prasmes un iemaņas, uzdot interesējošos jautājumus un mācīties no profesionālēm būvniecības un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomās. Atbalstu, padomu un ieskatu darba ikdienā gatavas sniegt VNĪ ekspertes:

Alise Banga (Nekustamā īpašuma vadītāja)

Alise nekustamo īpašumu nozarē strādā gandrīz 10 gadus. Pabeigusi Latvijas Universitāti ar bakalaura grādu politikas zinātnē, un arī šobrīd turpina studijas Rīgas Biznesa skolā. Alise uzskata, ka studenti un jaunie profesionāļi ir ļoti nozīmīga un nepieciešama daļa no Latvijas nākotnes, tādēļ pārējiem, kuriem jau ir pieredze nozarē, ir viņus jāatbalsta un jāpalīdz sasniegt mērķus. Alise spēj sniegt zināšanas attiecību vadībā ar stratēģiskiem klientiem un nekustamo īpašumu vadībā, ieskaitot finanšu vadību un attīstības plānu sagatavošanu.

Uzzini vairāk: Linkedin

Aija Ikstena - (Korporatīvās komunikācijas un ilgtspējas daļas vadītāja)

Aijai ir vairāk nekā desmit gadu pieredze korporatīvās komunikācijas jomā. Šobrīd viņa ir atbildīga par VNĪ iekšējās un ārējās komunikācijas veidošanu un krīžu komunikāciju. Sava ceļa atrašana prasa laiku un darbu ar sevi, tāpēc Aija tic, ka kvalitatīvs mentorings var ātrāk palīdzēt atmest lieko un fokusēt topošā profesionāļa uzmanību mērķtiecīgai izaugsmei. Aija studentiem spēj sniegt izpratni par iekšējās, ārējās komunikācijas veidošanos uzņēmumā. Principiem, kas jāņem vērā, organizējot lielus publiskus un iekšējus komandu saliedēšanas pasākumus.

Uzzini vairāk: Linkedin

Kristīne Guļko (Nekustamā īpašuma vadītāja)

Kristīnes darba pieredze nekustamā īpašuma nozarē ir vairāk kā 10 gadi, un viņa ir ieguvusi profesionālo maģistra grādu būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā. Kristīne darbojusies daudz dažādos projektos, kuri ietver pilnu apsaimniekošanas pakalpojumu klāstu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Viņa ir iesaistījusies iekšējās kārtības noteikumu izstrādē, kā arī pārvalda visu Kultūras ministrijas portfeli (kas ir lielākais VNĪ klients), kur īpašumi atrodas vairāk kā 90 dažādās adresēs. Kristīnes stiprās puses ietver spēju efektīvi strādāt krīzes situācijās, precīzi un punktuāli sadarboties ar klientiem, kā arī būt atvērtai un atsaucīgai. Tādēļ viņa ļoti priecāsies par jauniešu atsaucību un drosmi piedalīties mentoringa programmā, jo viņa vēlas palīdzēt jaunajām studentēm kļūt par tikpat izcilām ekspertēm nekustamo īpašumu jomā!

Uzzini vairāk: Linkedin

Anna Vilsone (Nekustamā īpašuma vadītāja)

Anna Vilsone ieguvusi divas augstākās izglītības (RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, maģistra grāds ekonomikā, bakalaura grāds vadībzinātnē). Nekustamā īpašuma administrēšanas jomā darbojos trīs gadus, strādājot gan ar komercsektoru, gan ar publiskā sektora klientiem. Iepriekš Anna strādājusi citās jomās un sektoros, piemēram iekšējās komunikācijas, tādēļ ir īsais cilvēks, kurš spēs iedrošināt mācīties un uzsākt kaut ko jaunu; «izmēģināt roku» dažādās jomās un profesijās. Šobrīd ikdienas darbs saistīts gan ar īpašumu sakārtošanas jautājumiem (sadarbībā ar namu pārvaldniekiem), gan ar līgumattiecību sakārtošanu (sadarbība ar juristiem), gan ar stratēģisko īpašumu attīstību. Anna ir lieliska savā darbā, pateicoties tādām īpašībām kā atbildība, plānošana un sadarbība, kuras Anna izteikti uzsver. Šīs ir arī spējas jeb kompetences, kuras viņa vēlas nodot tālāk studentiem. Anna vēlētos iedrošināt jauniešus darbam un palīdzēt viņiem gūt pārliecību, ka nozarē strādā atsaucīgi un profesionāli cilvēki, kā arī atgādināt, ka visiem jautājumiem ir risinājumi.

