Fizikas un tehnikas vēstures lappuses. Atskats 20. gadsimtā

Native header: Fizikas un tehnikas vēstures lappuses. Atskats 20. gadsimtā
Author: Valdis Rēvalds, Gita Rēvalde
Price: 25.76 €
Industry: Physics, History

Anotation:

Atbildot uz zinātnes būtiskākajiem jautājumiem par pasaules un Zemes izcelsmi, radīta populārzinātniska grāmata. Pirmā nodaļa ievedīs lasītāju pārsteidzošā mazo daļiņu pasaulē, sākot ar elektroniem, protoniem, neitroniem, kvarkiem, antidaļiņām un beidzot ar Higsa bozonu; apskatīta Kosmosa rašanās teorija. Otrā nodaļa apskata, cik vispār elementu ir sastopami dabā un cik var radīt pats cilvēks? Kāpēc elementi ir radioaktīvi? Trešā nodaļa apskata jaunos vielas stāvokļus, tai skaitā superauksto atomu kondensātus zemās temperatūrās, kas ir tikai dažu miljarddaļu kelvina virs absolūtās nulles. Pētītas arī nanotehnoloģijas un optiskās pincetes. Ceturtā nodaļa veltīta Zemei. Izrādās, ka uz Zemes ir gan asfalta ezeri, gan dabīgs kodolreaktors. Sevišķa uzmanība pievērsta zinātnes varoņu neremdināmai zinātkārei, riskējot ar dzīvību, lai paceltos augstu virs mākoņiem – stratosfērā. Piektā nodaļa veltīta vienam no 20. gadsimta nozīmīgākajiem atklājumiem fizikā – kodolenerģijas atklāšanai.

Share article

Information about book

Publisher:
Sava grāmata
ISBN:
978-9934-582-41-7
Page count:
588
Language:
Latvian
Year:
2020