RTU Latvijas Jūras akadēmija
Parādīt izvēlni
RTU Latvijas Jūras akadēmija

Nodarbinātības iespējas

Nodarbinātības iespējas

Tāpat kā citās nozarēs, saistībā ar jaunu tehnoloģiju un digitālo risinājumu ieviešanu arī jūras transporta nozarē izteikti palielinās pieprasījums pēc augsti kvalificēta darbaspēka.
2022. gada 3. ceturksnī Jūrnieku reģistra veiktajā Latvijas jūrnieku darbiekārtošanas kompāniju aptaujā noskaidrots, ka  pieprasījums pēc Latvijas jūrniekiem krietni pārsniedz reālo piedāvājumu. Šobrīd nozarē īpaši akūti pietrūkst gan ierindas jūrnieki (matroži, motoristi, atslēdznieki, sūkņu mašīnisti), gan vadības līmeņa kuģu vadītāji un kuģu mehāniķi. Detalizētu informāciju par kompāniju pieprasījumu pēc Latvijas jūrniekiem (2022.gada noslēguma dati) skatīt šeit.
Ņemot vērā pastāvīgo pieprasījumu pēc augsti kvalificētiem kuģu virsniekiem, RTU Latvijas Jūras akadēmijas studiju programmu absolventiem pēc atbilstoša jūras cenza iegūšanas ir garantēts darbs jūrniecības nozarē, atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai. Statistika valsts izglītības informācijas sistēmā par augstskolu absolventu nodarbinātību rāda, ka 93,5% RTU Latvijas Jūras akadēmijas profesionālās augstākās izglītības studiju programmu absolventu ir nodarbināti, kas ir par 11,58% augstāks rādītājs nekā vidējais nodarbināto absolventu līmenis valstī.
Kopš 2022. gada rudens reizi mēnesī RTU LJA studējošajiem tiek organizētas tikšanās ar dažādu kruinga kompāniju pārstāvjiem, lai studējošos informētu par aktuālajām prakses un darba iespējām. Gan studējošie, gan kruinga kompānijas šādas tikšanās vērtē ļoti atzinīgi, jo tā ir iespēja klātienē noskaidrot nepieciešamo informāciju, kā arī vienoties par sadarbību. Kruinga kompāniju pārstāvji  ir pārliecināti par RTU LJA studējošo zināšanu kvalitāti, prasmēm un kompetencēm, tāpēc labprāt piedāvā prakses vietas.

LAPA Ltd atsauksme par LJA absolventiem

CSM atsauksme par LJA absolventiem