RTU Latvijas Jūras akadēmija
Parādīt izvēlni
RTU Latvijas Jūras akadēmija

Bibliotēka

Bibliotēka

RTU LJA bibliotēka ir lielākā jūrniecības izglītības iestādes bibliotēka Latvijā. Bibliotēka nodrošina pieeju studiju virzienam atbilstošai informācijai, studiju un pētniecības nolūkiem, piedāvājot bibliotēkas krājumā esošos informācijas resursus, kā arī pasūtot informācijas resursus no citām bibliotēkām. Pirmajā ēkas stāvā atsevišķā telpā atrodas bibliotēkas abonementa krājums, krātuve un lasītava ar 40 lietotāju darba vietām un brīvpieejas krājumu. Ēkas otrajā stāvā izvietotas divas datorlasītavas un konferenču zāle ar 150 vietām.
Bibliotēka nodrošina studiju procesā nepieciešamo mācību un uzziņu literatūru, pieeju datu bāzēm un preses izdevumiem, sniedz pakalpojumus augstskolas studentiem un akadēmiskajam personālam – datorizētas darba vietas ikdienas studiju procesā, kopēšanas, drukāšanas u.c. pakalpojumus. Bibliotēkas krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar RTU LJA studiju programmām, kuras balstās uz starptautisko konvenciju STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) un sadarbībā ar RTU LJA akadēmisko personālu. 
Bibliotēka piedāvā studentiem, pasniedzējiem, augstskolas darbiniekiem konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu, apmācības informācijas meklēšanas prasmju pilnveidošanai, sniedz bibliogrāfiskās uzziņas.
Bibliotēkas apmeklētājiem pieejama gan jaunākā jūrniecības literatūra un periodika lasītavā, gan ir iespēja uz studiju gadu izņemt nepieciešamo mācību literatūru abonementā.

Bibliotēkas kopkatalogs

Abonētās datubāzes:

  • LJA abonē daudznozaru elektronisko pilntekstu datu bāzi EBSCO. EBSCO ietver plašu e-žurnālu, e-grāmatu u.c. elektronisko resursu klāstu. Abonētā datu bāze noderīga gan LJA studentiem, gan pasniedzējiem, gan jebkuram interesentam, jo piedāvā plašas  elektronisko resursu meklēšanas iespējas vairākos līmeņos.
  • INSPEC – viena no lielākajām, vadošajām pasaules  bibliogrāfiskajām  datubāzēm, kas piedāvā pasaules zinātniskās  un tehniskās literatūras rakstu anotācijas un rādītājus.
  • Sadarbībā ar Latvijas Jūras administrāciju LJA mācībspēkiem un studentiem ir iespēja iegūt piekļuvi IMO dokumentu datu bāzei IMOdoc – jaunākie IMO dokumenti (jūrniecības rezolūcijas, cirkulāri, u. tml. elektroniskā formā)
  • 20 piekļuves kodi KR- CON 10. versijai internetā.  KR- CON ir Korejas kuģu reģistra produkts, kas interneta versijā ietver jaunākās jūrniecības konvencijas, kodeksus u. c. dokumentus.
  • Open Access – brīvpieejas resurss zinātniskajai  informācijai (e-žurnālu datubāzes, e-grāmatu datubāzes, institucionālie repozitāriji).

Kontaktpersona: Aelita Arnicāne, Mācību biroja vadītāja
+371 67161112 
Adrese: Flotes iela 12 k-8, Rīga