Elektroenerģētisko sistēmu ekspluatācija

Native header: Elektroenerģētisko sistēmu ekspluatācija
Author: J. Barkāns
Price: 9.49 €

Anotation:

Grāmata satur pilnveidoto materiālu, atbilstošu kursam, kas vairākus gadus tika lasīts elektrisko sistēmu specialitāšu maģistrantiem. Tajā dots priekšstats par dažādu elektrostaciju lomu enerģētikā, agregātu palaides noteikumiem, prasībām to ekspluatācijai un drošumam. Apskatītas pārvaldes un sadales tīklu ekspluatācijas īpatnības un prasības pret enerģijas kvalitāti. Pievērsta uzmanība energosistēmu vadīšanas metodēm, kuros ievērota personāla un automatizācijas pilnveidošanas lomas. Parādītās enerģijas cenu optimizācijas metodes konkurences apstākļos. Dots energosistēmu sabrukumu kā enerģētisko katastrofu vērtējums un parādītas metodes, kas spēj šādus notikumus novērst.

Share article

Information about book

Publisher:
RTU Izdevniecība
ISBN:
978-9934-10-418-3
Page count:
225
Language:
Latvian
Year:
2013