RTU Latvijas Jūras akadēmija
Parādīt izvēlni
RTU Latvijas Jūras akadēmija

Konferences un semināri

Konferences un semināri

RTU Latvijas Jūras akadēmijas mērķis ir kļūt par klasiskās un viedās jūrniecības izglītības līderi Baltijas jūras reģionā, attīstoties kā zinātnes un kompetenču centram, tāpēc tiek mērķtiecīgi un regulāri rīkotas zinātniskās konferences par jūrniecības tēmām, lai dotu iespēju studējošajiem, mācībspēkiem un nozares pārstāvjiem apspriest nozares aktualitātes.
Kopš 2014. gada katru gadu rudens semestrī LJA organizē Starptautiskos Jūrniecības vēstures lasījumus. Lasījumos ir piedalījušies pētnieki ne tikai no Baltijas jūras reģiona valstīm, bet arī no ASV, Turcijas, Itālijas, Spānijas, Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas jūrniecības vēstures pētniecības centriem. 

Starptautiskā tiešsaistes konference "Sustainability of Maritime Innovations 2023"
Studentu konference 2022
Jūrniecības vēstures lasījumi 2022
Jūrniecības vēstures lasījumi 2021

 

Laika posmā no 2012.-2018.g. Latvijas Jūras akadēmija sadarbībā ar Igaunijas Jūras akadēmiju un Lietuvas Jūras akadēmiju divas reizes gadā izdeva zinātniski pētniecisko rakstu krājumu "Journal of Maritime Transport and Engineering".

Informācija par publikāciju
The Journal provides a forum for the reporting and discussion on technical and scientific issues associated with the maritime transport, engineering and technology. Contributions in the form of scientific papers on various aspects of maritime science, including logistics, economics and management, education, history and psychology.

Editorial board:
Editor-in-Chief

Members:

 • Assoc. prof. Ph. D. Taner Albayrak, PiriReis University (Turkey)
 • Prof. Ph. D. Anatoli Alop, Estonian Maritime Academy of TUT (Estonia)  
 • Prof. Dr. sc. ing. Rüdiger Böhlhoff, Hochschule Emden/Leer (Germany)
 • Prof. Dr. sc. ing. Aleksandrs Gasparjans, Latvian Maritime Academy (Latvia)
 • MBA Maurice Jansen,STC-Group, Shipping and Transport College (Netherlands)
 • Ph. D.Heiki Lindpere, Tallinn University (Estonia)
 • Prof. Dr. sc. ing. Viktoras Senčila,Lithuanian Maritime Academy (Lithuania)
 • Prof. Dr. habil. sc. ing. Zahid Ziyadkhan Sharifov, Azerbaijan State Marine Academy (Azerbaijan)
 • Prof. Dr. habil. sc. ing. Wiesław Tarełko, GdyniaMaritime University (Poland)
 • Prof. Dr. hist. Helēna Šimkuva, Latvian Maritime Academy (Latvia)
 • Prof. Dr. habil. sc. Alexander Yalovenko, Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping (Russia)

Elektroniski pieejamie rakstu krājumi apkopoti zemāk:
Volume 7 No 1
Volume 6 No 2
Volume 6 No 1
Volume 5 No 2
Volume 4 No 2
Volume 4 No 1
Volume 3 No 2
Volume 3 No 1
Volume 2 No 2
Volume 2 No 1
Volume 1 No 1