Uzzini vairāk: Linkedin

Baiba Zūle (Nekustamā īpašuma vadītāja)

Iesaistīties mentoru programmā Baibu Zūli motivēja iespēja iegūt jaunu pieredzi un uzklausīt citu cilvēku viedokli, izprotot viņu redzējumu. Baiba nekustamo īpašumu nozarē strādā 14 gadus, un pieredzi ieguvusi strādājot vairākos amatos - lietvedībā, nekustamā īpašuma tirdzniecībā, vērtēšanā un apsaimniekošanā – tādēļ viņai ir plašs un visaptverošs kompetences loks. Baiba ir gatava dalīties ar saviem pieredzes stāstiem, kuri ir dažādi, plaši un daudzveidīgi. Tie ietver pieredzi un redzējumu par pārvaldnieka ikdienu un darba specifiku, kā arī pārliecību, ka sieviete var!

Edīte Kalniņa (Personāla vadības daļas vadītāja)

Edīte būvniecības un nekustamā īpašuma nozarē strādā piekto gadu - pirms tam darbojusies IT, farmācijas un mazumtirdzniecības jomās. Personāla vadībā strādā vairāk kā 10 gadus. Studējusi arī ārzemēs, iegūstot doktora grādu Ņujorkas Universitātē ASV Fulbraita programmā. Absolvējusi Latvijas Universitātes psiholoģijas studiju programmu. Edīte ir zinoša, kompetenta un iedvesmojoša. Viņa piedalās mentoringa programmā, lai piesaistītu un atbalstītu vairāk jaunu sieviešu būvniecībā un nekustamā īpašuma pārvaldībā (šobrīd Latvijā sieviešu īpatsvars būvniecības un nekustamā īpašuma nozarē ir tikai 6-8%). Edīte ir gatava studentēm sniegt karjeras konsultācijas, dalīties pieredzē un profesionālajā tīklojumā.

Uzzini vairāk: Linkedin

Santa Melne – (Nekustamā īpašuma attīstības projektu vadītāja)

Santa jau teju 20 gadus strādā būvniecības un nekustamā īpašuma nozarē. Šobrīd Santas aktuālais un sarežģītākais projekts – apkures inženiertīkla pārbūve 20000 m2 lielā ēku kompleksā, kur lietotājs paliek strādāt paralēli būvdarbiem. Atceroties sevi uzsākot darba gaitas, Santa vienmēr bija pateicīga tiem kolēģiem, kuri nesavtīgi dalījās pieredzē un zināšanās, jo tā bija viena no panākumu atslēgām. Tādēļ šobrīd Santa ir gatava un vēlas dalīties savā pieredzē, lai palīdzētu studentēm uzstādīt un sasniegt nākotnes mērķus. Santa studentiem vēlās nodot prasmes pozitīvai komunikācijai ar iesaistītajām pusēm un spēju atrast risinājumus lietās, kas tomēr nenotiek pēc sākotnējā plāna.

Uzzini vairāk: Linkedin

Signe Zavadska – (Nekustamā īpašuma tiesību aktu daļas vadītāja)

Signei ir aptuveni 20 gadu pieredze jurisprudencē, gan tiesā, gan juridiskos birojos, gan arī valsts kapitālsabiedrībā. Pašlaik VNĪ vada tiesību aktu daļu, kura izstrādā un nodrošina tiesību aktu virzību, tai skaitā par nekustamo īpašumu atsavināšanu un budžeta līdzekļu piešķiršanu būvniecības projektiem. Signei ir maģistra grāds tiesību zinātnē, kā arī aizvirzīti virkne apjomīgu tiesību aktu projektu saistībā ar valsts budžeta pārdali vērienīgiem būvniecības projektiem. Viņa strādā ar visiem lielākajiem VNĪ projektiem, kā Jaunais Rīgas teātris, Rīgas pils kastelas restaurācija, Prokuratūras nama pārbūve u.c. Tostarp iegūta pieredze piedaloties lielās tiesvedībās, pārstāvot gan valsti, gan privātpersonas. Signe vēlās iegūt jaunu pieredzi un nodot kādam līdz šim iegūto. No Signes būs iespējams mācīties komunikācijas prasmes sarežģītās situācijās, liela apjoma darbu organizēšanu un prioritizēšanu, laika plānošanu, stresa menedžmentu, dažādu juridiska rakstura dokumentu izstrādi un citas kompetences.

