RTU Latvijas Jūras akadēmija
Parādīt izvēlni
RTU Latvijas Jūras akadēmija

Prakse

Prakse

Visiem RTU LJA studējošajiem tiek nodrošinātas prakses vietas atbilstoši izvēlētajai specialitātei. Lai nodrošinātu studējošajiem paredzētās prakses iespējas, RTU LJA sadarbojas ar kuģošanas kompānijām, jūrnieku aģentēšanas firmām, citiem ar ostu un kuģošanu saistītiem uzņēmumiem un ārvalstu jūrniecības (vai ar to saistītām) mācību iestādēm, savstarpēji noslēdzot sadarbības līgumu vai cita veida vienošanos. Saskaņojot ar studiju programmas direktoru, studējošie var izvēlēties prakses vietu pēc savas iniciatīvas. Jūras prakses norise un rezultātu novērtējumi tiek dokumentēti VSIA Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistra apstiprinātā Jūras prakses grāmatā.
Kopš 2022. gada rudens reizi mēnesī RTU LJA studējošajiem tiek organizētas tikšanās ar dažādu kruinga kompāniju pārstāvjiem, lai studējošos informētu par aktuālajām prakses un darba iespējām. Gan studējošie, gan kruinga kompānijas šādas tikšanās vērtē ļoti atzinīgi, jo tā ir iespēja klātienē noskaidrot nepieciešamo informāciju, kā arī vienoties par sadarbību.


Studiju programmas apguves laikā studējošajiem ir jāiziet noteikts prakses apjoms saskaņā ar studiju programmas plānu.

Jūras transports (prof.maģistra studiju programma)

Prakses ilgums Kurss Laiks Prakses veids
6 nedēļas 1.kurss janvāris-augusts prakse krastā/prakse jūrā
atbilstoši izvēlētā maģistra darba tēmai


Prakses norādījumi  (prof.maģistra studiju programma)

Jūras transports – kuģa vadīšana (prof.bakalaura studiju programma)

Prakses ilgums Kurss Laiks Prakses veids
6 mēneši 2.kurss janvāris-augusts prakse jūrā
6 mēneši 4.kurss jūlijs-decembris prakse jūrā

Jūras transports - kuģa mehānika (prof.bakalaura studiju programma)

Prakses ilgums Kurss Laiks Prakses veids
28 dienas 2.kurss jūlijs-augusts prakse krastā
6 mēneši 3.kurss janvāris-augusts prakse jūrā
28 dienas 4,kurss jūlijs-augusts prakse krastā

Jūras transports - kuģa elektroautomātika (prof.bakalaura stududiju programma)

Prakses ilgums Kurss Laiks Prakses veids
28 dienas 2.kurss jūlijs-augusts prakse krastā
6 mēneši 3.kurss janvāris-augusts prakse jūrā
14 dienas 4.kurss jūlijs-augusts prakse krastā

Ostu un kuģošanas vadība (prof.bakalaura studiju programma)

Prakses ilgums Kurss Laiks Prakses veids
25 dienas pēc 1.kursa jūlijs-augusts prakse jūrā
63 dienas pēc 2.kursa jūlijs-augusts prakse krastā
28 dienas pēc 3.kursa jūlijs-augusts prakse krastā
25 nedēļas pēc 4.kursa janvāris-augusts prakse krastā 

Kuģu vadīšana (īsā cikla prof.augstākās izglītības studiju programma)

Prakses ilgums Kurss Laiks Prakses veids
6 mēneši 2.kurss jūlijs-decembris prakse jūrā


 
Kuģu mehānika (īsā cikla prof.augstākās izglītības studiju programma)

Prakses ilgums Kurss Laiks Prakses veids
6 mēneši 2.kurss jūlijs-decembris prakse jūrā


 
Kuģu vadīšana (2.līmeņa prof.augstākās izglītības studiju programma)

Prakses ilgums Kurss Laiks Prakses veids
6 mēneši 2.kurss jūlijs-decembris prakse jūrā
Kuģu mehānika (2.līmeņa prof.augstākās izglītības studiju programma)

Prakses ilgums Kurss Laiks Prakses veids
6 mēneši 2.kurss jūlijs-decembris prakse jūrā

 

 Prakses nolikums (īsā cikla, 2.līmeņa un prof.bakalaura studiju programmas)

RTU Latvijas Jūras akadēmijas vienotajā prakses datu bāzē (Win students) tiek ievadīta un saglabāta visa aktuālā informācija par studējošā praksi. Studējošā pienākums ir reģistrēties, un aktivizēt sadaļu "prakse". RTU Latvijas Jūras akadēmijas vienotā prakses datu bāze ir pieejama šeit.

Prakses nodaļas dokumentu reģistrēšanas un noformēšanas laiki:

  • Pirmdienās 09:00 – 16:00
  • Otrdienās 09:00 – 16:00
  • Trešdienās 09.00 – 16:00

Kontaktpersona: Jurijs Žurbins, Jūras prakses vadītājs

+371 67161131