RTU Latvijas Jūras akadēmija
Parādīt izvēlni
RTU Latvijas Jūras akadēmija

Kāpēc studēt jūrniecību RTU LJA?

Kāpēc studēt jūrniecību RTU LJA?

Latvijā jūrnieku profesijai ir senas tradīcijas, taču arī mūsdienās tā ir ļoti pieprasīta. Jūrnieku skaita ziņā pret ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu Latvija nemainīgi jau gandrīz desmit gadus ir pirmajā vietā Eiropas Savienībā un vienā no pirmajām vietām pasaulē. 2023.gada sākumā VAS «Latvijas jūras administrācija» Jūrnieku reģistrā ir reģistrēti 10830 aktīvie jūrnieki.

Kā vienu no lielākajiem ieguvumiem, strādājot jūrniecības nozarē, RTU Latvijas Jūras akadēmijas studenti un absolventi min lielo atalgojumu un pieprasījumu pēc augsti kvalificētiem kuģu virsniekiem, kas ievērojami atvieglo darba gaitas un karjeras izaugsmi. RTU Latvijas Jūras akadēmija ir vienīgā mācību iestāde Latvijā, kur sagatavo augstākā līmeņa jūrniecības speciālistus. Tā ir seno jūrniecības izglītības tradīciju turpinātāja Latvijā, kas piedāvā ilgtspējīgu, daudzpakāpju, kvalitatīvu un pasaulē atzītu augstāko profesionālo jūrniecības izglītību, nodrošinot Latvijas tautsaimniecību ar akadēmiski izglītotiem un darba tirgum sagatavotiem, konkurētspējīgiem jūrniecības nozares speciālistiem, pēc kuriem ir nemainīgi augsts pieprasījums uz pasaules tirdzniecības flotes kuģiem. 

RTU Latvijas Jūras akadēmija nodrošina profesionālo jūrniecības izglītību visos līmeņos: profesionālā vidējā izglītība (RTU LJA Jūrskola), pamatstudijas, kā arī augstākā līmeņa studijas (RTU LJA profesionālās augstākās izglītības studiju programmas). Visas RTU Latvijas Jūras akadēmijas piedāvātās studiju programmas nodrošina studējošos ar iespēju apgūt valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas, kā arī uz kompetencēm balstītas praktiskās iemaņas darbam jūrā, atbilstoši Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) Starptautiskās konvencijas «Jūrnieku sagatavošanas, diplomēšanas un sardzes  dienesta  standarti» (STCW ar grozījumiem) moduļu prasībām. Studiju procesa ietvaros studējošo praktiskās iemaņas tiek attīstītas, izmantojot simulatorus, kā arī dodoties jūras praksē, kas ir obligāts priekšnosacījums studiju programmas absolvēšanai, kā arī profesionālo augstāko izglītību apliecinošā grāda un profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.

RTU Latvijas Jūras akadēmijas MISIJA
RTU LJA misija ir sniegt augstāko profesionālo jūrniecības izglītību un akadēmisko sagatavotību, attīstīt lietišķo zinātni un uzturēt nepieciešamo Latvijas jūrniecības nozares intelektuālo potenciālu un veicināt tā attīstību. 
RTU Latvijas Jūras akadēmijas VĪZIJA
RTU LJA vīzija ir kļūt par izglītības un pētniecības zināšanu centru jūrniecības nozarē. 
RTU Latvijas Jūras akadēmijas VĒRTĪBAS
RTU LJA galvenā vērtība ir augsta RTU LJA reputācija, ko nodrošina akadēmiskais godīgums un kompetenti, aktīvi cilvēki: mācībspēki, studējošie un darbinieki. RTU LJA veiksmīgas darbības pamatā ir sadarbība ar esošajiem un iespējamiem klientiem, viņu vēlmju, kā arī darba tirgus pašreizējo un nākotnes vajadzību izzināšana un iesaiste katrā jūrniecības speciālistu sagatavošanas stadijā, procesos un lietās. 

Ieskats RTU Latvijas Jūras akadēmijas atvērto durvju dienā (2023)