Alīna Skobeļeva (Vecākā nekustamā īpašuma attīstības projektu vadītāja)

Alīnai ir iegūta augstākā izglītība un maģistra grāds inženierzinātnē. Pirmo pieredzi nozarē ieguva prakses laikā VNĪ 2015. gadā, strādājot kā būvuzrauga palīgs valstiski svarīgos objektos. Pēc prakses viņa VNĪ darbu turpināja un šodien strādā ar vērienīgiem projektiem, kā Ģenerālprokuratūras pārbūve un Saeimas nama atjaunošana. Viņa sevi ir pierādījusi kā spēcīgu attīstības projektu vadītāju ar spēju izprast procesu līdz smalkākajām niansēm. Alīna uzskata, ka nav muļķīgu jautājumu, bet gan muļķīgi ir tos neuzdot. Tādēļ viņa ir gatava dalīties ar iegūtajām zināšanām un pieredzi, paradīt darba specifiku ārpus akadēmiskās vides un atbildēt uz visiem jautājumiem vai meklēt atbildes kopā.

Uzzini vairāk: Linkedin

Kristīne Zeibote – (Nekustamā īpašuma pārvaldniece)

Kristīnei VNĪ komandai pievienojās gluži nesen (2-3 gadi), bet jau spējusi pierādīt sevi kā spēcīgu un zinošu profesionāli nekustamā īpašuma pārvaldības jomā. Kristīnei ir profesionālais bakalaura grāds materiālu tehnoloģijā un dizainā, un maģistrs dizaina inženierijā. Pašlaik viņa studē nekustamā īpašuma pārvaldību, lai arvien paplašinātu savu zināšanu loku. Kristīnei ir svarīgi dalīties pieredzē un dot padomu nākotnei, tādēļ viņa ir gatava palīdzēt kā iespējams ar zināšanām, prasmēm un pieredzi, kas iegūta gan akadēmiskajā vidē, gan darba ikdienā.

Uzzini vairāk: Linkedin

Aija Mortukāne – (Darba aizsardzības vecākā speciāliste)

Aijai ir vairāk kā 15 gadu pieredze darba aizsardzības jomā, strādājot dažādos uzņēmumos. VNĪ viņa ir atbildīga par darba aizsardzības sistēmu izveidi un uzturēšanu, tostarp standarta ISO54001 ieviešanu. Būvobjektos viņa veic drošības uzraudzības vizītes, sniedz mācības un instrukcijas, lai visi mājās atgrieztos droši un veseli, kas īpaši būtiski būvniecības un nekustamā īpašuma nozarēs, atsaucoties uz negadījumu un risku statistiku. Viņa ieguvusi profesionālo maģistra grādu darba aizsardzībā, kā arī profesionālo maģistra grādu kvalitātes vadībā. Aijas ir pārliecināta, ka izglītība un kompetences pilnveidošanās nebeidzas līdz ar skolas sola pamešanu. Viņa dalīsies zināšanās par procesu vadību, darba aizsardzības administrāciju un darba organizāciju, bez kā nav iedomājama nozare.  

Uzzini vairāk: Linkedin

Maija Liepiņa – (BIM projektu vadītāja)

Maija ir ieguvusi maģistra grādu mērījumu inženierijā un inženiera kvalifikācijas kartogrāfijā. Pirmo pieredzi Maija būvniecības nozarē uzsāka kā mērniece, vēlāk, sevis pilnveidošanai un pieredzes iegūšanai, devās strādāt uz Zviedriju, kur pārkvalificējās un kļuva par BIM koordinatori un vēlāk - BIM speciālisti. Viens no vērienīgākajiem projektiem, kuru Maija ir  koordinējusi ir «Sodertorn» Stokholmas dienvidu apvedceļš. Pašreiz turpina darbu ar būvniecības procesu digitalizāciju kā BIM projektu vadītāja VNĪ.  Maija vēlas iedvesmot jaunās sievietes nebaidīties no izaicinājumiem un grūtībām, bet apzināties, ka lielākos šķēršļus mēs būvējam pašas sev, tāpēc vēlas dalīties savā pieredzē un iepazīstināt studentus ar BIM pielietošanu projektos Latvijā, sākot ar lāzerskenēšanas procesu un modelēšanu/digitālā dvīņa izstrādi, beidzot ar papildinātās realitātes pielietojumu kvalitātes kontrolei un modeļu apstiprināšanai.

