RTU Latvijas Jūras akadēmija
Parādīt izvēlni
RTU Latvijas Jūras akadēmija

Erasmus+ mobilitāte

Erasmus+ mobilitāte

Latvijas Jūras akadēmijai ir piešķirta ERASMUS Augstākās izglītības harta, kas apliecina augstskolas atbilstību ERASMUS programmas īstenošanas prasībām. ERASMUS+ programma no 2021. – 2027. gadam turpina sniegt starptautiskās sadarbības un mobilitātes iespējas skolu izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības jomā. Saskaņā ar Ministru kabineta 06.07.2022 rīkojumu Nr. 492 "Par Latvijas Jūras akadēmijas reorganizāciju" Latvijas Jūras akadēmija no 01.11.2022 iekļauta Rīgas Tehniskās universitātes sastāvā.

RTU Latvijas Jūras akadēmijas ERASMUS identifikācijas informācija:
RTU ERASMUS identifikācijas kods: LV RIGA02
RTU struktūrvienība: Latvijas Jūras akadēmija (0J000)
PIC numurs: 999920718
OID numurs: E10209241

ERASMUS+ studentu prakses mobilitātes stipendijas pretendentu ranga tabula 2023./2024.akad.gadam

ERASMUS+ programmas galvenie darbības virzieni:

  • Personu mobilitāte augstākās izglītības sektorā (KA1);
  • Starporganizāciju un starpiestāžu sadarbība: sadarbības, izcilības un inovācijas partnerības (KA2).;
  • Atbalsts politikas izstrādei un sadarbībai (KA3).

Erasmus+ programmā piedalās ES dalībvalstis, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis un ES kandidātvalstis.

ERASMUS+ programmas prioritātes darbības pariodā no 2021.gada līdz 2027.gadam ir sekojošas:

  • Iekļaušana un daudzveidība;
  • Digitālā pārveide;
  • Vides un klimata pārmaiņu novēršana;
  • Līdzdalība demokrātiskajos procesos.

Plašāka informācija par ERASMUS+ un citām mobilitātes programmām lasāma RTU mājas lapā: https://www.rtu.lv/lv/internacionalizacija/mobilitate

RTU Latvijas Jūras akadēmijas partneraugstskolu saraksts

Termiņi ERASMUS+ mobilitātes stipendijas pieteikumu iesniegšanai:

  • Pieteikšanās Erasmus+ STUDIJU mobilitātei tiek rīkota divreiz gadā – septembrī ar termiņu 20. septembris (mobilitātei nākamajā pavasara semestrī) un februārī ar pieteikšanās termiņu 20. februāris (mobilitātei nākamajā rudens semestrī).
  • Pieteikšanās Erasmus+ PRAKSES mobilitātei tiek rīkota divreiz gadā – oktobrī ar termiņu 30. oktobris un martā ar pieteikšanās termiņu 30. marts (prakses mobilitāti iespējams sākt uzreiz pēc konkursa noslēgšanās un pieteikuma apstiprināšanas).
  • Pieteikšanās Erasmus+ PERSONĀLA un DOCĒŠANAS mobilitātei tiek rīkota divreiz gadā - līdz 1.jūnijam (mobilitātēm, kuras plānots īstenot rudens semestrī) un līdz 15.oktobrim (mobilitātēm, kuras plānots īstenot pavasara semestrī).

Kontaktpersona: Vija Kasakovska, Starptautiskās sadarbības projektu vadītāja
Flotes iela 12 k-1, 320.kab.

+371 67161130 +371 28614151