RTU Latvijas Jūras akadēmija
Parādīt izvēlni
RTU Latvijas Jūras akadēmija

Bibliotēka

Bibliotēka

RTU LJA bibliotēka ir lielākā jūrniecības izglītības iestādes bibliotēka Latvijā. Bibliotēka nodrošina pieeju studiju virzienam atbilstošai informācijai, studiju un pētniecības nolūkiem, piedāvājot bibliotēkas krājumā esošos informācijas resursus, kā arī pasūtot informācijas resursus no citām bibliotēkām. RTU LJA bibliotēka atrodas Mācību biroja telpās (Flotes iela 12 K-8). Mācību biroja pirmajā stāvā atsevišķā telpā atrodas bibliotēkas abonementa krājums, krātuve un lasītava ar 40 lietotāju darba vietām un brīvpieejas krājumu. Ēkas otrajā stāvā izvietotas divas datorlasītavas un konferenču zāle ar 150 vietām.
Bibliotēka nodrošina studiju procesā nepieciešamo mācību un uzziņu literatūru, pieeju datu bāzēm un preses izdevumiem, sniedz pakalpojumus augstskolas studentiem un akadēmiskajam personālam – datorizētas darba vietas ikdienas studiju procesā, kopēšanas, drukāšanas u.c. pakalpojumus. Bibliotēkas krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar RTU LJA studiju programmām, kuras balstās uz starptautisko STCW konvenciju (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) un sadarbībā ar RTU LJA akadēmisko personālu. 
Bibliotēka piedāvā studentiem, pasniedzējiem, augstskolas darbiniekiem konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu, apmācības informācijas meklēšanas prasmju pilnveidošanai, sniedz bibliogrāfiskās uzziņas.
Bibliotēkas apmeklētājiem pieejama gan jaunākā jūrniecības literatūra un periodika lasītavā, gan ir iespēja uz studiju gadu izņemt nepieciešamo mācību literatūru abonementā.

Bibliotēkas kopkatalogs

Abonētās datubāzes:

  • LJA abonē daudznozaru elektronisko pilntekstu datu bāzi EBSCO. EBSCO ietver plašu e-žurnālu, e-grāmatu u.c. elektronisko resursu klāstu. Abonētā datu bāze noderīga gan LJA studentiem, gan pasniedzējiem, gan jebkuram interesentam, jo piedāvā plašas  elektronisko resursu meklēšanas iespējas vairākos līmeņos.
  • INSPEC – viena no lielākajām, vadošajām pasaules  bibliogrāfiskajām  datubāzēm, kas piedāvā pasaules zinātniskās  un tehniskās literatūras rakstu anotācijas un rādītājus.
  • Sadarbībā ar Latvijas Jūras administrāciju LJA mācībspēkiem un studentiem ir iespēja iegūt piekļuvi IMO dokumentu datu bāzei IMOdoc – jaunākie IMO dokumenti (jūrniecības rezolūcijas, cirkulāri, u. tml. elektroniskā formā). Visos Mācību biroja/ bibliotēkas datoros ir pieejam jaunāko IMO dokumentu datu bāze Rulefinder Version 9.38 (atjaunota 2023.gada janvārī).
  • Visos Mācību biroja/ bibliotēkas datoros ir instalēta programma Navi-Plannner 4000 (ražotājs Warstila) studējošo patstāvīgajiem darbiem.

RTU LJA studējošie un mācībspēki  var izmantot arī RTU Zinātniskās bibliotēkas pakalpojumus (https://www.rtu.lv/lv/studijas/biblioteka). Grāmatas un periodiskie izdevumi atrodas Zinātniskās bibliotēkas centrālajā ēkā, Paula Valdena ielā 5, brīvpieejas krājumā un Mācību literatūras abonementā Paula Valdena ielā 3.
RTU LJA studējošie un mācībspēki  ORTUS sistēmā var izmantot RTU Zinātniskās bibliotēkas abonētās datubāzes klātienē vai attālināti (https://www.rtu.lv/lv/studijas/biblioteka/informacijas-meklesana/datubazes-eresursi/abonetas-datubazes).

RTU LJA Mācību biroja/bibliotēkas lietošanas noteikumi
RTU LJA Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādis

Bibliotēkas darba laiks:

Pirmdiena 09:00-17:00
Otrdiena 09:00-17:00
Trešdiena 09:00-17:00
Ceturtdiena 09:00-17:00
Piektdiena -
Sestdiena -
Svētdiena -

Kontaktpersona: Aelita Arnicāne, Mācību biroja vadītāja
+371 67161112 
Adrese: Flotes iela 12 K-8, Rīga