Uzzini vairāk: Linkedin

Elēna Kāpostiņa – (Nekustamā īpašuma pārvaldniece)

Elēnai ir plaša pieredze nekustamo īpašumu jomā – iepriekš strādājusi kā apsaimniekošanas speciāliste AS «Latvijas Finieris», nekustamā īpašuma attīstītības speciāliste AS «Diena», nekustamā īpašuma daļas vadītāja AS «Rīgas siltums». Viens no izaicinājumiem un arī prasme, kuru viņa vēlas nodot tālāk studentēm, ir spēja sadarboties ar daudz un dažādiem iesaistīto jomu speciālistiem uzdevumu un mērķu sasniegšanā. Viņa vēlas palīdzēt jaunajām nozares profesionālēm kļūt par izcilām speciālistēm, kā arī iedrošināt izvirzīt un sasniegt jaunus mērķus. Šajā nozarē to var būt daudz un dažādu, tādēļ viņa ir gatava atbalstīt studentes sava ceļa atrašanā.

Kristiāna Kupče – (Nekustamo īpašumu vērtētāja)

Kristiānai ir 15 gadu pieredze nekustamo īpašumu vērtēšanā, kā arī 5 gadu pieredze liela apjoma (500 ēkas) nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldīšanā un īpašumu stratēģiju izveidē. Viņa studentēm ir gatava sniegt ieskatu nozarē, dalīties ar svarīgākajām atziņām, sniegt padomus un priekšstatu par konkrēti izvēlētās profesijas vajadzībām, nepieciešamajām kompetencēm, darba specifiku, kā arī dalīties ar saviem pieredzes stāstiem, kuru ir tikpat daudz, cik ēku, ar kurām sanācis darboties.

Inese Malašenoka – (Biznesa izcilības daļas vadītāja)

Inese ir īstais cilvēks, kurš pastāstīs par jaunākajām un labākajām inovācijām un digitalizāciju nekustamo īpašumu un būvniecības nozarēs. Ieguvusi plašu augstāko izglītību ārzemēs - PhD Political Geo and Law, Durham University; MRes International Rels and politics, University of Sheffield; BA International Rels and politics, University of Sheffield. Šobrīd viņa strādā ar inovatīvo risinājumu (PropTech) izpēti un ieviešanu nekustamā īpašuma nozarē, kā arī valsts biroju koplietošanas tīkla izveidi. Inese ir kreatīva, enerģiska un tieša. Dizaina domāšanas un klientorientēto metožu piekritēja. Attīsta inovatīvus un sociāli atbildīgus risinājumus ar entuziasmu un atdevi, kā arī tic koprades, dalīšanās un sadarbības spēkam.

Uzzini vairāk: Linkedin

Sanita Lapiņa – (Vecākā attīstības projektu vadītāja)

Sanita VNĪ strādā ar vienu no valstiski svarīgākajiem projektiem – austrumu (LV-BY) robežas būvniecību. Šajā nozarē kā projektu vadītāja strādā jau vairākus gadus, un pirms tam ieguvusi vairākas augstākās izglītības – 1. līmeņa būvdarbu vadītāja, bakalaurs juristos, kā arī uzņēmējdarbībā un vadībā. Strādājot ar dažādiem projektiem, kur katrā bijuši izaicinājumi un dažādas grūtības pakāpes, viņa ir uzkrājusi ievērojamu pieredzi un zināšanas, ar ko vēlas dalīties tālāk. Viņai raksturīga mērķtiecība, vēlme izzināt procesus un apņēmība. Katram uzdevumam pievēršas «uz visiem 100%», un arī mentorings būs viens no tiem!

Uzzini vairāk: Linkedin

Kopīgot rakstu

Jaunumi