RTU Latvijas Jūras akadēmija
Parādīt izvēlni
RTU Latvijas Jūras akadēmija

Kontakti

Rīgas Tehniskās universitātes Latvijas Jūras akadēmija

IZM reģ. Nr. 3391000709
PVN reģ. Nr.: 90000068977

Juridiskā adrese: Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
Faktiskā adrese: Flotes iela 12 k – 1, Rīga, LV-1016

+371 67161125
+371 67830138

Kā nokļūt: Autobusi – 3, 30, 36, 56 pietura “Daugavgrīvas cietoksnis”

 

Rekvizīti maksājumiem:
Saņēmējs: Rīgas Tehniskā Universitāte

Bankas:
LV45UNLA0050015395881 (UNLV2X)
LV31PARX0001086290019 (PRXLV22)
LV51RIKO0002013123801 (RIKOLV2X)
LV75HABA0551024105883 (HABALV22)

Maksājuma mērķis:
Veicot pārskaitījumu, maksājuma mērķī norādīt: struktūrvienību (LJA), pamatojumu (izziņa, mācību kursi u.c.), vārdu, uzvārdu un personas kodu personai, par kuru tiek veikts maksājums. 
Piemēram: LJA akadēmiskā izziņa Sandis Bērziņš (p.k. 120389-11806).

Amata nosaukums Tālrunis E-pasts
Direktora p.i.
Edijs Štāls
+371 67161125
Vecākais lietvedis
Vilmārs Štalmeistars
+371 67161125
Studiju virziena direktors
Valdis Priednieks
+371 67161114
Jūrniecības izglītības studiju un kvalitātes procesu vadītāja
Inese Vaičikauska
+371 67161117
Jūrniecības izglītības studiju un kvalitātes procesu vadītāja vietniece
Vita Dundiniece
+371 67161117
Administratīvo funkciju un personāla vadītāja
Sandra Breiha
+371 67161129
Jūrniecības izglītības kvalitātes vadītāja
Jelēna Ivanova
+371 67161111
Mācību centra vadītājs
Juris Pempers
+371 67161116
Jūras prakses vadītājs
Jurijs Žurbins
+371 67161131
Starptautiskās sadarbības projektu vadītāja
Vija Kasakovska
+371 67161130
Mācību biroja vadītāja
Aelita Arnicāne
+371 67161112
Jūrskolas direktors
Arnis Bankovičs
+371 67432157
Jūrskolas lietvedis
Sanita Muizenika
+371 67432157
Jūrskolas metodiķis
Eduards Hakels
+371 67161121
Vecākā finanšu vadītāja
Irina Skurska
+371 67161119
Dienesta viesnīcas vadītāja
Indre Bleikša
+371 67433342
RTU IT Departaments +371 67089999
Studentu padomes priekšsēdētājs
Armands Rancāns
+371 28378100 m

Sazinies ar mums