Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte
Notikuma vieta

Maģistra darbu aizstāvēšana

16. - 18. decembris, 2019
Rīga, Ķīpsalas iela 6
.
.

16., 17. un 18. decembrī RTU Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, 116. telpā notiks maģistra darbu ar integrētu diplomprojektu aizstāvēšana. 

Diplomprojektus aizstāvēs maģistra profesionālās studiju programmas «Arhitektūra» studenti.

darbus vērtēs Valsts pārbaudījumu komija arhitekta Visvalža Sarmas vadībā: RTU Arhitektūras fakultātes zinātņu prodekāne profesore Sandra Treija, docents Edgars Bondars, RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes asociētā profesore Andīna Sprince, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore Aija Ziemeļniece, Latvijas Arhitektu savienības prezidents, arhitekts Juris Poga, Nacionālās Kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis un arhitekte Tamāra Kalantajevska, kura šobrīd strādā arī kā mācībspēks Dānijas Karaliskajā Mākslas akadēmijā.

Iepazīties ar diplomprojektiem un atbalstīt topošos arhitektus aicināts ikviens interesents.

Aizstāvēšanas norise:

2019. gada16. decembris plkst. 9.00

Nr.p.k.

Uzvārds, vārds

Tēma

Vadītājs

1

Alksne Madara

Latvijas viduslaiku pilis mūsdienu kultūrvidē

 

Prof. J. Krastiņš

2

Kalderauska-Altenburga Sintija

Latvijas vēsturiskās ūdensdzirnavas mūsdienās

Prof. J. Krastiņš

3

Luste Anete

 

Ražošanas funkcija vēsturiskos muižu kompleksos

 

Doc. A. Eniņa

4

Nudiena Katerīna Ieva

Vēsturisko muižu apbūves kompleksu atjaunošana kā kultūras mantojuma saglabāšanas veids: Zūru muižas revitalizācija

Doc. I. Dirveiks

5

Verenkova Viktorija

Sabiedriskā centra nozīme sarūkoša pilsētas rajona revitalizācijā: lokāls sabiedriskais centrs Maskavas priekšpilsētā

Prakt.doc. M. Švēde

6

Līdaka Māris

Rīgas pašvaldības administratīvā centra telpiskā organizācija

Prakt.doc. G. Grabovskis

7

Krēgere Sabīne

Vecpilsētu dzīvojamās apbūves reģenerācija: daudzfunkcionāla ēka Vecrīgā

Lekt. S. Levāne

8

Balode Diāna

Vēsturiskās lidostas mūsdienās: Spilves aviācijas muzejs

Prof. J. Krastiņš

 

2019. gada 17. decembris plkst. 9.00

Nr.p.k.

Uzvārds, vārds

Tēma

Vadītājs

1

Pakulis Reinis

Ēkas dzīves cikla analīze arhitektūras projektēšanā

Doc. E.Bondars

2

Oļha Anna

Senioru dienas centrs kā mūsdienīga alternatīva pansionātiem

Prakt.doc. G. Grabovskis

3

Leite Alise

Kalnu biotopa dzīvnieku ekspozīciju komplekss

Doc. E. Bondars

4

Ruža Laila

 

Operas zāļu evolūcija Eiropā: Latvijas Nacionālās operas un baleta radošais kvartāls Lāčplēša ielā, Rīgā

Lekt. D. Kalvāne

5

Ūdre Tatjana

 

Olimpisko stadionu arhitektūra: Multifunkcionālais stadions Kleistu apkaimē Rīgā

Lekt. I. Miķelsone

6

Sietiņa Pārsla Esmeralda

Vieglatlētikas manēžu integrācija pilsētvidē: daudzfunkcionāls sporta centrs Torņakalnā, Rīgā

Prakt.doc. G. Grabovskis

7

Mucenieks Raivis Jānis

Mūsdienīgu ieslodzījuma vietu projektēšanas principi Eiropas pieredzes kontekstā: ieslodzījuma vieta Pierīgā

Prakt.doc. M. Švēde

8

Nežborts Helmuts

Kosmosa izpētes stacija Marsa ekstremālos vides apstākļos

Prakt.doc. G. Grabovskis

 

2019. gada18. decembris plkst. 9.00

Nr.p.k.

Uzvārds, vārds

Tēma

Vadītājs

1

Čipuštānova Evelīna

Kultūras plānošanas ietvars Bolderājas un Daugavgrīvas attīstībai

Prakt.doc. E. Bērziņš

2

Arājs Dāvis

Zudušās apbūves reģenerācija Cēsu kontekstā

Prakt.doc. G. Grabovskis

3

Taube Elza

 

Neērtā mantojuma reģenerācija: Iniciatīvas centrs Brasā

Prof. S. Treija

4

Melders Jānis

Reindustrializācija kā pilsētvides reģenerācijas instruments: Slokas papīrfabrikas teritorijas revitalizācija

Prakt.doc. E. Bērziņš

5

Liepniece Laura

Pēckara industriālo teritoriju revitalizācija: multifunkcionāla ēka Līvānu stikla fabrikas teritorijā

Prakt.doc. M. Švēde

6

Karabuluta Laura

Multimodāli transporta mezgli arhitektūrā un pilsētvidē: Torņakalna satiksmes centrs

Doc. E. Bondars

7

Ģemze Undīne

Lielmēroga dzīvojamo rajonu revitalizācija: ilgtspējīgais rajons “Grīva” Rīgā

Prof. S. Treija

8

Markus Egīls

 

3D tehnoloģijas ēku projektēšanā: Kvartāls Rīgā, Maskavas priekšpilsētā

Lekt. S. Levāne

 

Kopīgot rakstu

Pasākumu kalendārs

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

20. jūnijs, 2019 plkst. 11:44

Līdzīgi notikumi

Ātrās saites

_