RTU Latvijas Jūras akadēmija
Parādīt izvēlni
RTU Latvijas Jūras akadēmija

Projekti

Projekti

RTU Latvijas Jūras akadēmija šobrīd piedalās šādu projektu īstenošanā:

  • "Jūrnieku pieredze, kas piesaista pie krasta" ( Seafarers Experience Appealing For Shore) (SEA4SHORE) Nr. 2023-1-LV01-KA220-VET-000166919 (kontaktpersona Inguna Sīmane)
  • Uz STCW balstītās Jūras tiesību mācību programmas jūrniecības studentiem uzlabošana un saskaņošana (kontaktpersona Sandra Lielbārde)
  • Programma “Latvijas skolas soma” (kontaktpersona Vadims Dubovs)
  • ES ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības augstākās izglītības sektora projekts "Personu mobilitāte augstākās izglītības sektorā" Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000061612 (kontaktpersona Vija Kasakovska)
Arhīvs
  • Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju (kontaktpersona Inguna Sīmane)
  • ES ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības augstākās izglītības sektora projekts "Personu mobilitāte augstākās izglītības sektorā" Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-000003064 (kontaktpersona Vija Kasakovska)
  • "Sardzes stūrmaņu un mehāniķu apmācības uzlabošana un starptautiskā prakse" (kontaktpersona Nora Ārgale)
  • GreenDiving — jūrniecības PIA zaļo prasmju, ilgtspējības un pievilcības uzlabošana (kontaktpersona Imants Aleksandrovs)
  • Eiropas autonomā pretzemūdeņu aizsardzības tīkla inovāciju un sadarbības vide (kontaktpersona Andrejs Zvaigzne)

Projektu aktualitātes:

SEA4SHORE: Seafarers Experience Appealing for Shore (Jūrnieku pieredze, kas piesaista pie krasta)
MareLaw (Uz STCW balstītās Jūras tiesību mācību programmas jūrniecības studentiem uzlabošana un saskaņošana)
LAD projekti
STEM studiju programmu modernizācija Latvijas Jūras akadēmijā
MareMathics
Vasaras skola SMART SEA 2022
Prototipēšanas laboratorijas atklāšana
DERIN (Digital Education Readiness in Maritime and Inland Navigation)
SEANICE (anti-Submarine warfare European Autonomous Networked Networked Innovative and Collaborative Environment)
Bio-polimēru kompozītu vides ietekmes novērtēšana 3D drukai un pielietojumam Baltijas jūras reģiona jūrniecības nozarē
Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošajiem
OIL SPILL (Naftas noplūdes reaģēšanas spējas uzlabošana Baltijas jūras reģionā)
INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas starptautiskās pētniecības projekts ResQU2
Zaļo tehnoloģiju risinājumi kuģa eko-efektivitātes paaugstināšanai