RTU Latvijas Jūras akadēmija
Parādīt izvēlni
RTU Latvijas Jūras akadēmija

Studentu padome

Studentu padome

RTU LJA Studentu Padome ir vēlēta studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija, kas: 

 • pārstāv RTU LJA studējošo intereses;
 • aizstāv studējošo akadēmiskās, sociālās un kultūras dzīves intereses un tiesības RTU SP, RTU LJA un RTU;
 • konsultē un sniedz atbildes uz studējošo jautājumiem, palīdz risināt radušās problēmas;
 • organizē studiju, zinātnes, kultūras, sporta un sociālās aktivitātes;
 • veicina radošu, modernu un labvēlīgu vidi fakultātē.

RTU LJA Studentu Padomes struktūru veido:
1. RTU LJA SP Valde:

 • Vadītājs;
 • Vadītāja vietnieks;
 • Akadēmiskā virziena vadītājs.
 • Ārlietu virziena vadītājs;
 • Kultūras virziena vadītājs;
 • Finanšu virziena vadītājs; 
 • Sabiedrisko attiecību virziena vadītājs; 
 • Sporta virziena vadītājs.

2. Biedri;
3. Aktīvisti.

Par RTU LJA Studentu Padomes biedru var kļūt jebkurš RTU LJA studējošais, izvirzot savu kandidatūru RTU Studentu Padomes organizētajās ikgadējās RTU fakultāšu, studiju un zinātnes centru, un neatkarīgo institūtu studentu pašpārvalžu vēlēšanās. Jebkurš RTU LJA studējošais var iesaistīties RTU LJA Studentu Padomes darbībā kā Aktīvists, nekļūstot par Biedru.

Svarīgi! RTU LJA studenti, kuri neapmeklē studijas visu akadēmisko gadu, t.i. atrodas jūras praksē, nedrīkst būt valdes locekļi, bet var būt SP biedri.

RTU LJA Studentu Padomes Kārtības rullis

Esi aktīvs, pievienojies RTU LJA Studentu Padomei arī Tu!

Kontaktinformācija:
Armands Rancāns, Studentu padomes priekšsēdētājs
+371 28378100 m