RTU Studentu serviss
Parādīt izvēlni
RTU Studentu serviss

Kā komunicēt un nodrošināt piemērotu studiju vidi personām ar invaliditāti un speciālām vajadzībām

Kā komunicēt un nodrošināt piemērotu studiju vidi personām ar invaliditāti un speciālām vajadzībām

Pasaule ir dažāda, un arī universitātes vide mainās un paliek arvien daudzveidīgāka. Šobrīd nav apkopota statistika, cik studentu ar dažāda veida speciālām vajadzībām studē RTU, taču zinām, ka studējošo vidū ir personas ar invaliditāti un speciālām vajadzībām. Lai ikdienā, tiekoties un strādājot ar šiem cilvēkiem, nodrošinātu viņiem komfortablus apstākļus studijām un izvairītos no pārpratumiem, kā arī mazinātu trauksmi gan studējošajiem, gan universitātes personālam, RTU Studentu servisa komanda sadarbībā ar vairākām nevalstiskajām organizācijām ir izstrādājusi īpašas vadlīnijas.

Vadlīnijās komunikācijai un studiju vides nodrošināšanai personām ar invaliditāti un speciālām vajadzībām atrodami praktiski padomi un ieteikumi, kā ikdienā sazināties ar cilvēkiem, kam ir kustību, redzes, dzirdes, mācīšanās traucējumi un autiskā spektra traucējumi, no kā būtu jāizvairās, kā atbalstīt studējošos un kā pielāgot studiju vidi, lai viņi pēc iespējas efektīvāk varētu apgūt studiju materiālu.

Aicinām ikvienu iepazīties ar šiem ieteikumiem un ceram, ka tie palīdzēs veidot RTU vidi draudzīgāku un drošāku.

Īpašs paldies RTU Karjeras centra psiholoģei Viktorijai Gainai un RTU Izdevniecībai, bez kuru pūlēm un atbalsta šis materiāls nebūtu tapis!

Vadlīnijas drukātā formātā būs pieejamas RTU Studentu servisa centrā, ja ir nepieciešams lūdzu rakstīt pieprasījumu  un ir lasāmas arī elektroniski latviešu un angļu valodā.